Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

T

t. /tłte/ - fej
table de comparaison - átszámítási táblázat
table généalogique i - származási tábla
tableau de monte - fedeztetési terv
tablier de cuir - bôrkötény
tache - folt
taché - foltos
tache au fanon - folt a bokaszôrön
tache noire - sötét folt
tactique - taktika
taille - nagyság, méret
taille au garrot - marmagasság
tailler le sabot - patát körülcsípni
talon - sarokvánkos
tampon - tampon
tampon Cervix - méhnyaktampon /minta/
tapis de plomb - ólomtakaró
tapis de selie - nyeregtakaró
tapis de selle en crłpe de caoutchouc - habgumi nyeregtakaró
tapis de selle piqué - steppelt nyeregtakaró
tapis, flanelle - alátét
tardiveté - késônérés
tardiveté - késônérés
tare - testi fogyatékosság
tare héréditaire - örökletes hiba
tare légale - törvényes testi fogyatékosság
tarif de monte - lovaglási díj
tas des fumiers - trágyadomb
tatouage - tetoválás
tatouage de lŐvres - ajaktetoválás
tatouer - tetoválni
taux de fertilité - termékenyítés eredménye
taux de mise en courses ů réclamer - nevezési ár /eladó versenyben/
taux de mise en courses ů réclamer - kikiáltási ár
taux minimum des mises - legkisebb tét /fogadás/
taxe - illeték
taxe sur le chiffre d'affaires - forgalmi adó
taxe ů la valeur ajoutée /TVA/ - többletértékadó, általános forgalmi adó /ĆFA/
taxer - értékel, taksál
tbé/tbée /tombé, tombée/ - felbukott
technique de l'équitation - lovaglótechnika
teinture d'iode - jódtinktura
teinture d'iode diluée - higított jódtinktura
tempe - halánték
tempérament - temperamentum
température - hômérséklet
température dans l'éeurie - istállóhômérséklet
température du corps - testhômérséklet
temps accordé, temps iimite - leghosszabb idô
temps d'épreuve - próbaidô
temps record - rekordidô
tenailles - patacsípô-fogó
tendinitis, tendon claqué, tendinite - íngyulladás
tendon - in
tendon - patahajlító izom
tendon d'Achille - Achillesin
tendon d'Achille - sarok ínszalag /Achilles-ín/
tendon extenseur - feszítôin, nyújtóin
tendon extenseur des phalanges - lábujjnyújtó ín
tendon fléchisseur - hajlító ín
tendon fléchisseur des phalanges - lábujjhajlító ín
tendon perforant, perforant - mély lábujjhajlító ín
tendon perforé, perforé - felületi lábujjhajlító ín
tendon splitting - inhasítás
tenir - tartani
tenir sa ligne - egyenes irányt betartani
tenir un pari - fogadást elfogadni
tenir un pari - tartani a fogadást
tenue de course - versenyöltözet
tenue de rłnes - szárfogás
tenue du cavalier - lovagló-öltözet
terrain - talaj
terrain - /ló/versenypálya
terrain d'entraînement - tréning-létesítmény
terrain d'entraînement - tréning-pálya
test anti-doping - dopping vizsgálat
test anti-doping positif - pozitív doppingpróba
test de Coggins - Coggins-teszt
testicule - here
tétanie d'herbage - fžbetegség /Ny.Eu./
tétanos - merevgörcs, tetanusz
tétanos - tetanusz
tétanos - tetanusz
téte de liste des pŐres de vainqueurs - gyôztesek legeredményesebb apja (apamén champion)
téter - szívni, szopni
thermomŐtre - hômérô
thermomŐtre médical - állatorvosi hômérô
thunard (P) - 2.50 DM-es fogadás
tibia - sípcsont
tic - levegô nyelés, karórágás
tic de l'ours - szitálás
tic de la langue serpentine - nyelvet felhúzni
tic en l'air - levegônyelés
tic en l'air, tic aérophagique - levegônyelés
tic ů l'appui - karórágás
tic ů l'appui, tic aérophagique - karórágás
ticket - jegy, tikett
ticket - fogadási szelvény
ticket de report - tikett a halmozáshoz
ticket gagnant - nyerô tikett
ticket gagnant - nyerô tikett
ticket placé, ticket du jeu simple placé - helyre fogadás tikettje
tickets gagnants non réclamés - visszamaradó összegek
tiquer en l'air - levegôt nyelni
tiquer ů l'appui - jászolt rágni
tirage au sort - kisorsolás
tirage au sort des partants - indulók kisorsolása
tirage au sort des places ů la corde - startszám kisorsolása
tirage de la place du départ - startszámok kisorsolása
tirant fortement ů la main - heves, erôs
tire-bottes - csizmahúzó
tirer sur les rénes - meghúzni a szárat
tirer un chevál - lovat húzni, rángatni
tirer un cheval, le cheval a mal aux dents - meghúzni a lovat /visszatartani/
tissu conjonctif - kötôszövet
titre de propriété - tulajdonos-okirat
titulaire d'une autorisation de - licence tulajdonos
titulaire d'une permission d'entraîner - idomítási engedély birtokosa
tocard - csökönyös versenyló
toilettage de la queue - farokápolás
toise - mérôbot, -pálca
toit de l'écurie - istállótetô
tomber avant le poteau d'arrivée, ramasser un gadin (P) - cél elôtt el/leesni
tomber dans la riviŐre, prendre une tasse - vizesárokba esni
tomber dans le bouillon, tomber dans le jus - vizesárokba esni
tomber ů la renverse - ágaskodás közben hanyattesni
tomber ů la renverse - hanyattesni
tomber, culbuter - leesni, elesni
tondeuse - nyírógép
tondre - nyírni
tondu en demi-tonte, tondu en manteau - csíkvágásban nyírva
tonte - nyírás
tonte - nyírás /állat/
tonte en chasse - vadászvágás
tonte en manteau - hátszôrnyírás
tonte totale - teljes nyírás
toque - sapka
tord-nez - fék /orrfék/
tord-nez - orrfék
total des sommes gagnées, total des gains - össznyeremény
total du montant des mises - teljes forgalom
total du prix au gagnant et des allocations - teljes pénzdíj
totalisateur - totalizatôr
totalisateur - totó
totalisateur électronique - elektronikus totalizatôr
toucher - megütni
toucher tous les gagnants de la réunion - egy versenynap összes gyôztesét eltalálni
toucher tous les gagnants de la réunion - egy versenynap összes gyôztesét eltalálni
toucher un gagnant - egy gyôztest eltalálni
toucher un gagnant - egy gyôztest eltalálni
toupet - üstök
toupet - homloktincs
tour de poitrine - övméret
tour des sangles - heveder kerülete
tourbe - tôzeg
tournant - forduló /versenypálya/
tournant incliné - megemelt forduló
tourner large - messze kívül fordulni
tourner trŐs prŐs de la lice intérieure - fordulóban a barrier mellett haladni
toutes les dents - összes fog /öt éves/
toux - köhögés
trace de balzane - sarokvánkos kesely
trace de balzane - pártaszélben fehér folt
trace de balzane en dedans - pártaszélben fehér folt belül
trace de balzane en dehors - pártaszélben fehér folt kívül
trace de balzane en pince - pártaszélben kesely elôl
trace de balzane en pince - pártaszélben fehér folt elöl
trace de balzane en talon externe - külsô sarokvánkos kesely
trace de balzane en talons - mindkét sarokvánkos kesely
tracé de ligne - vonalvezetés
trace de liste - árnyékolt hóka
trachée - légcsô
train - sebesség
traitement helminthicide - féregírtó kezelés
traitement vulnéraire - sebkezelés
tranchet, butoir - patakés
transférer - átvezetni
transmettre qc.ů qn. - átörökíteni
transmission par haut-parleur - közvetítés hangosbeszélôn
transpirer encore une fois plus tard - utólag izzadni
transport - szállítás
transport collectif - gyžjtô fuvar, szállítás
transporteur de chevaux - fuvaros-vállalkozó
travail bref et vif - spriccer
travail vite - gyors munka
travaillercomme garGon d'écurie - istállóalkalmazottként dolgozni
travaux ů l'écurie (pl.) - istállómunka
tresser - befonni
tri-parti triangulaire - háromszögletžen harmadolt
triangle - háromszög
tribune - tribün, lelátó
tribune de la presse - sajtótribün
tribune principale - nagy tribün
tribune réservée aux propriétaires - tribün a tulajdonosok részére
tricoises (pl.) - patkoló fogó
Triple Couronne - Hármas Korona
Triple Couronne des deux ans Prix Robert - Kétévesek Hármas Koronája
trŐfle - lóhere
trois ans - hároméves
trois ans (pl.) - derby-évjárat
trois ans (pl.) - háromévesek
trois ans /3 a./ - hároméves
trois quarts de train - háromnegyedes tempóval
trois-quarts frŐre - háromnegyed testvér
trois-quarts soeur - háromnegyed testvér /nô/
troisiŐme - harmadik
troisiŐme phalange - patacsont
tronc - törzs
tronçon - farokcsonk, -tô
tronçon - farokcsonk, -tô
trop ouvert de genoux - tulságosan nyitott térdek
trop ouvert du derriŐre - tágállás /hátul/
trop ouvert du devant - földön tág állás /elôl/
trŐs bon cheval de course - nagyon jó versenyló
trŐs léger - kemény /pálya/
trŐs léger - szilárd
trŐs légŐrement en tłte - nagyon kis csillag, virág
trŐs peu de litiŐre sur le sol aprŐs le nettoyage du box - kitrágyázás után nagyon kevés szalma a padlón
trŐs souple - tapadós /versenypálya/
trŐs souple - tapadós
trot - ügetés
trot - ügetés
trot enlevé - könnyž ügetés
trot rassemblé - összeszedett ügetés
trotter - ügetni
trotter avec le diagonal droit - jobb lábra ügetni
trotter pour faire détendre le cheval - pihentetôn ügetni
trotteur - ügetô ló, Standard Bred /poroszka is/
trottiner - baktatni
troubles digestifs - emésztési zavar
troupeau des pouliniŐres - anyakanca csoport
trousse-queue - farokvédelem
troussequin - hátsó nyeregkápa
tubard, tubes, tuyau - tipp
tube gris - szürke cilinder
tube respiratoire - légcsôkanál
turf - zöld gyep
turfiste - versenypályalátogató
turquoise - türkiz
tuyau - titkos tipp
tuyau souple - tömlô /vízcsô/
type - típus
type standard - szabványos típus
typique - tipikus
tłte - csúcs
tłte - csúcs
tłte /t.l - fej
tłte au chanfrein concave - csukafej
tłte busquée - kosfej
tłte de liste des pouliches - legjobb kanca
tłte expressive - kifejezô fej
tłte sŐche - száraz fej
tłtiŐre - tarkószíj, kantártetô