Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

C

c'est bien dans la poche - ezt bezsebeltük
c'est du cousu main (P) - egészen biztos dolog
c.t. /courte tłte/ - r.f. /rövid fej/
cache-vue - orrszíj bárányirha borítással
caécum - vakbél
cage thoracique - mellkas
cagneux, pied cagneux - X-lábú, gacsos lábú
caisse de compensation des jockeys - zsoké-biztosítópénztár
caisse de secours - segélyezô intézmény
caisse de secours - munkavállalók segélypénztára, segélyezô intézmény
caisse spéciale - különleges alap, pénztár
caisse spéciale - különleges alap, pénztár
calcanéum - sarokcsont
calcul des décharges - engedmény kiszámítása
calcul du change, taux de change - átváltási kurzus
calcul du poids - súly kiszámítása
calcul du poids - teherszámítás
calendrier annuel - éves versenynaptár
camail - nyak- és fejvédô
camarade d'écurie, compagnon d'écurie - istállótárs
cambré des genoux - O állás /elôl/
campé du derriŐre - hátul hátraálló
campé du derriŐre - hátraállított
campé du devant - elöl elôreállított
cancer de fourchette - nyir rák
canine , crochet - tépôfog
canine , crochet - agyarfog
canon - elülsô lábközép csont (lábszárcsont)
canon - lábszárcsont
canon antérieur, métacarpe - mellsô lábközép
canon postérieur - hátulsó lábszárcsont
canter ů bon train - jó iramú vágta
canter ů demi-train - nyugodt vágta
canter, galop de chasse - könnyž vágta /kenter/
cantérer - bemelegítést lovagolni
cantérer au poteau du départ - starthelyre galoppozni
canule - kanül
canule trachéale - légcsôsipoly
capacité d'accélérer - gyorsuló képesség
capacité de monter - lovaglóképesség
capacité de monter - lovaglókészség
capacité productive - teljesítôképesség
capacité reproductive - tenyészképesség
caparaçon - lótakaró
caparaçonner - takarót feltenni
caparaçonner - betakarni
capelet - tojásdaganat
capuchon - fülsapka
caractéristiques - testtájak
caractéristiques (pl.) - karakterisztika
caractŐre - jellem
caractŐre sexuel - nemi jelleg
carne (P) - szamár /ló/
carotte fourragŐre - sárgarépa
carpe - mellsô lábtô
carriŐre - pályafutás
carriŐre au haras - ménesi eredmények (lóé)
carriŐre de courses - versenykarrier
carte annuelle - éves belépôjegy
carte d'examen clinique et bactériologique - vizsgálati kártya
carte d'examen d'une pouliniŐre - telivér kanca vizsgálati kártya
carte d'identité - személyi igazolólap
carte d'identité professionnelle - éves belépôjegy istállóalkalmazottak részére
carte d'identité professionnelle - istállóalkalmazott-igazolvány
carte d'immatriculation - regisztrációs kártya
carte de parking - parkolójegy
carte de propriétaire - tulajdonos igazolvány
carte de saillie , certificat de monte - fedeztetési igazolás
carte de service , carte d'identité professionnelle - istállóalkalmazottak igazolványa
carte de vaccination, feuillet vaccinations - oltási kártya
cas de force majeure - vis major
cas de récidive - ismétlôdô eset
casaque - dressz, mez
casaque - versenymez
casque de protection - bukósisak
casque de protection avec mentonniere - bukósisak állszíjjal
cassion - átruházás, átengedés
castration - herélés
castrer - herélni
castrer - herélni /kasztrálni/
catalogue de vente - árverési katalógus
catalogue de vente - árverési katalógus
catalogue des pénalités - büntetések jegyzéke
cataplasme - pépes borogatás
cataplasme ů la glaise - agyagpépborogatás
catarrhe des voies respiratoires - felsô léguti hurut
catarrhe nasal, rhume - orrhurut
catégorie - kategória
catégorie B - B osztály
catégorie de fertilité - termékenységi osztály
cause de disqualification - diszkvalifikáció oka
cautérisation au cautŐre chauffé au rouge - forró vassal sütni
cautérisation au cautŐre électrique - elektromosan fžtött tžvel sütni
cautérisation mise des feux - tüzelés
cavaliŐre - amatôr lovasnô
cavaliŐre - amatôr versenylovas /nô/
cavaliŐre professionnelle - hivatásos versenylovasnô
cavaliŐre professionnelle ou amateur - hivatásos vagy amatôr nôlovasok
cavaliŐre t, gentleman-rider - amatôr versenylovas /nôlovas és/vagy férfilovas/
caveçon - orrfék, kapizán
cavité orbitaire - szemüreg
ceil / yeux (pl.) - szem
ceinture - öv
ceinture ů losanges - romboidos öv
CEM /métrite équine contagieuse/ - fertôzô méhgyulladás
centre d'entraînement - tréningközpont
centre de formation - kiképzés helye
centre de gravité - súlypont
cerclé - gyžržs, gyžržzött
cerclé - keresztbe csíkozott
cerclé - keresztcsík
cercle - jártató kör, ring
cercle abrité - fedett jártató kör
cercle en paroi causé par la fourbure - patagyžrž irhagyulladásnál
céréales fourragŐres - takarmánygabona
certificat - bizonyítvány
certificat d'exportation - kiviteli engedély
certificat d'origi ál des haras (Pl.) - méneskönyv bizonyítvány
certificat d'origine - származásigazolás
certificat de bonne conduite - erkölcsi bizonyítvány
certificat de naissance - születési okirat
certificat de naissance - születési bizonyítvány
certificat de naissance, déclaration de naissance - tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/
certificat de saillie original - zöld fedeztetési igazolás
certificat de vaccination - oltásigazolás
certificat de vaccination - oltási igazolvány
certificat du poulain - csikójegy
certificat sanitaire - állatorvosi bizonyítvány
certificat sanitaire - egészségi bizonyítvány
certificat vétérinaire - állatorvosi bizonyítvány
certificat, preuve - igazolás
certifiée pleine par - vemhesként igazolva
cession d'engagements - nevezések átengedése
cession de la somme gagnée brute - össznyeremény átengedése
cession des sommes gagnées - versenydíjak átengedése
cession des sommes gagnées - lemondás a nyereményrôl
ćge - kor
chabraque de feutre - nemeztakaró
chaîne - lánc
chaine d'attache - bekötô lánc
chair feuilletée - fal irhája
chaleur de poulinage (7 ů 15 jours apres le poulinage) - csikósárlás
chaleur sans ovulation i - ál sárlás
chaleur, oestrus - sárlás
challenge - vándor tiszteletdíj
chambon - lonzs /kapicán/
chambre d'agriculture - mezôgazdasági kamara
chambriŐre - lonzsoló ostor
champ de courses, hippodrome (l') - lóversenypálya
champ de courses, hippodrome (l') - versenypálya
champion - bajnok
championne - bajnoknô
chance de gagner - kilátás nyerésre
chance de gagner - nyerési esély
chanfrein - orrhát
changement d'écurie - istálló csere
changement d'entraineur - trénercsere
changement de ligne - eltérés az egyenes iránytól
changement de monte - lovascsere
changement de propriété - tulajdonváltozás
changement de régime - takarmánycsere
changement de station - telephely változtatás
changement de vitesse - tempóváltás
changer d'allure - járásmódot váltani
changer de ligne - keresztezni /versenyben/
changer de main, changer de bipŐde diagonal - lépést váltani
chapeau melon - dinnye
charactŐre gras dans les catalogues de ventes - vastag szedés az árverési katalógusban
charbon - lépfene
charbonnure tache noire - bélyegzés /sötét folt/
châtaigne - gesztenye /szaruhártya/ szarugesztenye
chauffage de tendon, effort de tendon - ingyulladás(tendinitis)
chauffeur de van - lószállító jármžvezetô
chaulage, fumage - trágyázás
chef de race, étalon souche - alapító mén (vonal)
cheval - gebe /ló/
cheval - ló
cheval acceptant le poids - ló, amely a teherközlés után állva marad
cheval aimant le lourd - mély talajt szeretô ló
cheval au tic ambulatoire - boxban járó /ló/
cheval autre que de pur-sang anglais /AQPSA/ - nem telivér ló
cheval ayant mal aux dents (P) - keményszájú ló
cheval ayant une névrotomie - idegoperált ló
cheval bourrant, cheval qui tire ů la main - keményszájú ló (puller)
cheval capable de porter du poids - súlyt hordó
cheval capable de suivre les autres chevaux - más lovakat követô ló
cheval cornant - hörgôs (roarer)
cheval courant de course plate médiocre - síkversenyben nem futó ló
cheval courant de course plate ů réclamer - eladóversenyben futó ló
cheval courant sur le plat - síkverseny-ló
cheval crž - nyers ló (remonda)
cheval d'âge - idôsebb ló
cheval d'ćge (10 ans et au-dessus) - idôs /7 éves és idôsebb/
cheval d'obstacles - ugróló
cheval de base - család-, vonalalapító ló
cheval de chasse - akadályló
cheval de course - versenyló
cheval de course au galop - galopp-versenyló
cheval de fond, coursier de fond - versenyló hosszú távra, steher
cheval de gros trait - hidegvérž ló
cheval de haies - gátló
cheval de jeu - iramot diktáló /ló/
cheval de l'année - az év lova
cheval de premiŐre classe - elsô osztályú /kiváló/ ló
cheval de réserve - tartalékló
cheval de selle français - francia hátasló /fajta/
cheval délassé de son effort - pihentetett ló
cheval détaché - laza ló
cheval du papier - számított favorit
cheval en déplacement - vendégló
cheval en pension - panziós ló
cheval entier - mén /5 éves és idôsebb/
cheval étranger - külföldi ló
cheval étranger - külföldi ló
cheval étranger inscrit - bejegyzett külföldi ló
cheval homéotherme - melegvérž ló
cheval indépendant de l'hippodrome et du terrain - pályától és talajtól független ló
cheval indigŐne - belföldi ló
cheval isabelle ů la criniŐre claire - Izabella fakó
cheval isabelle ů la criniŐre noire - fakó
cheval lançant des ruades - rúgós ló
cheval marchant en tłte, leader - vezetôló
cheval méchant - gonosz /ló/
cheval mort - semmilyen versenyt nyerni nem tudó ló
cheval n'ayant pas gagné une course ů obstacles - ugróversenyen nyeretlen ló
cheval ne dérangeant pas le juge d'arrivée - bírót nem zavaró ló
cheval pie - tarka /ló/
cheval porte au vent - fejét fönthordó ló
cheval pour des courses de fond importantes - nagy steher-versenyekben futó ló
cheval pour des distances moyennes - középtávú ló
cheval pour les cross-countries - terepló, hunter
cheval qui n'a qu'un train - egy tempójú ló
cheval qui se ballade - könnyen nyerô ló
cheval qui tire au renard - megkötött ló, amely visszaránt
cheval reproducteur - tenyészló
cheval souffrant d'ataxie spinale - gerincvelô ataxiában szenvedô ló
cheval souffrant de cornage - ziháló ló
cheval souffrant de l'aérophagie - levegônyelô ló
cheval souffrant de l'hémorragie nasale - orrvérzésben szenvedô ló
cheval souffrant de l'hémorragie nasale - orrvérzésben szenvedô ló
cheval souffrant de tic de l'ours - fejrángásban szenvedô ló
cheval tiqueur - karórágó
cheval tiqueur - levegônyelô
cheval tiqueur - jászolrágó /ló/
cheval tiqueur - jászolrágó /ló/
cheval troqué - elcserélt ló
chevaux combinés - kombinált lovak
chevaux de pur-sang anglais (pl.) - telivér lovak
chevaux de tłte - vezetô ló
chevron - V mellen és háton
chevron - V alakú minta
chevronné - csavart ékvonal /a dressz karján/
chevronné - keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/
chifnez, mors ant-cabreur - ágaskodást gátló zabla, ágaskodó
chiquer - bagózni /takarmányt/
chiqueur, cheval qui chique - bagózó /takarmányt/ ló
chronométrage - idômérés
chronométreur - idômérô
chronométreur des essais - idômérô galoppnál
chute - esés
chute des dents, éruption des dents - fogváltás
CIAH /Conférence Internationale des Autorités Hippiques/ - CIAH /Nemzetközi Versenysport Konferencia/
cicatrice - heg, forradás
cil - szempilla
circulation sanguine - vérkeringés
ciseaux de pansage - olló
claquage - szalaghúzódás
claquage de tendon - inrándulás
claquage, déchirure - letörés
claquer - letörni
classe - osztály /csoport/
classe 1 , 2 - 1, 2 osztály
classe supérieure - szuper osztály
classe supérieure - szuper osztály
classé, placé - helyezett
classement - becslés
classement - osztályozás
classement au handicap - hendikep értékelés
classement au handicap - hendikep besorolás
classement international - nemzetközi osztályozás
classement international - nemzetközi osztályozás /I.C./
classement par groupes - csoportbeosztás
classement théorique - hendikepelés
classer - helyezni
classifier - osztályozni
classique - klasszikus
clause concernant le propriétaire - tulajdonosi záradék
cloche - gumiharang
clôture clôturage - elkerítés
clôture du pâturage - karámkerítés
clôture en bois - karámkerítés fából
clôture en bois i - fakerítés
clôture en fil de fer - drótkerítés
clôture en fil de fer - fonott /drót/ kerítés
clôture en fil de fer - fonott kerítés
clôture en fil de fer - karámkerítés drótból
clôture en fil de fer barbelé - szögesdrót kerítés
clou - szög
clou ů ferrer - patkószög
clouer - szögelni
co-favori - társfavorit, favoritok
co-naisseur - tenyésztôtárs
co-propriétaire - társtulajdonos
cocotte, fiŐvre aphteuse - száj- és körömfájás
code des courses - versenyszabályzat
code des courses - versenyszabályzat
code du livre d'élevage - törzskönyv-szabályzat /tenyésztési/
code du stud-book - törzskönyvi /méneskönyv/ szabályzat
coefficient de réussite - átlagnyereményindex
coeur - szív
coffre ů avoine - takarmányláda
coffre ů avoine - zabos láda
coiffer - nyírni
coin - szegletfog
col - gallér
colique - kólika
collant - ragadós /versenypálya/
collant - nehéz /versenypálya/, puha talaj
collant - nehéz
coller - ragadni
collier anti-bourrant, muserole anti-bourrante - orrszíj, puller
collier de bois - gallér
collier ů chapelet - nyakfodor
collier, licol - kötôfék
colon - vastagbél
colonne vertébrale - gerincoszlop
coloris autorisés - engedélyezett versenyszínek
coloris autorisés (pl.) - engedélyezett színek
colostrum - föcstej /kolosztrum/
colostrum - kolosztrum /föcstej/
colostrum en réserve - kolosztrum tartalék
comité - bizottság
comité anti-doping - dopping bizottság
comité d approbation des étalons - tenyészmént kiválasztó bizottság
comité d'arbitrage - választott bíróság
comité des courses - versenyrendezôség
comité du stud-book - méneskönyv bizottság
comité international du stud-book - nemzetközi méneskönyv bizottság
commandement - vezetés
comme deux-ans - mint kétéves
commissaire - tisztviselô
commissaire de la Société d'Encouragement (FR) - elnökségi tag /német/
commissaire priseur - árverezô
commissaires de la Société d'Encouragement - vizsgálóbizottság
commissaires des courses - versenyintézôség
commissaires des courses (pl.) - versenyintézôség
commission - bizottság
commission - provízió
commission consultative - tanácsadó bizottság
commission d'administration et de finance - intézô- és pénzügyi bizottság
commission d'appel - fellebbviteli bizottság
commission d'appel, commission de recours - feljebbviteli bizottság, versenybíróság
commission d'élevage - tenyésztési bizottság
commission de discipline - fegyelmi bizottság
commission de planification des courses - versenyszervezô bizottság
commission de vérification - vizsgálóbizottság
commission de vérification de handicap - hendikep vizsgálóbizottság
commission des courses d'obstacles - ugróversenyeket felügyelô bizottság
commission des licences - licence bizottság
commission du code des courses - versenyszabálybizottság
commission du programme - kiírást összeállító bizottság
commissure des lŐvres - szájszeglet
committee commission supérieure juridictionnelle - felsô versenybíróság
communication des bookmakers avec l'hippodrome - bukméker összeköttetése a versenypályával
compagnon d'écurie - kisérô ló
compagnon de voyage - kisérô ló utazásnál
compresse - borogatás
compresse mouillée - vizes borogatás
comptes des courses - verseny-elszámolás
comptes-rendus - összegyžjtött versenyjelentések, eredmények
concentrés (pl.) - abraktakarmány
conclusion de la vente - adás-vétel megkötése
concurrence - konkurencia
concurrent - résztvevô
condition - feltétel
condition - kondíció
condition d'élevage - tenyésztés feltétele
condition d'étalon - tenyészmén kondiciója
condition de l'enregistrement - bejegyzési feltételek
condition de qualification - minôsítési elôírások
condition de vente - eladási feltétel
conditión générale, disposition commune - általános határozat
condition pour courir - versenyfeltételek
conditions (pl.), programme - kiírás
conditions (pl.) - javaslat, feltételek
conditions de saillie (pl.) - fedeztetési feltételek
conditions spéc - ménesfeltételek
conférence des autoritésg hippiques - versenysport konferencia
conformation , extérieur - felépítés /küllem/
conformation du corps - testalkat
connaissance de chevaux - lóismeret
connaisseur en chevaux - lószakértô
conseil d'arbitres - paritásos választott bíróság
conserver sa ligne aprŐs le départ - start után egyenesen lovagolni
consignateur - megbízó az árverésen
consommation d'eau - vízfogyasztás
constance - állandóság
constipation - eldugulás
constitution - alkat, konstitució
contagieux - fertôzô
contagion i contamination - fertôzés
contracture des tendons, rétraction tendineuse - összehúzódott ín
contrat - szerzôdés
contrat d'apprenti - tanulószerzôdés
contrat d'apprentissage - kiképzési szerzôdés
contrat d'entrainement - tréningszerzôdés
contrat de bail - bérleti szerzôdés
contrat de monte - fedeztetési szerzôdés
contrat de monte - zsokészerzôdés
contrat de monte - lovaglási szerzôdés
contrat de monte annuel pour I apprenti - tanuló éves lovaglási szerzôdése
contrat de vente - adásvételi szerzôdés
contre-bas, départ - elugrás, indulás
contre-performance - váratlanul rossz futás
contre-sanglon - nyeregszíj
contre-sanglon - csizmafül
contribution des bookmakers - bukmékerek hozzájárulása
contrôle anti-doping - dopping ellenôrzés
contrôle de follicule - tüszôellenôrzés
controle de l'affouragement - etetésellenôrzés
controle defertilité - termékenységi ellenôrzés
contrôle des farcins - féregellenôrzés
contrôle du poids - súlyellenôrzés
contrôle filmé - versenyt ellenôrzô filmezés
contusion de la sole - talpzúzódás
contusion de la sole - talpzúzódás
contusion du pied - patazúzódás /ütôdés/
contusion du pied - patazúzódás
cooler - hžtôkészülék
copeaux de bois - faforgács
corde d'attache - megkötô kötél
corde intérieure - belsô korlát
corde lice - korlát
corde ů droite, corde ů main droite - jobbra fordulós pálya
corde ů gauche, course ů main gauche - balra forduló pálya
cordon ombilical - köldökzsinór
corion - ínhártya
corion de la fourchette - nyir irhája
corion de la sole, chair veloutée - talpirharéteg
corion de la sole, chair veloutée - talpirharéteg
corion du sabot - patairha
cornage - hörgôsség
cornage - hörgôsség
cornage - hörgôsség (gégebénulás)
cornet dentaire externe, germe de fŐves - fogkupa
corneur - hörgés
corps - test
correction de la ferrure - javító vasalás
correction du sabot - pataszabályozás
correspondant de sport hippique - versenysport tudósító
côte - borda
cote 3/1 (il est coté ů 3 contre 1 ) - kvóta 30:10 /a ló 30 a 10-hez áll/
côté droit - jobboldal
cote faible mauvaise cote - alacsony kvóta
côté gauche - baloldal
côté maternel - anyai oldalról
cote rapport - kvóta
côtes (pl.) - borda
côtes /pl.), poitrine i - oldalborda
cotes probables - fogadási piac
côtes ů voussure plate - lapos bordaboltozattal
cotier - esetleges osztalék-író
cotier - kvótairnok
cotisation pour droit d'usage des terrains - pályahasználati díj
coucher les oreilles - füleket hátracsapni
coude - könyök
couleur - szín
couleurs - istállószín /versenyszín/
couleurs, couleurs du propriétaire - versenyszín
couloir d'écurie - istállófolyosó
coup de cravache - ostorütés, -csapás
coup de deux - kettôs siker
coup de lance - lándzsaszúrás/általában nyakon mélyedés/
coup de lance - izomhorpadás /lándzsaszúrás, mélyedés a nyakon/
coup de marteau - kalapácsütés
coup de pari - merész fogadás
coup sur la couronne - pártatiprás
coupe - kupa
coupe - vágás
coupe , objet d'art - tiszteletdíj
couper - vágni
couper - szeletelni /répát
cour de l'écurie - istállóudvar
courbe - nyúltetem
courir - futni
courir - versenyt futni
courir - táncolni /verseny-t,-ben futni/
courir au-dessus de son poids - hendikep száma ellen futni
courir dans les courses de ha"es - gátversenyben futni
couronne - párta
couronne - párta
courroie abaisse-langue - nyelvleszorító szíj
courroie sous-queue, croupiŐre - farokszíj, farmatring
course aprŐs laquelle le vainqueur sera mis en tombola - sorsolásos verseny (a nyerôt kisorsolják)
course attelée - ügetôverseny
course au galop - galoppverseny
course au trot attelé - ügetôverseny kocsiban
course au trot monté - lovaglás ügetésben, ügetôverseny nyereg alatt
course classée - osztályozott verseny
course classique - klasszikus verseny
course d'amateurs - amatôrverseny
course d'amateurs - amatôrverseny
course d'apprentis - tanulók versenye
course d'attente - várásra történô verseny
course d'une valeur de plus de - verseny értéke nagyobb, mint ...
course de cavaliŐres - amatôrverseny nôlovasok részére
course de caváliŐres professionnelles et amateurs - hivatásos és amatôr nôlovasok versenye
course de comparaison - összehasonlító verseny
course de fond, course de longue haleine - hosszútávú verseny
course de gentlemen-riders /G.R.I - amatôrverseny /nôlovasok kizárva/
course de haies - gátverseny
course de préparation - elôkészítô verseny
course disputée - lefutott verseny
course la mieux dotée - legjobban dotált verseny
course mixte - kevert verseny
course non-reconnue - vad verseny, nem hivatalos
course non-valable - érvénytelen verseny
course plate - síkverseny
course pour chevaux autres que de pur-sang anglais /AQPSA/ - verseny nem telivérek részére
course pour chevaux n'ayant jamais gagné - nyeretlenek versenye
course pour les sprinters - rövidtávú verseny
course principale , course de groupe - csoportverseny
course privée pas publiée - privát verseny
course prncipale de la journée - fô verseny
course publique - nyílvános verseny
course répétée - megismételt verseny
course semi-classique - fél-klasszikus verseny
course ů condition - korteherverseny
course ů obstacles - ugróverseny (Nagy-Britannia)
course ů poids pour âge - korteherverseny
course, compétition épreuve prix courtines - verseny
course, performance - futás
courses d'hiver - téli verseny
courses plates (pl.) - síkverseny-sport
courses ů obstacles - zászlók közötti sport /N/; nemzeti akadályverseny /A/
courses ů obstacles - zászlók közötti sport /N/; nemzeti akadályverseny /A/
courte encolure /c.enc./ - rövid nyak
courte tłte /c.t./ - rövid fej
courtier en chevaux de sang - telivér ügynök
coussinet - marpárna
coussinet de feutre - takaróheveder nemezpárnázata
coussinet plantaire - sarokvánkos
coussinet plantaire - nyir párna /bôr alatti kötôszövet/
coussinet plantaire - nyir párna /bôr alatti kötôszövet/
coussinet rembourré - hevederalátét
couteau de chaleur - izzadtság-kaparókés, svicckés
couture - varrat
couverture - takaró
couverture d'écurie - istállótakaró /éjszakai takaró/
couverture d'écurie - istállótakaró /lótakaró/
couverture d'été - nyári hžtôtakaró
couverture d'été - nyári takaró
couverture d'été - nyári hžtôtakaró
couverture d'été - nyári takaró
couverture d'hiver - téli hžtôtakaró
couverture d'hiver - téli takaró
couverture de pluie - vízhatlan lehžtô takaró
couverture de pluie - esôtakaró
couverture de sortie pour l'entraînement - lótakaró a reggeli munkához
couverture en filet - hálótakaró
couverture pour la présentation aux courses - lótakaró a bemutatáshoz
couverture protŐge-mouche - legyek elleni takaró
crack - kiváló ló
crack - nagyon jó ló
crainte et des douleurs de la selle - nyeregnyomás
craintif de choses se trouvant par terre - félénk a földön lévô tárgyaktól
crampon en fer - patkósarok
crampon postérieur - patkósarok a száron
crampon, grappe - patkósarok
crapaud - patarák
cravache - ostor
cravache - pálca /ostor/
cravache courte - rövid lovaglópálca
creux aux genoux, genoux de mouton - borjúlábú
creux du talon - sarokvánkos mélyedés
crevasses au pli du jarret (pl.) - bôrfekély
crevasses au pli du paturon - csüdcsömör
cribler - szitálni
crieur - árverési kikiáltó
criniŐre - sörény
criniŐre double - kettôs sörény
criniŐre filasse criniŐre claire - világos sörény
criniŐre rasée, criniŐre tondue - nyírt sörény
crins - sörényszôr
croisé - keresztben
croisement - keresztezés
croiser - keresztezni /tenyésztés/
croissance - növekedés
croissance - növekedés
croix de Lorraine - lotaringiai kereszt
croix de Saint-André - egymást keresztezô vállszalagok
cross - mezei verseny, terep verseny
cross-country, steeple-chase cross-country - terep vadászverseny
crottins (pl.) fumier - trágya
croupe - far
croupe double - hasított /kettôs/ far
croupe inclinée - ereszkedô far
croupiŐre - farokszíj, farmatring
cryptorchide - rejtett heréjž
cryptorchide - egyheréjž vagy rejtett heréjž csikó/mén
cryptorchide - egyheréjž vagy rejtett heréjž csikó/mén
cryptorchide, cheval monorchide - rejtett heréjž ló
cryptorchidie - rejtett heréjžség
crž - nem belovagolt
cu'rer le pied - patát kikaparni
cube, pellet - takarmánypellet
cube, pellet - pellet
cubitus - singcsont
cuisse - comb
culbuter, tomber, aller au tapis(P) - el/leesni
culottes de cheval - lovaglónadrág
culottes de course - versenynadrág
culottes de course pour les temps pluvieux - lovaglónadrág esôs idôhöz
culottes jodhpure - lovaglópantaló
curer - kikaparni
curette , cure-pieds - patakaparó
curette , cure-pieds - patatisztító