Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

S

s'acclimater - aklimatizálódni
s'aligner - felsorakozni, igazodni
s'allonger - nyújtani
s'appuyer - fogni a szárat /ló/
s'arrłter - állva maradni (megállni)
s'arrłter de monter en course - szegre akasztani a versenycsizmát
s'ébrouer aprŐs le galop - lecsutakolni
s'écorcher ů cheval - magát feltörni /lovaglástól/
s'écorcher ů cheval - magát sebesre lovagolni
s'emballer - megbokrosodni
s'encapuchonner - szár mögött menni
s'enlever - elugrani /akadály/
sable - homok
sabot - pata
sabot chinois - rokkant pata /savós patairha-gyulladás következménye/
sabot de feutre utilisé pendant la monte - filc fedeztetô papucs
sac de fumier - trágyazsák
sac ů porter une selle - nyereghordó táska
sacrum - keresztcsont
saignée - vérvétel
saillie - fedezés
saillie naturelle - természetes fedezés
saillie par - ... által fedeztetett
sain - egészséges
saison - idény
saison d'accouplement - fedeztetési idény
saison de monte - fedeztetési idény
saison de monte - fedeztetés ideje
saison des courses - versenyévad
saison des courses - turfidény
saison des courses plates - síkverseny-idény
saison des courses ů obstacles - ugróverseny évad
saliŐre - szemgödör
salive - nyál
salive - nyál
salle de course par course - fogadóiroda közvetlen versenyközvetítéssel
salle des balances - mázsáló/mérlegelô helyiség
salon des entraineurs - trénerszoba
sanction - bírság
sang - vér
sangle - öv, heveder
sangle - heveder
sangle aux sanglons en caoutchouc - gumibetétes heveder
sangle en cuir - bôrheveder
sangle en cuir avec caoutchouc - gumibetétes bôrheveder
sangle tout élastique pour l'entraînement - gumiheveder munkanyereghez
sanglé trop fortement - nagyon meghúzott heveder
sangler - meghúzni /hevedert/
sangler - hevedert meghúzni
sans appui - támasz nélkül /zablát kiköpni/
sans cavalier désarçonné /dés/ - lovas nélkül
sans faute - hibátlan
sans lacune - hézagmentes
sans nouvelles i(pl.) - értesítés nélkül
sans paris - fogadás nélkül
sans paris - fogadás nélkül
sans prix de réserve - tartalék-díj nélkül
santé - egészség
sauna - szauna
saut - ugrás /akadály/
saut d'essai - próba /vágta/ ugrás
saut d'essai - próbaugrás
saut double - kettôs ugrás
saut haut - magasugrás
saut ů titre gratuit - szabad ugrás
saut, monte - fedeztetés, hágatás
sauter - ugrani
sauter - ugrani
sauter bien - jól ugrani
sauter bien - jól ugrani
sauter comme un cabri, faire des sauts de mouton - bokkolni
sauter juste, sauter net - tisztán ugrani
sauter juste, sauter net - tisztán ugrani
sauter les tribunes (P) - tribün elôtti akadályt átugrani
sauter mal - rosszul ugrani
sauteur - ugró
sauts (pl.) - ugrás
sauts (pl.) - ugrás
savon de selle, savon pour selles - nyeregszappan
scapulum, omoplate - lapocka/csont/
sciure - fžrészpor
se cabrer pointer - ágaskodni
se couper - felhorzsolni magát /járás közben/
se débarrasser du pari, renvoyer ů la baraque - leszokni, elutasítani /fogadás/
se détendre - magát lazítani
se donner une entorse - kificamítani
se faire peser aprŐs la course - visszamérni
se faire peser avant la course - mázsálni, mérlegelni
se faire peser avant la course - kimázsálni
se gonfler - felfuvódni
se gonfler - magát felfújni
se lancer au galop ů droite - jobbkézre galoppozni
se lancer au galop ů gauche - balkézre galoppozni
se mettre dans les brancards - sorállás a fogadóablakok elôtt
se mettre en selle - felülni
se rendre au départ, galoper au départ - starthelyhez galoppozni
se rouler - hemperegni
se taper - magát ütögetni
seau - vödör
seau - itatóvödör
seau d'eau - vizesvödör
sec - kemény /futópálya/
séchage artificiel du foin - mesterséges szénaszárítás
second, deuxiŐme, runner-up - második
seconde, deuxiŐme, runner-up - második /nônem/
secrétaire de la société des courses - versenyegyesület titkára
secrétaire général - fôtitkár
secrétariat général - fôtitkárság
sécretion lactique - tejelválasztás
seigle - rozs
seigle égrugé - rozsdara
seime - patarepedés /hosszirányú/
seime complŐte - patarepedés /végigfutó/
seime en pince - hegyfali repedés
seime en pince - pataszarurepedés
seime en talon - sarokfali szarurepedés
seime partant de la couronne - párta szarurepedés
seime partant de la surface portante de la paroi - hordozószél-szarurepedés
seime quarté - oldalfali patarepedés
sélection - kiválasztás
sélection - kiválasztás
sélection de l'élevage - tenyész kiválasztás
selie d'une livre - félkilós nyereg
sellage - felnyergelés
sellage - nyergelés
sellage - nyergelés
selle - nyereg
selle - nyeregállvány
selle - nyereg
selle d'exercice - munkanyereg
selle d'une livre - nyeregszárny
selle de course - versenynyereg
selle glissante - csúszó nyereg
seller - felnyergelni
seller - nyergelni
sellerie - nyerges kamra
sellerie - nyereg és részei
sellier - nyerges, szíjgyártó
sens des chevaux - lóérzék
serré du derriŐre - szžk állás /hátul/
serré du devant - földön szžk állás /elôl/
service comptable, service de comptabilité - könyvelés
service d approbation des étalons - ménosztályozó osztály
service de sécurité sur l'hippodrome - versenypálya biztonsági szolgálat
service des écuries - istállószolgálat
service des haras - méneskönyv hivatal
Service des Haras et de l'Equitation - Mezôgazdasági Minisztérium Ćllattenyésztési Osztály
service du stud book - tenyésztési osztály
service du stud-book - méneskönyv osztály
service technique - versenytitkárság
service technique - technikai osztály /versenytechnika/
serviette numérotée - számtakaró
servir - fedezni
ses premiers produits - elsô évjárata (ménnek)
sevrage - csikóelválasztás
sevrer - elválasztani /csikót/
sexe - nem
signal de la cloche - akusztikus jelzés, harang, sziréna
signal de la cloche - akusztikus jelzés, harang, sziréna
signalement graphique - jegy-ábra
signalement graphique - diagramm
signe distinctif de la race - fajtatipikus jel
silo ů aliment - takarmánysiló
siŐge - ülôfelület
siŐge - ülôfelület
situation d'entraînement - tréning körülmények
situation de la propriété - tulajdonviszony
société des courses - versenyegyesület
société des courses au galop - galoppverseny-egyesület
Société des Steeple-Chases - ugróversenyek hatósága (Nagy-Britannia)
Société des Steeple-Chases en France - akadályversenyek francia versenysporthatósága
soeur - nôvér
soif - szomjúság
soin de la peau - bôrápolás
soin de la selle - nyeregápolás
soin des pieds - pataápolás
soja égrugé - szójababdara
soja égrugé - szójababdara
sol de l'écurie - istállópadló
sole - patatalp
sole - talp
sole - talp
somme de l'impôt sur le montant des mises - fogadás adójának összege
somme forfaitaire en cas d'absence - lejelentés díja
somme gagnée - nyereményösszeg
somme totale de cession - átruházás /átengedés/ végösszege
son - korpa
son - búzakorpa
sonner pour donner le signal de départ - a verseny indítását gongütéssel jelezni
sore-shins - sínes láb /holt tetem a szár elülsô részén/
sore-shins (pl.) - csonthártyagyulladás a sípcsonton, u.n. sinesség
sorties suivantes - egymást követô startok
sortir - kilovagolni /istállót elhagyni/
sortir des stalles - startolni
sortir le premier lot - az elsô lottal kimenni
souche - törzs, tenyésztörzs
souffle - lélegzetvétel
souffrir de tic de l'ours - izeg-mozog, hányja-veti magát, fejet rángatni
sous les ordres du starter - starter utasítása alatt
sous lui du derriŐre - hátul aláállított
sous lui du devant - elôl hátraállított
sous luidu derriŐre - hátul elôreállított
sous réserves - fenntartás /jogoké/
sous-barbe - orrszíj a zabla alatt
sous-couverture - alsó takaró
sous-gorge - torokszorító szíj
sous-sangle - alsó heveder
souvenir - emlék
souvenir - emléktárgy
speaker sur l'hippodrome - versenypályabemondó
spécialiste d'une distance spéciale - adott távú ló
spectateur - nézô
sperme - sperma
sperme - sperma
sport - sport
sport - sport
squelette - csontváz
squelette - csontváz
squelette - csontváz
stabulation - istállóban tartás
stalle - állás
stalle d'essai - próbaállás, -box
stalle de départ - startbox
stalles de départ - boxból indítógép
stamina-index - stamina index
starting gates, stalles de depart - startgép
station - telephely
station d'étalons - mén-ménes
statistique - statisztika
statistique des éleveurs - tenyésztôk statisztikája
steeple-chase - akadályverseny
steeple-chase d'amateurs - amatôr akadályverseny
steeple-chase d'amateurs et pour chevaux de chasse - amatôr akadályverseny vadászlovaknak
steeple-chase traversant le lac - tavat keresztezô akadályverseny
steeple-chaser - akadályversenyben futó ló
steepler - akadályló
stipulation du louage ů bail - bérleti egyezség
stock d'élevage - tenyészállomány
strongle - szôrféreg
stud-book - méneskönyv
stud-book allemand - Német Méneskönyv
stud-book allemand - Német Méneskönyv
stud-book anglais - angol méneskönyv
stud-book francais /S.B.F./ - francia méneskönyv
stud-book privé - istállótörzskönyv
style - stílus
style de monter - lovaglóstílus
substitution frauduleuse de chevaux - lovak kicserélése csaló szándékkal
succomber - kimúlni
succŐs - siker
succŐs dans l'élevage - tenyésztô siker
sucre - cukor
sucre de raisin - szôlôcukor
sucre en morceaux - kockacukor
suitée - csikó a lábnál
supériorité - fölény
support de pierre ů sel, selles - sótartó
support-selles - nyereghordó
sur la bonne jambe, sur la bonne main - jó lábra
sur la mauvaise jambe, sur la mauvaise main - rossz lábra
sur le sable - homokon
suralimentation - túltáplálás
suralimenter - túltáplálni
surcharge - többletteher
surcharge spéciale pour des chevaux Őtrangers - külföldi lovak tehertöbblete
surcharges accumulées (pl.) - minden ...Ft értékž versenyért ...kg többletteher
surcharges limitées ů ..k. (pl.) - ... kg-ig növekvô többletteher
surcharges non cumulatives - nem halmozódó többletteher
surenchérir - ráigérni
surfaix - fedeztetési szíj
surfaix - lótakaró heveder
surfaix - szorító/felsô heveder
surfaix de longe - lonzsoló heveder
surmenage - túlerôltetés
surmener - elcsigáz, agyonhajszol
suros - csontkinövés
suros inter-métacarpien, suros post-métacarpien - csontkinövés a kapacsonton
sursangle - laza fedeztetési szíj csúszásgátlóval
sursangle - felsô heveder /nyergen/
surtace de frottement - dörzsfelület
suspenseur du boulet - függesztô szalag /csüd/
suspension temporaire - idôszakos licence-megvonás
suspension to ridé interdiction de monter mise ů pied - licence-megvonás egy zsokétól
syndicat - szindikátus
syndicat des entraineurs - trénerszövetség
syndiquer - szindikátusba tömöríteni
synovie - izületfolyadék
systŐme des courses - versenyrendszer