Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

R

raccourcir - rövidebbre csatolni
raccourcir les rłnes - szárat rövidebbre fogni
raccourcir un cheval - lovat 2400 m-rôl 1600 m-re átállítani
race - fajta
race chevaline - lófaj
rachat - visszavásárlás
racheter - visszavásárolni
rachitisme - angolkór
racine de la queue - faroktô, -csonk
racing like - versenyszerž
radiation définitive - tartós licence-megvonás
radius - orsócsont
radius - orsócsont
rage - veszettség
raide, rigide - merev
raideur, rigidité - merevség
raie de mulet - szíjalt hát
rallonger - hosszabra csatolni
rameau, branche - ág, vonal /származás/
ramener le gagnant - a gyôztest visszavezetni
ramener le gagnant - a gyôztest visszavezetni
rameneraux balances - mázsához/mérleghez visszavezetni
rampe de déchargement - kirakodó rámpa
râpe dentaire - fogreszelô
râper - lereszelni, lecsiszolni
râper - reszelni
râper le sabot - patát reszelni
rapport - totalizatôr-esély, kvóta
rapport - fogadási nyereség
rapport aux chevaux placés - helykvóta
rapport éventuel, rapport probable - esetleges osztalék
rapport gagnant - gyôzelmi kvóta
rapport gagnant - gyôzelmi kvóta
rapporter - fizetni
rapporter gros - sokat fizetni
rassembler - összeszedés /lovaglás/ összegyžjtés
rate - lép
râteau - kaparó
ration - takarmány /adag/
ration journaliŐre i - napi adag (takarmány)
rattraper qn. - magával húz
ray-grass anglais - angol perje
ray-grass italien - olasz perje
rayé - csíkos /hosszirányban/
rayé en diagonale, des biais - ferdén csíkozott
re pas prendre le mors - zablát visszautasítani
réagissant négativement - csökönyös /ló/
récépissé de dépôt du certificat d'origine - igazolás az eredeti származási igazolás leadásáról
réception - felugrás
réceptivité - elengedettség /ló/
recette - bevétel
recette d'entrée - belépôdíj-bevétel
recevoir du poids de - ...-tól kapta a terhet
réclamant - kihívó
réclamer - követelni, kihívni
reconnaissance du stud book - méneskönyv elismerése
record - rekord
record de la course - pályarekord
rectum - végbél
réexportation - reexport
ref. /refusé/ - visszautasítva, megtagadva, ellenkezés
refaire la litiŐre - almot felújítani
réformée - tenyésztésre tovább nem használt
refus - állva maradás (ellenszegülni)
refus - megtagadás
refuser - visszautasítani
refuser l'étalon - fedezô mént elutasítani
refuser lref/ - megtagadni, refüzálni
regagner du terrain - ismét teret nyerni
regain - sarjú /második kaszálás/
régime jockey - zsoké étrend /diéta/
région d'élevage - tenyésztési körzet
région lombaire - ágyéktáj
région rénale - vesetájék
registre - lajstrom, jegyzék, regiszter
registre des chevaux de selle - lista a versenyeken való részvételhez
registre des chevaux de selle - 4. fejezet nem telivér lovak jegyzéke
registre des pouliniŐres - anyakanca jegyzék
registre des pouliniŐres autres que de pur sang anglais - 4. fejezet nem telivér kancák jegyzéke
registre des propriétaires - tulajdonosi kartoték
registre I des chevaux homéothermes allemands - belföldi melegvérž lovak I. jegyzéke
regroupement - csoport-versenyek újracsoportosítása
régularité des allures cadence - ritmus
réimportation - visszavétel külföldrôl (reimport)
réimportation - reimport
rein - vese
reins (pl.) - ágyék
rejeter l'appel - fellebbezést elutasítani
rejeter la réclamation - óvást visszautasítani
rejoindre le groupe de tłte - felzárkózni
rélevé des performances - versenyeredmények összeállítása
relevé des performances - versenyteljesítmény igazolás
remboursement des frais de voyage - utazási költségek megtérítése
rembourser - visszafizetni
remettre la sanction - bírságot elengedni
remise de poids la plus forte est la seule - a legmagasabb engedmény kerül beszámításra
remŐde - gyógyszer
remonter - újra lóra szállni
remorque pour transporter des chevaux - lószállító utánfutó
remplaçant - tartaléklovas
remporter la course - versenyt nyerni
renâcler, s'ébrouer - horkantani
rendre du poids ů - ...-nak adta a terhet
rendre les rłnes - szárat lazítani
réne longue - hosszú száron
renvoi - visszautasítás
renvoyer - visszautasítani
répartition des enjeux au pari mutuel urbain - elôfogadás, pályán kívül
répertoire des étalons de pur-sang - telivér mének jegyzéke
repori - halmozás /fogadás/
report sur 2 chevaux - halmozás 2 lóra
report sur 3 chevaux - halmozás 3 lóra
report sur plus de 3 chevaux - halmozás 4 vagy több lóra
repos dans l'écurie - pihenés az istállóban
repoussoir - ütközô
resangler - hevedert utánhúzni
réserve de propriété - tulajdonjog fenntartása
résiliation de location - bérbeadás megszüntetése
résistance - ellenállóképesség
résistant - kemény /ló/
résistant - szívós /ló/
résolution du contrat d'entraîner - tréningkapcsolat felbontása
résorber - felszívni, elnyelni
résorption - magzat felszívódása
résorption - felszívás, elnyelés
respiration - légzés
respiration - légzés
respiration cutanée - bôrlégzés
responsabilité civile de détenteur - állattartó szavatossági kötelessége
resté au poteau - állva maradt /startnál/
restée vide - üres ... /kanca/
rester au poteau - startnál állvamaradni
rester en arriŐre - visszaesni
restriction - zárlat, kizárás
restriction - zárlat, kizárás
restriction ů l'importation - importkorlátozás
résultat - eredmény
résultat - eredmény
résultat de la saillie - tenyészeredmény
résultat des engagements - nevezés eredménye
résultat du prélŐvement - tamponpróba eredménye
retirer - visszavonni
retirer de la liste des oppositions - az adósok jegyzékébôl törölni
retourner brusquement - megfordulni
rétraction de la déclaration de partant - indulóadás visszavonása
retrait - visszavonás
rétrogration - diszkvalifikálás /hátrahelyezéssel/
retrousser lŐs lŐvres - vicsorítani (felsô ajkát felhúzni)
réunion - rendezvény, meeting
revenir en chaleur - ismételten sárlani
rhinopneumonie ů virus - rhinopneumonitis
rigole ů purin - trágyalé-csurgó
rincer le seau - vizesvödröt kiöblíteni
riviŐre des tribunes - tribünárok
rnouvement de la queue - farokmozgás
robe - szín /szôrszín/
robe - szôrzet
rŐgiement des paris - fogadási szabályzat
rŐglement - elôírás
rŐglement de vente - árverés feltétele
rŐgles éléméntaires de l'hygiŐne (Pl.) - egészségügyi szabályok
rogne-pied - patafaragókés
rond de présentation - árverési kör /ring/
rond de présentation - nyergelôhely /ring/
rond de présentation - árverési kör
rond de voltige - ring, kör
rond deprésentation - bemutató kör
rondelle ů pointes - pofakefe
rose - rózsaszín
rotule - térdkalács
rouan - sárgaderes
rouan - erôsen tžzött, fakó
rouge - vörös, piros
rouge est mis - megerôsített bírói itélet
rouler - gördül, forog
rouvieux - rüh
ruade - rúgás, kirúgás /ló két lábbal/
ruban métrique - mérôszalag
ruer, taper - kirúgni
ruer, taper - rúgni, kirúgni
rumeur du champ de courses - híresztelések a versenypályán
rupture de follicule - peteleválás
rupture de ligament tendineux - szalagszakadás
rupture du tendon - inszalagszakadás
rłne - vezetôszár
rłne - gyeplô, szár
rłne allemande, rłne coulante - hurkos szár
rłne auxiliaire rłne allemande - segédszár
rłne en cuir - bôr vezetôszár
rłne main en caoutchouc - gumiszár