Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

I

identification - azonosítás
identification - igazolás, hitelesítés
identify - azonosítani
identify - igazolni, hitelesíteni
identity - azonosság
identity card - személyi igazolólap
identures of apprenticeship - tanulószerzôdés
ilium - csípôcsont
immature - fejletlen
immobility - butacsíra
immobility - butacsíra
immobility - ló álomkórsága
import - bevezetni, behozni, importálni
import restriction - importkorlátozás
import rights - importjog
importation - behozatal, import
imported in utero - anyaméhbe bevezetve (hasban importálva)
impose a ban - zárlatot, kizárást elrendelni
impose a ban - zárlatot, kizárást elrendelni
improve the breed - fajtát javítani
improvement of the horse - ló nemesítése
in a fine action - jó stílusban
in any order - tetszés szerinti sorrendben
in best condition - legjobb kondícióban
in foal mare - vemhes kanca
in France: intermittend lameness - Franciaországban: visszatérô sántaság, bénaság
in full gallop - teljes galoppban
in good speed - erôs tempóban
in hand - kézben
in the right order - helyes sorrendben
inborn defect - örökletes hiba
inbred - beltenyésztett, rokontenyésztett
inbred to - valamire beltenyésztett, rokon tenyésztett
inbreeding, close blood-relationship, consanguinity - beltenyésztés, rokontenyésztés
incisor tooth, biting tooth - metszôfog
incorrect - hibás
incorrect formation of legs - hibás állás
incubation time - lappangási idô
index, register - lajstrom, jegyzék, regiszter
india rubber mouth piece rubber bradoon, rubber snaffle bit - gumizabla
indigenous - honos, belföldi
indigenous - belföldi (ló)
indigenous - belföldi
indigenous horse - belföldi ló
indigestion - emésztési zavar
individual peculiarity - egyedi sajátosság
infection - fertôzés
infectious - fertôzô
infectious abortion - fertôzô vetélés
infectious abortion - fertôzô vetélés
infectious disease - fertôzô betegség
infertile, sterile - terméketlen
infertility, sterility - terméketlenség
inflammation of a joint - izületi gyulladás
inflammation of the corium of the hoof - patairhagyulladás
inflammation of the eyes - szemgyulladás
inflict a fine - bírsággal sújtani
inflict a fine - pénzbüntetést kiszabni
inflict a penalty - büntetéssel sújtani
influenza, flu - influenza
infra-red sun lamp system - infravörös megvilágító berendezés
infraction - vétség
inheritance - öröklés
injection - oltás
injured jockeys' fund - zsoké-biztosítópénztár
injury - sérülés, sértés
injury to the heel, overreach - seb a ló sarokvánkosán
inoculation, vaccination - oltás
inquiry commission (Stewards of the Jockey Club) - vizsgálóbizottság
inseminate - termékenyíteni
insemination - megtermékenyülés
insemination - termékenyítés
inside - belül
inside information - titkos tipp
inside information straight from the horse's mouth - tipp
inside of track - pálya belsô oldala
inside rail - belsô korlát
inside track - belsô pálya
inspector of courses - versenypályafelügyelô
instruction - utasítás
instructions for the race, orders - versenyzési utasítások
insufficient declaration of runners - elégtelen indulóadás
interference, jostling - akadályozás
intermediate examination - közbensô vizsga
intermediate owner - közbensô tulajdonos
international classification - nemzetközi osztályozás
international classification - nemzetközi osztályozás /I.C./
international stud-book committee - nemzetközi méneskönyv bizottság
interpret the conditions of a race - kiírást értelmezni
interpretation - értelmezés, magyarázat
interrogation - megkérdezés
interrupted stripe, broken stripe (am.) - megtört hóka
interval training - szakaszos tréning
interview - megkérdezni
intestinal action - bélmžködés
intestinal obstruction - bélelzáródás
intestinal parasite - bélféreg
intestinal worms - féregbetegség
intestine - bél
Irish martingale - ír martingál
iron calkin - patkósarok
irradiation - besugárzás
irregular - szabálytalan
irregular star - szabálytalan csillag
irregular stripe - szabálytalan hóka
irrigate - öntözni
isabella horse - Izabella fakó
ischium - ülôcsont
ischium - ülôcsont
isolate - elkülöníteni
isolation - elkülönítés
isolation box - elkülönítô box
isolation stable - elkülönítô istálló
Italian rye-grass - olasz perje