Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

B

B osztály - class B
bádoglemez lóvakaró - metal curry-comb, metal currycomb
bagócslégy - gadfly, warble fly
bagózni /takarmányt/ - quid
bagózó /takarmányt/ ló - quidder
bajnok - champion
bajnoknô - champion
bakozni - buck , caper
bakpata - club-foot, clubfoot
baktatni - jog
bakteriológiai vizsgálat - bacteriological examination
bála /széna, szalma/ - bale
balesetbiztosítás - accident insurance
balkézre galoppozni - strike off on near fore
balkézre galoppozni - off-fore leading canter
baloldal - near side
balra forduló pálya - left-hand circuit, left-hand course
balról nyitott félhold - crescent star left open
baltacím /takarmánynövény/ - sainfoin
bánatpénz - forfeit, not qualified
bánatpénz - not qualified
bánatpénz elismervény - forfeit certificate
bánatpénz jegyzék - forfeit list
bánatpénzigény bejelentése - declaration of forfeit
bányaféreg - hookworm, ancylostoma
BAP /foglalkozási- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga/ - professional-educational aptitude test
bármilyen idôben használható pálya - all-weather track
barna /versenyszínek/ - brown, maroon
barna óriás /pénz/ 1000 DM - money 1000 DM
beállítani /ménesbe/ - enter stud
becslés - rating
bedörzsölés - blistering
bedörzsölés - blistering
bedörzsölni - blister
bedörzsölô folyadék - fluid
bedörzsölôszer - liniment, ointment
bedörzsölôszer, gyógykenôcs - embrocation
befejezni (finiselni) - finish
befonni - plait
befutás - finish
befutó egyenes - homestretch, run-in
befutó fogadás /lásd kettôs fogadás/ - forecast
befutó forduló - home turn
behozatal, import - importation
beige - creme
bejegyzési feltételek - registration rules
bejegyzett külföldi ló - registered foreign horse
bejelentési kötelezettség - compulsory declaration
bejelentésköteles járvány - notifiable disease
bekötni - short rack , tie up
bekötni, bandázsolni - bandage
bekötô lánc - rack chain
bél - intestine
bélcsavarodás - stoppage of the bowels, volvulus
bélelzáródás - intestinal obstruction
belépés - admission, entrance
belépôdíj-bevétel - gate
belépôjegy - admission ticket, entry ticket
bélféreg - intestinal parasite
belföldi - indigenous
belföldi (ló) - indigenous
belföldi ló - indigenous horse
belföldi melegvérž lovak I. jegyzéke - register I of German warm-bloods
belföldi tulajdonság - quality as indigenous horse
belföldiesítés - recognition as indigenous horse
bélgiliszta - belly worm
bélgyulladás, -hurut - enteritis
bélmžködés - intestinal action
belovaglás /lovat/ - breaking, break-in
belovagolni - break in
belovagolni - break in
belovagolni /lovat/ - break in
belsô kapocscsont elôl - medial metacarpal bone
belsô kapocscsont hátul - medial metatarsal bone
belsô korlát - inside rail
belsô pálya - inside track
beltenyésztés, rokontenyésztés - inbreeding, close blood-relationship, consanguinity
beltenyésztett, rokontenyésztett - inbred
belül - inside
bélyeg /állat testére sütött jel/ - brand
bélyeg /fagyasztással/ - freeze branding
bélyeg /tüzes vassal/ - hot branding
bélyegzés /sötét folt/ - black mark, black spot
bemelegítést lovagolni - canter
bemelegítô galopp - preliminary canter to the start, warm-up
bemutató kör - paddock
béna, sánta - lame, gimpy (am.)
bénaság, bakteriális megbetegedések - bacterial diseases
berakodás - loading
berakodni - load
bérbe adás - lease
bérbe adni - lease
bérbe adó - lessor
bérbeadás megszüntetése - dissolution of lease
berber - Barb
bérleti egyezség - lease term
bérleti szerzôdés - lease
bérleti szerzôdés megszüntetése - annulment of lease
bérleti ürlap - lease form
bérlô - lessee
besugárzás - irradiation
beszžrôdött láb - filled leg
betakarni - rug up
beteg - sick
betegség - disease
betegségokozó - pathogenic agent
betegszállítókocsi - ambulance
betörni /lovat/ - break in
beugratni /ugróversenyre/ - school over obstacles
bevétel - receipt
bevezetés, bejegyzés - registration
bevezetni, behozni, importálni - import
bevezetni, bejegyezni - register
bezsebelt verseny - have the race in the pocket
bezsírozni - grease
bíró - judge, placing judge
bírói itélet - official verdict
bírói itélet kihirdetése - publication of the official verdict
bírói torony - judge's box
bírót nem zavaró ló - horse which does not trouble
bírság - fine
bírsággal sújtani - inflict a fine
bírságot elengedni - remit a sentence
bizonyítvány - certificate
bizottság - committee
bizottság - commission, committee
biztos, biztosan, könnyen - easy
biztosítás átruházás - assignment given as security
blister /kenôcs/ - blister
bögöly - warble fly
bögöly /rovar/ - gadfly
bögölylárva - bot larvae of gadfly warble, larvae of warble fly
bojt - tassel
boka - fetlock
bokaduzzadás - contracted tendon
bokaszôr - feather
bokaszôr - hairy heel
bokaszôr - hairy heel
bokaszôr - feather
bokaszôr - hairy heel
bokaszôrök - feather
bokavédô/lábszárvédô ugrásnál - chase boot
bokkolni - buck , frisk , gambol
bokor, cserje - bush
bôr - skin
bôr homlokelô - leather browband
bôr kötôfék - leather halter
bôr vezetôszár - leather lead rein
bôrápolás - care of the skin
bôrbetegség - skin disease
borda - ribs
borda - rib
bordaív - costal arch
bôrfekély - cracked hock
bôrheveder - leather girth
bôrhorzsolás - abrasion
borjúlábú - back at knee hollow, sheeplike, calf-kneed
bôrkiütés - eruption, rush
bôrkötény - leather apron
bôrlégzés - skin breathing
borogatás - compress
bôrrepedések a lábtôn - crevasse at knee
borsócsont - pisiform bone, accessory carpal bone
bôrzsír - saddle grease
botméret /marmagasság/ - stick measure
box - loose box, loose-box, stall (am.)
boxajtót szalmával becsavarni - twist in
boxban járó /ló/ - stall walker
boxbérlet - rent for a loose box
boxból indítás - start from the stalls
boxból indítógép - starting stalls
boxok ellenôrzése - looking-round
boxok elosztása - allotment of the loose boxes
boxos indítás - start from starting stalls
bukméker - bookmaker, bookie (P)
bukméker összeköttetése a versenypályával - blower, office-to-course service
bukméker segéd - tic-tac man
bukméker szövetség - ring
bukmékeradó - bookmaker tax
bukmékerek hozzájárulása - contribution by the bookmakers
bukmékerstand - bookmaking premises, pitch
bukósisak - crash-helmet, skull-cap
bukósisak állszíjjal - skull-cap with chin strap
büntetés - penalty
büntetés téves versenyszín használatáért - fine for having used wrong colours
büntetés téves versenyszín használatáért - fine for having used wrong colours
büntetések jegyzéke - penalties catalogue
büntetéssel sújtani - inflict a penalty
büntetôeszköz - penalty
butacsíra - immobility
butacsíra - immobility
búza - wheat
búzakorpa - wheat bran
búzaszalma - wheat straw