Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

D

d'encolure de cygne - hattyúnyakkal
dame-propriétaire - tulajdonosnô
damier, damiers - kockás
dans l'ordre exact d'arrivée - helyes sorrendben
dans l'ordre inexact d'arrivée - tetszés szerinti sorrendben
dans la main - kézben
dans une belle action - jó stílusban
date d'anniversaire - születés idôpontja
date de la déclaration de forfait - nevezés visszavonásának idôpontja
date de la réunion - verseny idôpontja
date de vaccination - oltás idôpontja
date des courses plates - síkverseny idôpontja
date des engagements - nevezési határidô
date des entrées et des forfaits - nevezési határidô
date du poulinage - ellés idôpontja
de bout en bout - starttól a célig
de loin - fölényes, fölényesen
de premiŐre classe - elsôrendž
dead-heat - holt verseny
débarcadŐre - kirakodó hely
débarquement,déchargement - kirakodás
débarquer, décharger - kirakodni
déboucler, dessangler - lazítani /hevedert/
débourrage - belovaglás /lovat/
débourrer - belovagolni /lovat/
débourrer - betörni /lovat/
débourrer - belovagolni
débourrer - belovagolni
débrider - lekantározni
débrider - lekantározni
début - kezdés, elsô szereplés /indulás/
début de la réunion - versenykezdet, startidô
débutant - kezdô, elôször szereplô /induló/
débutant sur les haies - kezdô gátló
débuter - elôször szerepelni /indulni/, bemutatkozni
décharge - engedmény
décharge , remise de poids - teherengedmény
décharge d'apprenti - tanuló engedmény
décharge d'apprenti - tanulóengedély
décharge spéciale - különleges engedély
décharge spéciale - különleges engedély
décharge, remise de poids - lovasengedmény
déchiqueter les couvertures - takarót rágni
déchirement musculaire - izomszakadás
déclaration d'association - társtulajdonosság bejelentése
déclaration d'intenter de gagner avec un cheval spécifié - nyerônek jelenteni
déclaration d'intenter de gagner avec un cheval spécifié - meghatározott lóval való nyerés szándékának kinyílvánítása
déclaration d'intenter de gagner avec un cheval spécifié - meghatározott lóval való nyerés szándékának kinyílvánítása
déclaration de changement de propriété - tulajdonváltozás bejelentése
déclaration de couleurs - versenyszín kérés
déclaration de forfait, forfait - bánatpénzigény bejelentése
déclaration de forfait, forfait - nevezés visszavonása, törlése
déclaration de monte - lovasítás
déclaration de naissance - ellési bizonyítvány
déclaration de non-partant - nem indulók jelentése
déclaration des partants - indulóadás
déclaration insuffisante des partants - elégtelen indulóadás
déclaration obligatoire - bejelentési kötelezettség
déclaré partant - indulóként megadva
déclaré ů l'entraînement - tréningbe bejelentve
déclarer forfait - nevezést visszavonni, törölni
décontraction de la mâchoire - elengedettség
dédoublement - osztás
déduction du prix gagné - levonás pénzdíjból
défaite - vereség
défaut - hiányosság, fogyatékosság
défaut - hiba
défaut aux aplombs - álláshiba
défaut de poids, manque de poids - súlyhiány, téves teher
défécation - trágyázás
déferrer le pied - patkót levenni
défilé - parádé
degré - fok
degré de l'hérédité - örökölhetôség értéke
délai de garantie - szavatossági idô
délai de préavis, délai de résiliation - felmondási idô
délai de prescription - elévülési határidô
délai pour le paiement du prix d'achat - halasztott vételár
délivrance - adományozás
délivrance de licence - licence-adás
délivrer - kiállítani /licencet/
demande - kérelem
demande , réclamation - követelés, kihívás
demande d'autorisation d'entraîner - licence kérés trénerek részére
demande d'autorisation de monter en qualité de jockey - licence kérés lovasok részére
demande de noms - kérelem névadásra
demander pour la licence - licencet kérni
démarrer - elugrani /startnál/, indulni
démarrer bien débouler - jól elugrani, jól indulni
demi-frŐre de - -nak a féltestvére
demi-frŐre, frŐre utérin - féltestvér
demi-longueur - félhossz
demi-sang, cheval selle francais /s.f./ - félvér
demi-soeur - féltestvér /nônemž/
demi-tonte, tonte en manteau - csíkvágás, csíkos vágás, nyírás
dénomination de la course - verseny neve
dent - fog
dent de lait - tejfog
dent de lion - oroszlánfog
dent de loup - farkasfog
dent de poulain - csikófog
denté - cakkozottan keresztben osztott
denté - fogazott
dentiste - lófogász
denture - fogazat
denture de poulain - csikó fogazata
départ - start /indulás, indítás/
départ au drapeau - zászlós start
départ en stalles - boxos indítás
départ en stalles - boxból indítás
départ non valable, faux départ - érvénytelen indítás
dépassement de poids - túlsúly
dépassement de póids - túlsúly
dépasser facilement - könnyen maga mögött hagyni
dépourvu de type - jellegtelen
dér. /dérobé/ - kitört /ló/
Derby de Kentucky - Kentucky Derby
dérivoir - fogó a patkó levételére
dermatose , maladie de la peau - bôrbetegség
dernier enchérisseur, plus offrant - legtöbbet igérô
dernier galop avant la course - záró galopp
dernier tournant - utolsó forduló
dernier tournant - befutó forduló
dernier tournant - utolsó kanyar
derniŐre ligne droite - befutó egyenes
dérobade - kitörés
dérober /dér./ - kitörni
déroulement de la course - verseny lefolyása
déroulement de la course - verseny lefolyása
déroulement de mouvement - mozgás lefolyása
des succŐs en série (pl.) - sikersorozat
dés. /cavalier désarçonné/ - lovas nélkül
désarconner - ledob /lovast/
désarçonner - ledobni /lovast/
désargonner le cavalier - lovast ledobni
descendance - utódok, ivadékok
descendance d'un étalon - egy mén utódai
descendant - utód, ivadék
descendre - leugrani (lóról)
descendre, mettre pied ů terre - leszállni /lóról/
désinfectant - fertôtlenítôszer
désinfecter - fertôtleníteni
désinfection - fertôtlenítés
dessangler - hevedert megoldani
dessellage - lenyergelés
desseller - lenyergelni
dessus de cou - nyakszíj
dessus de la tłte - nyakszíj
détenteur - állattartó
détenteur du record - rekorder
détermination de filiation - apaság megállapítása
détermination de gestation - vemhesség meghatározása
détermination de l'âge - kormeghatározás
détermination des lymphocytes - nyiroksejt-meghatározás
détermination du groupe sanguin - vércsoport meghatározás
détruire - kiírtani
détruire, tuer - megölni
dettes, non-paiements - adósságok, tartozások
deux-ans - kétévesek
deux-ans - kétéves
deuxiŐme couleurs - második versenyszín
deuxiŐme derriŐre.. avant.. - második ... után ... elôtt
deuxiŐmes montes - második hívás
diagonale - átló
diéstrus - sárlások közötti állapotban lévô kanca
diffusion par haut-parleur - versenypályahangosítás, hangosbemondó
digestibilité - emészthetôség
digestion - emésztés
dire aux jockeys de sortir - lovast kidobni /versenybôl/
directeur de haras - ménesvezetô
directeur de la société des courses - versenyegyesület nagyvezetôje
directives - irányelv
directives (pl.) - utasítás
dirttrack - salakpálya
dis. /distancé/ - diszkvalifikált
disponibilité - készenléti állapot
disposition , rŐglement - határozat
disposition héréditaire - öröklés
disposition particuliŐre - különleges határozat
disposition particuliŐre - kivitelezési határozat
disqualification - kizárás minden versenybôl
disqualification - diszkvalifikálás /kizárás az összes versenybôl/
disqualifier, distancer, rétrograder - diszkvalifikálni
disque - folt a elôl és a háton
dissolution de l'association - társtulajdonosság megszüntetése
distance - távolság
distance - táv
distance - versenytáv
distancé /dis./ - diszkvalifikált /kivéve a helyezésbôl/
distance moyenne - középtáv
distances ů l'arrivée - távolságok a célban
diurétique - diuretikum /vizelethajtó szer/
division série - osztály /hivatali/
document d'accompagnement, livret signaletique - lóútlevél
dominant - domináns /uralkodó/
donation - alapítvány
donner la jambe au cavalier - lovast nyeregbe segíteni
donner suite ů l'appel - fellebbezésnek helyt adni
donner ů bail - bérbe adni
donner un coup d'éponge, éponger - szivaccsal letörölni
donner un coup de réglette - izzadtság-kaparókéssel ledörzsölni
donner, faire don de, offrir - adományozni, alapítványt tenni
donneur - adományozó, alapítványt tevô
dopage, doping - dopping
doper, droguer - doppingolni
doping ů déprimer la condition - teljesítményt csökkentô dopping
doping ů exalter la condition - teljesítményt növelô dopping
dos - hát
dos de carpe - pontyhát
dos ensellé - keresztcsont süllyedés, hajlott hát
dotation - dotáció
doté - dotált
double engagement - kettôs nevezés
double gagnant classic - kétszeres klasszikus gyôztes
double gagnant classic - kétszeres klasszikus gyôztes
double paternité - kettôs apaság
double saillie , revue - kettôs fedeztetés
double vainqueur - duplázó nyertes
double-barre - kettôs korlát
douleur - fájdalom
dourine - tenyészbénaság
doux - nyugodt
drapeau destiné ů rappeler les jockeys - visszahívó zászló
drapeau du starter - indítózászló
drapeau, fanion - zászló
drection de la carriŐre d'un cheval - management
dressage - idomítás
dresser - tanítani
drogue - doppingszer
droit de douane - importjog
droit de rachat - visszavásárlási jog
duodénum - nyombél, epésbél
dur, sec - kemény
durée - idô
durée de la chaleur - sárlás idôtartama
durée de la gestation - vemhesség idôtartama
durée de la rormanon r - kiképzés idôtartama
durée non-relevée - nem mért idô
dyspnée - rövid légzés