Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

A

A Derby - The Derby Stakes
a gyôztest visszavezetni - lead in the winner
a gyôztest visszavezetni - lead in the winner
a legmagasabb engedmény kerül beszámításra - allowances not cumulative
a mén összes fedezése eladva - have book full of mares
a mezôny végén galoppozni - be the back marker, be the trailer
a startnál, starthelyen - at the starting post
a szár felsô harmadában kesely - white to hock, white to knee, full stocking
a verseny indítását gongütéssel jelezni - ring the bell for the field to get away
abrak - grain feed
abrak véka - bowl
abrakmester - head lad
abraktakarmány - complete horse feed
Achillesin - Achilles' tendon, hamstring
acre (0.46 ha) - acre
adás-vétel megkötése - selling agreement
adásvételi szerzôdés - bill of sale
adományozás - grant
adományozni, alapítványt tenni - sponsor
adományozó, alapítványt tevô - sponsor
adósok jegyzéke (bánat jegyzék) - forfeit list
adósságok, tartozások - arrears
adott távú ló - a .. furlong horse
ág, vonal /származás/ - bloodline, line
ágaskodás közben hanyattesni - rear over
ágaskodást gátló zabla, ágaskodó - anti-rear lead, chifney
ágaskodni - rear , rear up
agyag - clay, loam
agyagpépborogatás - clay poultice
agyarfog - canine tooth, tush
ágyék - loins
ágyékcsigolya - lumbar vertebra
ágyéktáj - lumbar region
agyi gerincvelôgyulladás - equine encephalomyelitis
ajak - lip
ajak - lip
ajaktetoválás - lip tatoo, lip tatooing
ajakvédô gumibél - Australian noseband
akadály - fence, obstacle
akadály - fence
akadály: árokpart élôsövénnyel - bullfinch
akadályfal - angle of wall
akadályló - hunter
akadályló - chaser, steepler, steeplechaser
akadályokat ugratni - ride over obstacles
akadályozás - interference, jostling
akadályozni - bore , bump , jostle
akadályrúd - bar
akadályt súrolni, érinteni - brush , graze
akadályverseny - steeplechase
akadályverseny-istálló - jumping stable
akadályversenyben futó ló - chaser
akadályversenyek francia versenysporthatósága - French racing authority for National Hunt racing
akció - action
aklimatizáció - acclimatization
aklimatizálódni - become acclimatized
akusztikus jelzés, harang, sziréna - acoustic signal, bell, siren
akusztikus jelzés, harang, sziréna - acoustic signal, bell, siren
ál sárlás - false heat, heat without ovulation
alá kínálni - underbid
alá-kínáló - underbidder
alacsony kvóta - short odds
alap - foundation
alapimmunizálás - primary vaccination
alapító kanca - foundation mare, tap-root mare
alapító kanca (család) - foundation mare, tap-root mare
alapító mén (vonal) - foundation sire, foundation stallion
alapítvány - donation
alapjárásmód - basic gait
alapos ápolás - thorough grooming, strapping
alapsúly - basic weight
alátét - leather, web
alcomb - gaskin
alkalmasság - aptitude, disposition
alkalmassági vizsga - aptitude test
alkar - forearm
alkar - forearm
alkat, konstitució - constitution
áll - chin
állandó szerzôdés nélküli zsoké - free lance
állandóság - constancy
állás - stall
állás - stance
álláshiba - formation defect
állatklinika - veterinary hospital
állatorvos - veterinary surgeon, veterinarian, vet
állatorvosi bizonyítvány - veterinary certificate
állatorvosi bizonyítvány - veterinary certificate
állatorvosi hômérô - veterinary clinical thermometer
állattartó - animal owner
állattartó és tenyésztô tanuló - apprentice in husbandry and breeding
állattartó szavatossági kötelessége - animal owner's liability
állattartó szavatossági kötelességének biztosítása - liability insurance for animal owners
állattenyésztési törvény - animal breeding law
álledzôlánc (nagykantár) - curb ehain
állgödör - curb groove
állkapocs - lower jaw
állkapocs-csont - maxilla, lower jawbone
álló abrakolás - standing feed
állóképesség, stamina - stamina, staying power, endurance
állszíj - chin-strap, chn strap
állva maradás (ellenszegülni) - refusal
állva maradni (megállni) - stop
állva maradt /startnál/ - left at the post
almásszürke folt - dapples, dappling
almot felújítani - renew the bedding
almozni - bed down , set fair
alom - litter
alom - bedding
alsó ajak - lower lip
alsó állkapocs - lower jaw, mandible
alsó állkapocs szöglet - angle of lower jaw
alsó állkapocs-csont - mandible
alsó bordatáj - costal region
alsó csontkinövés (pataizületnél) - low ringbone
alsó heveder - under-girth
alsó nyereglap - panel
alsó szemhéj - lower eyelid
alsó takaró - under-rug
általános határozat - general condition
aluminium kengyel - aluminium iron
aluminium patkó - aluminium shoe
álverseny, ellassúzott verseny - wrong speed
amatôr akadályverseny - amateur riders steeplechase
amatôr akadályverseny vadászlovaknak - hunters' steeplechase
amatôr lovas - amateur rider, genleman-rider, lady rider
amatôr lovasnô - lady rider
amatôr versenylovas /férfi/ - gentleman rider /G.R.!
amatôr versenylovas /nô/ - lady rider, lady amateur rider
amatôr versenylovas /nôlovas és/vagy férfilovas/ - lady rider, gentleman rider
amatôr versenylovas engedély férfiak részére - gentleman rider's licence
amatôr versenylovas engedély nôk részére - lady rider's licence
amatôr versenylovas vizsga - amateur rider's examination
amatôr versenylovasok lovaglási engedélye - amateur rider's licence
amatôrverseny - amateur riders race
amatôrverseny - amateur riders' race, bumpers'race, bumper (P)
amatôrverseny /nôlovasok kizárva/ - gentlemen riders' race
amatôrverseny nôlovasok részére - ladies' race, women's race
angol méneskönyv - General Stud-Book /GSB/
angol perje - perennial rye-grass
angol telivér - English Thoroughbred
angol versenyhatóság - Jockey Club, Weatherbys
angol versenysporthatóság, Méneskönyv - The Jockey Club, Weatherbys
angol-arab - Anglo-Arab
angolkór - rickets
anya - dam
anyagcsere - metabolism
anyai oldalról - bottom line, distaff side
anyai vonal - female line, line of dam
anyai vonal visszavezetve az alapító kancáig - tail-female
anyai vonal, család - dam line, female line
anyakanca - brood-mare, broodmare
anyakanca - mare
anyakanca csoport - brood-mare band
anyakanca jegyzék - brood-mare register
anyaméh - uterus
anyaméhbe bevezetve (hasban importálva) - imported in utero
anyja - out of
apa - sire
apai vonal - male line, sire line
apaság - parentage
apaság megállapítása - parentage test
ápolás - care, looking after
ápolás - grooming
ápolni - groom
ápoló tarisznya - tool bag
ápolóeszköz - grooming tools
arab - Arabian
arab telivér - pure-bred Arab
arab telivér - pure-bred Arab
árnyékolt hóka - bordered stripe
árnyékolt hóka - faint stripe
árok - ditch, openditch
árpa - barley
árpaszalma - barley straw
artéria - artery
árverés - sale
árverés - sale by auction
árverés feltétele - sales regulation
árverés kezdete - sales time
árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/ - bid for , make a bid for
árverési ajánlat - bid
árverési ajánlatot tenni - bid, bid up, bid for, make a bid for
árverési díj - auction fee
árverési iroda - sales office
árverési jegyzôkönyv - sales record
árverési katalógus - sales catalogue
árverési katalógus - sales catalogue
árverési kikiáltó - spotter
árverési kör - auction ring
árverési kör /ring/ - auction ring, sale ring
árverési paddock - sales paddock
árverési tételszám - hip number, lot
árverésre kerülni - put up for auction
árverezô - auctioneer
átfutó martingál - running martingale
áthaladni a célon - pass the winning post
átlagár - average
átlagnyereményindex - average earnings index /A.E.I./
átló - diagonal
átlós pálya - figure-of-eight course
átlósan négyfelé osztott - diagonal quarters (am.)
átmeneti import - temporary importation
átörökíteni - devolve upon
átörökítés, átöröklés - hereditary transmission
átörökítési képesség - pre-potency
átruházás /átengedés/ végösszege - total sum of cession
átruházás, átengedés - cession
átszámítási táblázat - comparative table
átváltási kurzus - rate of exchange
átvezetni - transfer
ausztrál orrszíj - Australian cheeker
axis /2. nyakcsigolya/ - axis, second cervical vertebra
az adósok jegyzékébôl törölni - withdraw from the forfeit list
az elsô lot után - first lot was done up
az elsô lottal kimenni - pull out with the first lot
az év lova - horse of the year
az utolsó helyre is kilovagolni - ride all out
azonos, -an - homogeneous
azonosítani - identify
azonosítás - identification
azonosság - identity
azonossági bizonylat - evidence of identity
azoturia - azoturia, setfast
azoturia - azoturia, setfast
azoturia /vesebaj/ - azoturia