Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

E

ealculer le classement théorique - kiszámítani
eatalogue - katalógus
eau - víz
eau potable - ivóvíz
ébrouement - horkantás
écart - nyerés nélküli versenyek száma
écart - elmaradás (versenyek száma nyerés nélkül)
écartelé - negyedelt
écartelé en diagonale - átlósan négyfelé osztott
échapper, łtre lâché - elszabadulni
écharpe - vállszalag
écharpe ů pois - pettyes vállszalag
échelle des poids - teherskála
échelle des poids - súlyskála
échelle, référence - skála
échelle, référence - skála
éclairage de l'écurie - istállóvilágítás
écossais - skótmintás
écrasé - teljesen vert
écraser - fölényesen legyôzni
écume, sueur - izzadtság
écurie - lóistálló
écurie C1 , C2 - istálló-fogadás
écurie d'isolement - elkülönítô istálló
écurie de courses - versenyistálló
écurie de courses d'un haras - ménes-versenyistálló
écurie de courses plates - síkverseny-istálló
écurie de courses ů obstacles - ugrólovak istállója
écurie de courses ů obstacles - akadályverseny-istálló
écurie du soir (pl.) - esti istállóidô
écurie pour les chevaux en déplacement - vendégistálló
écurie, établissement d'entraînement - istálló
écuries - istállóban tartás, istállózás
écuríes du rnatin (pl.) - reggeli istállómunka
eczéma - ekcéma
eczéma d'été - nyári kiütés
eczéma d'été - nyári kiütés
eczéma suintant de la fourchette fourchette pourrie - patanyir rothadás
effectif de l'écurie - lóállomány
effectif des chevaux - istálló lóállománya
éjaculat - ejakulátum
élastique - gumi /csuklóhoz/
élastiques (pl.) - startgép ugróversenyekhez
élastiques (pl.) - ugróverseny indítógép
élastiques de la machine au départ - startszalag
élevage - felnevelés
élevage - tenyésztés
élevage de chevaux - lótenyésztés
élevage des pur-sangs - telivér-tenyésztés
élevage en lignée - vonaltenyésztés
élevage et l'entretien des chevaux - lótenyésztés és tartás
élevation en groupe - felsôbb csoportba sorolás
élevé - felnevelve
élevé dans la consanguinité - beltenyésztett, rokontenyésztett
élevé par le propriétaire - saját tenyésztésž
élever - felnevelni
élever - tenyészteni
élever en groupe - csoportba felminôsíteni
éleveur - nevelô
éleveur de pur-sangs - telivér-tenyésztô
éleveur, naisseur - tenyésztô
élimination - kiselejtezés
élimination - kizárás
élimination par tirage au sort - törlés /kizárás/ sorsolás útján
éliminé du départ - startból kizárva
éliminer, exclure - kizárni
élite - elit (legjobb)
elsô és hátsó patákat futás közben - összeverni
embarquement - berakodás
embarquer - berakodni
embauchoir - csizmasámfa
embauchoir - csizmasámfa
embouchure, mors - zabla
embryon - embrió, magzat
embryonnaire - embrionális
emphysema, emphysŐme pulmonaire, pousse - kehesség
emphysŐme pulmonaire, pousse - kehesség
emploi prévu - felhasználási cél
employéd'écurie, garçon d'écurie - istállóalkalmazott
empreinte - lenyomat
empreinte au garrot, mal de garrot - felnyomott, sérült mar
en avoir plein les mains, garder beaucoup en main - tele kézzel
en croissant - félhold
en croissant ouvert ů droite - jobbról nyitott félhold
en croissant ouvert ů gauche - balról nyitott félhold
en croissant prolongé par - félholdból kiinduló
en forme - formában lenni
en France: boiterie intermittente - Franciaországban: visszatérô sántaság, bénaság
en plat, sur le plat - síkverseny
en plein galop - teljes galoppban
enc. /encolurel/ - nyak
encadrement - szárfogás /ló a farkával/
encastelure - pataszžkülés
enceinte des balances pour le vainqueur - lenyergelô a gyôztes részére
enceinte des balances, enceinte du pesage - lenyergelô
enceinte des écuries - istállóterület
encéphalomyélite équine - agyi gerincvelôgyulladás
enchérir sur - árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/
enchérir, faire une offre - árverési ajánlatot tenni
enchérisseur battu - alá-kínáló
enchérisseur, offrant - licitáló
enchŐre , offre - árverési ajánlat
enchŐre la plus forte offre maximum - legmagasabb ajánlat
enclouure - megszögelt
enclume - üllô
encolure /enc./ - nyak
encolure de cerf - szarvasnyak
encolure de cygne - hattyúnyak
endroit du départ - starthely
endurance - keménység
enfoncer les stalles - idô elôtt elugrani, kitörni
engageant ses montes - hívás
engagement - nevezés
engagements . ., 12 heures, ů .. - nevezés lezárása 12 óráig ...-nál
engager - nevezni
engager - kötelezni
engager jusqu'au .. - nevezni kell ...-ig
engendrer - -tól/-tôl apává válni
engendrer, procréer - nemzeni
enjeu - fogadási tét
enlever la couverture - takarót levenni
enlever le licol - kötôféket levenni
enquéte - vizsgálat
enqułte réclamation - óvás
enregistrement de couleurs - versenyszín bejegyzés
enregistrement de couleurs pour 3 ans - versenyszín bejegyzés 3 évre
enregistrement de couleurs pour la vie - egész életre szóló versenyszín bejegyzés
enregistrement, inscription - bevezetés, bejegyzés
enregistrer - bevezetni, bejegyezni
enrenernent fixe, rłne fixe - kikötôszár
enrłnement fixe, rłne fixe - kikötôszár
ensemble des articulations de la hanche et du grasset - csípô- és térdizület
entamer un galop, piquer un patatrot (P) - elugrani, megugrani /galopp/
entamer un galop, se lancer au galop - kenterezni, kezdeni
entendre - meghallgatni
entérite - bélgyulladás, -hurut
entorse - ficam
entraîné - trenírozott, idomított
entraîné ů l'étranger - külföldön trenírozott
entrainement - trenírozás
entraînement - tréning
entraînement des chevaux de galop - galoppverseny-tréning
entraînement mettant le cheval en condition - kondíciótréning
entraînement ů intervalles - szakaszos tréning
entraînement, travail d'entraînement - tréningmunka
entrainer - trenírozni, idomítani
entraîner ů l'obstacle - beugratni /ugróversenyre/
entraîneur - tréner, idomár /lógazdasági mester/
entraîneur adjoint - helyettes tréner
entraîneur diplômé - lógazdaság-mester /diplomás tréner/
entraîneur licencé - engedélyes tréner
entraîneur particulier - privát tréner
entraîneur particulier - privát tréner
entraîneur public - nyílvános tréner
entraîneur public - nyílvános tréner
entraîneur, entraîneur professionnel - hivatásos tréner
entraîneur-éleveur - tenyésztô tréner
entraves avec des cordes (pl.) - fedeztetô papucs kötéllel
entré au haras en, en station au haras - ménesbe beállítva
entré au haras, stationné au haras - ménesbe felállított tenyészcsôdör
entrée - nevezési díj
entrée - nevezési díj
entrée - belépés
entrée - nevezési díj
entrées étaient remboursées - nevezési díjakat visszafizették
entrer au haras - ménesbe állítani
entrer au haras - tenyésztésbe venni
entretien du pâturage - legelô gondozás
envahissement par des farcins - féregfertôzés
envahissement par parasites - parazitakór
enveloppe de sangle - heveder-védôhuzat
éparvin calleux - in-/csonkpók
éparvin calleux - in-/csonkpók
éparvin sans déformation visible - látható csomó nélküli pók
éparvin sans déformation visible - látható csomó nélküli pók
éparvin sec, halter, pas de coq - kakaslépés
éparvin, jarde, Jardon - csánkpók
épaule - váll
épaulettes - vállrészek /versenyszín/
éperon - sarkantyú
éperon - sarkantyú
épi - szôrforgó
épi - szôrforgó
épi au front - szôrfogó a homlokon
épi en tłte - szôrforgó a fejen
épi sous criniŐre - szôrforgó a sörénytaréjon
épi sous criniŐre - szôrforgó a sörény alatt
épi sur la trachée - szôrforgó a torokélen
épiphysite, genou noué - epifizitisz /epifizis beteges elváltozása/
épistaxis, hémorragie nasale saignement du nez - orrvérzés
épizootie - járvány
épizootie ů déclaration obligatoire - bejelentésköteles járvány
éponge - patkószárvég
éponge - szivacs
éponge amincie - lapított patkószárvég
éponge épaissie - erôsített patkószárvég
éponge tronquée - vágott patkószárvég
éponger - szivaccsal törölni
époussette, torchon - törlôruha /tisztítóeszköz/
épreuve d'endurance - teljesítmény vizsga
épreuve de l'éparvin - hajlító próba /ínpók próba/
épreuve de l'éparvin - pók-próba
épreuve de l'éparvin - pók-próba
épreuve du syndrome naviculaire - deszkapróba /patairhagyulladásnál/
épuisement - kimeržltség
équilibre - egyensúly
équipement de monte - lovagló felszerelés
équitation - lovaglás
équitation en courses - versenylovaglás
ergot - szarusarkantyú a bokaszôr alatt
ergot - szaru-sarkantyú /boka/
ergot - szaru-sarkantyú /boka/
erreur d'appréciation - téves becslés
esparcette cultifée , sainfoin - baltacím /takarmánynövény/
espion du turf - turfkém
espŐce - nem
espŐce de foin - szénafajta
essai de départ en stalles - startgyakorlás
essai de départ en stalles - start kisérlet
essayer - megpróbálni
essuyer - letörölni
estomac - gyomor
estrade du juge du départ - indítóállvány
et - anyja
et d'autres co-propriétaires - és mások
et d'autres co-propriétaires - és mások
et les entrées aux chevaux classés - ... és a nevezési díjak
étable ů stabulation libre - fedett kifutókarám
établissement d'entrainement - tréningtelep
établissement du signalement - jegyek leírása
étalon - tenyészmén
étalon - tenyészmén
étalon approuvé - levizsgáztatott fedezômén
étalon de tłte - eredményes fedezômén
étalon engendrant de bonnes pouliniŐres - jó anyakancákat nemzô mén
étalon, sire - fedezômén
état de santé - egészségi állapot
état du terrain - versenypálya állapota
état du terrain - talaj állapota
état du terrain - pálya állapota
étirer la criniŐre, faire la criniŐre la main - sörényt elhúzni
étoile - csillag /versenyszinek/
étoile en tłte - csillag /fehér jel/
étoile prolongée par liste - csillag hókával
étoile radicale - fogkupa /metszôfog/
étoile radicale - magnyom fog
étranger - külföldi
étre admis d'office, maintenu partant - kedvezményezett startjogosultság
étre en chaleur - sárlani
étre issu de - származni
étrier - kengyel
étrier - kengyel
étrier d'aluminium - aluminium kengyel
étrier de course - verseny-kengyel
étrille - vakaró
étrille en caoutchouc - gumivakaró
étrille en tôle - bádoglemez lóvakaró
étriller - vakarni
étriviŐre - kengyelszíj
étriviŐre - kengyelszíj
étufe, sauna - gôzfürdô, szauna
ex - korábban
ex - korábban
ex-Ĺquo - holtverseny
examen automnal des pouliniŐres - kancák ôszi vizsgálata
examen bactériologique - bakteriológiai vizsgálat
examen clirnque - klinikai vizsgálat
examen d'amateur - amatôr versenylovas vizsga
examen d'aptitude professionnelle - alkalmassági vizsga
examen d'aptitude professionnelle pédagogique - hivatás- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga
examen d'aptitude professionnelle pŐdagogique - BAP /foglalkozási- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga/
examen d'entraineur - trénervizsga
examen de départ en stalles - indítógép ellenôrzése
examen de départ en stalles - startvizsga
examen de gestation rn - vemhességi vizsgálat
examen de jockey - zsokévizsga
examen de l'aptitude pour l'élevage - vizsgálat tenyésztésre való alkalmasságra
examen de laboratoire - laborvizsgálat
examen de maîtrise d'entraîneur - tréner vizsga
examen de propriétaire-entraîneur - tulajdonos-tréner vizsga
examen de spermes - spermavizsgálat
examen des excréments - ürülékvizsgálat
examen des voies respiratoires - légút vizsgálat
examen intermédiaire - közbensô vizsga
exanthŐme - bôrkiütés
excellence héréditaire - átörökítési képesség
exclu des hippodromes - versenypályáról kitiltani
exclusion des hippodromes - versenypályaeltiltás
excoriation - bôrhorzsolás
exercice , travail - munka
exercice du matin - reggeli munka
exercice ů la longe - futószárazás
exostose - extozis /csontkinövés/
exostose - csontkinövés
expérience - tapasztalat
exploitation du cheval - lótartás
exportation - export, kivitel
exportation définitive - végleges kivitel
exportation ů titre provisoire - ideiglenes kivitel
exporter - exportálni
extenseur des phalanges - lábujj nyújtó izom
extérieur, conformation - küllem
extrémités (pl.) - szélsôségek