Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

P

p.u. /pulled up/ - feltartott
pace - iram, poroszka jármód
pace - tempó
pacemaker - iramot diktáló /ló/
pad - nyeregpárna
paddock - karám, paddock
paddock - bemutató kör
paddock enclosure - nyergelôhely
paddock fencing - karámkerítés
paddock gate - karámkapu
paddock judge - jártatókör bíró
paddock pasture paddock enclosed pasture - karám
paddock sheet - lótakaró a bemutatáshoz
paddock, parade ring - nyergelôhely /ring/
pail - itatóvödör
pain - fájdalom
palate - szájpadlás
panel - alsó nyereglap
parade - parádé
paragraph, rule - fejezet
parasite - parazita invázió
parasite attack - parazitakór
pare the hoof - patát igazítani
parentage - apaság
parentage test - apaság megállapítása
parlay (am.) - halmozás /fogadás/
parlay (am.), permutation bet - halmozó fogadás
parrot mouth - csukafog
part-breeder - tenyésztôtárs
part-owner - társtulajdonos
participate - versenyben résztvenni
particular disposition - különleges határozat
partnership - tulajdonosi közösség
partnership declaration - társtulajdonosság bejelentése
partnership in - társtulajdonosság
pass the winning post - áthaladni a célon
passport - lóútlevél
past form - utolsó forma
pastern - csüd
pastern fissure - csüdrepedés /-fisszura/
pastern joint - csüdizület
pasture breeding - természetes fedezés
Pasture feeding - legeltetés
pasture management - legelô gondozás
pasture mating - fedeztetés a legelôn szabadon
patella - térdkalács
pathogenic agent - betegségokozó
pattern race book - csoportversenykönyv
pattern race, group race - csoportverseny
paw - kaparni
paw - kaparni
pay - kifizetni
pay - fizetni
pay .. Pounds a horse - ... Ft-ot fizetni egy lóért
pay back, reimburse - visszafizetni
pay high odds - sokat fizetni
payable - fizetendô, fizethetô
paying out window - kifizetô pénztárablak
peat, peatmoss, peat moss - tôzeg
peatmoss litter - tôzegalom
peck , stumble - hibázni /ugrásnál/
pectoral muscle - mellizom
peculiarity - különlegesség
pedal osteitis - csontgyulladás a patacsonton
pedigree - pedigré
pedigree unknown - ismeretlen származás
peg - ruhaszekrény
pelham - pelham
pelleted feed - préselt táp
pelvis - medence
penalties catalogue - büntetések jegyzéke
penalties cumulative - minden ...Ft értékž versenyért ...kg többletteher
penalties not comulative - nem halmozódó többletteher
penalty - büntetés
penalty - büntetôeszköz
penetrometer - pályamérô mžszer /penetrométer/
penetrometer - talajmérôeszköz /penetrométer/
penetrometer - penetrométer /talajmérô-mžszer/
penis - hímvesszô
percentage - százalék
perennial rye-grass - angol perje
perforans tendon - mély lábujjhajlító ín
perforatus tendon - felületi lábujjhajlító ín
performance rate (am.) - hosszak, melyek egy lovat a gyôztestôl elválasztanak
performance test - teljesítmény vizsga
performance, racing record - versenyteljesítmény
periarticular ringbone, false ringbone - izületen kívüli csontkinövés
perineum - gát
period of notice - felmondási idô
periodical ophthalmia - idôszakos szemgyulladás
perioplic corium - szaruirharéteg
periosteum - csonthártya
periostitis - csonthártyagyulladás
periostitis - csonthártyagyulladás
permit to ride - lovaglási engedély
permit to train - trenírozási engedély
permit to train - trenírozási engedély
person leading a horse - lovat vezetô személy
person who likes horses - lóbarát
person writing down the odds - kvótairnok
person writing down the starting prices - esetleges osztalék-író
perspiration, sweat - izzadtság
phlegmon - kötôszöveti gyulladás /flegmon/
phlegmon - phlegmone /kötôszövet gyulladás/
photo finish - célfotó
pick out - kikaparni
pick out the hoof - patát kikaparni
piebald, spotted horse - tarka /ló/
pigeon-toed, toeing-in - X-lábú, gacsos lábú
pin-firing - elektromosan fžtött tžvel sütni
pincers - fogó a patkó levételére
pink - rózsaszín
pinworm - hegyesfarkú bélgiliszta
pisiform bone, accessory carpal bone - borsócsont
pitchfork - vasvilla
place - helyezni
place - hely
place bet, place, show (am.) - helyre fogadás
place money, place stake - helypénz
place of instruction - kiképzés helye
place of unloading - kirakodó hely
place pay-off - helykvóta
place ticket - helyre fogadás tikettje
place, show (am.) - hely /helyre fogadás/
placed - helyezett
placed mount - helyezett lovaglás
placings - helyezés
placings to remain unaltered - sorrend változatlan maradt
plain - egyszínž
plain bet - egyszerž fogadás
plait - befonni
plait - kötni, fonni
plastic covered browband - homlokszíj, homlokelô mžanyag bevonattal
plater - síkversenyben nem futó ló
pneumonia - tüdôgyulladás
point of buttock, tuber ischii - ülôcsont kinövés
point of buttock, tuber ischii - ülôcsont kinövés
point of hip, tuber coxae - csípôszöglet
point of hock - sarok-dudor
point of hock - csánkkinövés
point of shoulder - vállizület
point pocket for point of tree - elsô nyeregfa rögzítése
points of the horse - karakterisztika
points of the horse - testtájak
poisoning - mérgezés
pole - pózna, rúd, oszlop
poll - nyakszírt
poll - nyakszírt
poll guard - nyakvédô
polyarthrits of the foal - csikóbénulás
pommel - elülsô kápa /nyereg/
pommel pad - nyeregpárna
pony / ponies - póniló
poor gate - rossz belépôdíj-bevétel
poor gate - kevés fizetô nézô
poor mover, hayburner (am.) - rossz ló
popped knee, carpitis - elsô láb lábtôgyulladása
population - népesség, populáció
position of the feet - pataállás
positive dope test - pozitív doppingpróba
possession, property - tulajdon
post parade - verseny elôtti parádé a tribünök elôtt
post time, starting time - startidôpont
posture of the head - fejtartás
pot-bellied - szalma-has
pot-bellied - szalmahas
potency - potencia
potency - nemzôképesség
poultice - pépes borogatás
pound - font /súly/
pound dock - nyeregszárny
pound saddle - félkilós nyereg
power, strength - erô
pre-potency - átörökítési képesség
precocious - koránérett
pregnancy - vemhesség
pregnancy determination - vemhesség meghatározása
pregnancy duration - vemhesség idôtartama
pregnancy examination - vemhességi vizsgálat
pregnancy hormone - vemhességi hormon
preliminary canter to the start, warm-up - bemelegítô galopp
preliminary hurdle - próba /vágta/ akadály
preliminary weighing - elômérlegelés
premium - prémium
press - sajtó
press box - sajtótribün
pressed straw - préselt szalma
previous notice - felmondás
prick - megszögelni
prick by farrier - megszögelés
prick in shoeing - megszögelés
pricked foot - megszögelt
primary vaccination - alapimmunizálás
principal event, principal race - fô verseny
priority breeding and husbandry - súlypont a tenyésztés és tartás
priority race riding - súlypont a versenylovaglás
private box - privát páholy
private stud-book - istállótörzskönyv
private sweepstake - privát verseny
private trainer - privát tréner
privileged qualification to run - kedvezményezett startjogosultság
prize money, purse value, stake money - versenydíj
prize money, stake - pénzdíj
probable pay-off prices - fogadási piac
probable runners, probables - lehetséges indulók
produce - termék
profession of a jockey - zsoké hivatás
profession of trainer - trénerhivatás
professional - hivatásos
professional - hivatásos
professional or amateur lady rider - hivatásos vagy amatôr nôlovasok
professional trainer's licence - hivatásos trénerengedély
professional-educational aptitude test - BAP /foglalkozási- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga/
professional-educational aptitude test - hivatás- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga
profit - haszon
profit - elôny
progeny - utódok, ivadékok
prognosis - prognózis, elôrejelzés
program book - versenynaptár
program committee - kiírást összeállító bizottság
prohibited substance - tiltott szer
property - tulajdon
Prophet's thumb mark - lándzsaszúrás/általában nyakon mélyedés/
Prophet's thumb mark - izomhorpadás /lándzsaszúrás, mélyedés a nyakon/
proposed name - javasolt név
proprietor - tulajdonos
proscribed list - tiltott eszközök jegyzéke
protected name - védett név
protracted abortion - késleltetett vetélés
proud flesh - vadhús
prove - igazolni
proximal sesamoid bone - szézámcsont
pubis - szeméremcsont
public - közönség
public race - nyílvános verseny
public trainer - nyílvános tréner
public trainer - nyílvános tréner
publication of the official verdict - bírói itélet kihirdetése
publish - megjelentet, publikál
pull a horse - lovat húzni, rángatni
pull a horse , stop a horse - meghúzni a lovat /visszatartani/
pull on the reins - meghúzni a szárat
pull out with the first lot - az elsô lottal kimenni
pull the mane - sörényt elhúzni
pull up - visszafogni
pull up /p.u./, rein in - megállítani
pulled horse - keményszájú ló
puller - keményszájú ló (puller)
pulsation - lüktetés
pulsation - érverés
pulse - pulzus, érverés
pulse frequency - pulzusfrekvencia
puncture wound - szögbelépés
purchase - vásárlás
purchase price - vételár
purchaser at sales - licitáló, árverési vásárló
pure-bred Arab - arab telivér
pure-bred Arab - arab telivér
purpose of use - felhasználási cél
push - lökni
put down - megölni
put on the side rein - kikötôszárt feltenni, kikötni
put the tongue over the bit - nyelvet a zabla fölé húzni
put up for auction - árverésre kerülni
putting down - ölés