Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

G

g./gelding/ - herélt ló
gadfly - bögöly /rovar/
gadfly, warble fly - bagócslégy
gain, winnings - nyereség, nyeremény
galIop - galoppozni
gallop - galopp
gaskin - alcomb
gastritis - gyomorhurut, -gyulladás
gastrocnemius muscle - szárcsont-izom
gate - belépôdíj-bevétel
gate, attendance - fizetô nézôk száma
geld , add to the list - herélni
gelding /g./ - herélt ló
geldings allowed .. kg - engedmény herélt lónak
genealogical table - származási tábla
genealogical tree - családfa
general condition - általános határozat
general instruction - kivitelezési határozat
general secretary's office - fôtitkárság
General Stud-Book /GSB/ - angol méneskönyv
generation - generáció
generation - generáció
generation - évjárat
gentle hands - könnyž kéz
gentleman rider /G.R.! - amatôr versenylovas /férfi/
gentleman rider's licence - amatôr versenylovas engedély férfiak részére
gentlemen riders' race - amatôrverseny /nôlovasok kizárva/
genuine - tisztességes, becsületes
German bet (backed horse to finish second) - Ita-fogadás /a fogadott lónak másodiknak kell lennie/
German bet (backed horse to finish third) - Drita /német/ fogadás (a lónak harmadiknak kell lennie )
German bet (the winners of the last three races) - hajrá-fogadás/ném. fogadás az utolsó három futam gyôztesére/
German general handicap weight - GAG /német generálhendikep teher/
German racing authority - Telivértenyésztés és Versenyzés Igazgatósága /német hatóság/
German stud-book - Német Méneskönyv
German stud-book - Német Méneskönyv
get - egy mén utódai
get away - startolni
get away - elugrani /startnál/, indulni
get away well - jól elugrani, jól indulni
get cast - megállapítani
get into one's stride - lendületbe jönni
get loose - elszabadulni
get saddle sore - magát sebesre lovagolni
girl attendant - lókisérô nô
girl groom - lóápoló nô
girth - öv, heveder
girth cover, girth sleeve - heveder-védôhuzat
girth fitted with elastic - gumibetétes heveder
girth strap - nyeregszíj
girth's circumference - heveder kerülete
give the reins - szárat lazítani
give weight to - ...-nak adta a terhet
gland - mirigy
glanders - takonykór
glanders, - takonykór
gluteal muscle - farizom
glutton - falánkság
go behind the bit - szár mögött menni
go into the bridle - száron menni
go into the lead - élre állni
go into the lead - élre menni
go into the lead - élre menni
go lame - sántítani
go round the outside of the bend - messze kívül fordulni
go severely lame - nagyon erôsen sántítani
go short - kimélni
go through the card - egy versenynap összes gyôztesét eltalálni
go through the card - egy versenynap összes gyôztesét eltalálni
go to the course - pályára menni
go to the paying out window - kifizetô pénztárablakhoz menni
go to the post - starthelyhez galoppozni
going - talaj
going - /ló/versenypálya
goitre, goiter - golyva
good - jó
good action - szép akció
good doer - jólevô állat
good gate - jó belépôdíj-bevétel
good gate - sok fizetô nézô
good ground - jó /versenypálya/
good hands - jó kéz
good judge of horses - lószakértô
gr. /grey/ - szürke
gr.l - gr.3 (pattern race, group race) - csoport versenyek
grade 1 , 2 - 1, 2 osztály
graded race - osztályozott verseny
grain feed - abrak
Grand Prix - nagydíj
grand stand - nagy tribün
granddam, second dam - nagyanya
granddam, second dam - nagyanya
grandsire - nagyapa
grant - kiállítani /licencet/
grant - adományozás
grant a licence - licencet adni
grant a respite - halasztást adni
grant of a licence - licence-adás
grant the training - tréninget engedélyezni
granting a licence - engedélyezés
grape sugar - szôlôcukor
graphic report, sketch - grafikus ábrázolás
grass - fž
grass gallop - galopp füvön
grass rake, rake - kaparó
grass sickness, grass tetany - fžbetegség /Ny.Eu./
grass work - fžápolás
grasses - legelészô állat
grassland for foals - csikólegelô
grassland, pasture - legelô
graze - legelni
grease - bezsírozni
great experience - sok tapasztalat
great with youth - elôrehaladottan vemhes
green - zöld /szín/
green - zöld /kezdô/
green fodder, greenstuff - zöldtakarmány
grey - szürke
grey /gr/ - szürke
grey hairs - tžzött /szôr/
grey roan - vörösderes
grey ticked - tžzött szôrž
grey top hat - szürke cilinder
grind one s' teeth - csikorgatni
grind one's teeth - fogakat csikorgatni
grinding surface - dörzsfelület
grinding tooth molar - zápfog
groom - ápolni
groom, lad, stable hand, doing one's two - istállóalkalmazott
grooming - ápolás
grooming tools - ápolóeszköz
groove of frog - patanyir barázda
groundman - kapáló /ló/
group - csoport
growth - növekedés
growth - növekedés
guarantee - szavatosság
guarantee term - szavatossági idô
guaranteed prize money - garantált pénzdíj
gullet - nyeregkamra
gunet, oesophagus - nyelôcsô
gunet, oesophagus - nyelôcsô
gurgler - ziháló ló