Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

I

idéal de la beauté - szépségideál
identification - igazolás, hitelesítés
identification, vérification d'identité - azonosítás
identifier - igazolni, hitelesíteni
identité - azonosság
identité du poulain - csikóazonosság
il boit dans son lait - tejfeles száj
il ne sait pas entrainer - nem ért semmit a trenírozáshoz
il termina deuxiŐme - második lett
iléus, volvulus - bélcsavarodás
ilion - csípôcsont
illimité - korlátlan
imbattable - verhetetlen
imbattu - veretlen
immobilité - butacsíra
immobilité - butacsíra
immobilité - ló álomkórsága
importation - behozatal, import
importation définitive - végleges import
importation temporaire - átmeneti import
importé en utéro - anyaméhbe bevezetve (hasban importálva)
importer - bevezetni, behozni, importálni
imposer une restriction - zárlatot, kizárást elrendelni
imposer une restriction - zárlatot, kizárást elrendelni
impôt sur le montant des mises - fogadás adója
impôt sur les bookmakers - bukmékeradó
impression de l'assiette , poids du cavaliar - súlykiegészítések /nyereg, lovas súlya/
inappétence manque d'appétit - étvágytalanság
inbreeding, élevage dans la consanguinité - beltenyésztés, rokontenyésztés
incision tendineuse - in átvágása
incisive - metszôfog
incorrect - hibás
indemnité de déplacement - fuvarpótdíj
indemnité de déplacement - szállítási költségek megtérítése
indemnité de transport - hozzájárulás a szállítási költségekhez
indigŐne - belföldi (ló)
indiquer dans les pronostics - elôrejelezni
indivision successorale - örökösök közössége
indocile au départ - ellenszegülô a startnál
indocilité - ellenszegülés, engedetlenség
inédit - még nem futott ló
infectieux - fertôzô
infection - fertôzés
infection de saillie - fedeztetési fertôzés
infertile, stérile - terméketlen
infertilité stérilité - terméketlenség
inflammation articulaire - izületi gyulladás
inflammation des yeux - szemgyulladás
inflammation du corion du sabot - patairhagyulladás
inflammation du genou - elsô láb lábtôgyulladása
infliger une amende - bírsággal sújtani
infliger une amende - pénzbüntetést kiszabni
infliger une pénalité - büntetéssel sújtani
infraction - vétség
injection - oltás
injection de rappel - frissítô injekció
injection de rappel - ismételt oltás
inoculation vaccination - oltás
insémination - megtermékenyülés
insémination - termékenyítés
insémination artificielle /I.A./ - mesterséges termékenyítés
inséminer - termékenyíteni
inspecteur des hippodromes - versenypályafelügyelô
inspection des boxes - boxok ellenôrzése
instabilité de performance - formaingadozás
installation d'arrosage - öntözôberendezés
installation du contrôle filmé - versenyt ellenôrzô filmberendezés
installation photographique - célfotó-berendezés
instinct grégaire - nyáj-, csordaösztön
instinct sexuel - nemi ösztön
instruction pour le départ - startinstrukció
instructions (pl), ordres (pl.) - versenyzési utasítások
interdiction de monte - fedezési zárlat
interjeter appel - fellebbezést benyújtani
interprétation - értelmezés, magyarázat
interpréter les conditions d'une course - kiírást értelmezni
interrogatoire - megkérdezés
interroger qn. sur qc. - megkérdezni
interroger sur la chute - esés miatt megkérdezni
interruption de travail - munka megszakítása
intestin grłle - vékonybél
intoxication - mérgezés
irrégulier - szabálytalan
ischion - ülôcsont
ischion - ülôcsont
isolement - elkülönítés
isoler - elkülöníteni