Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

F

fa rágcsálása - nibbling at wood
faforgács - wood shavings
fagyasztásos bélyeg - freeze branding
fájdalmas csigolya-elváltozás - cold back
fájdalom - pain
fajta - breed
fajtát javítani - improve the breed
fajtatipikus jel - typical racial characteristic
fajtisztaság - racial purety
fakátrány - hoof tar
fakerítés - board fencing
fakó - dun
fal - wall
fal /pata/ - wall
fal irhája - laminar corium
falánkság - glutton
falni, mohón nyelni - bolt
far - croup
far tájéka - buttock, point of buttock
farizmok - muscles of the hind quarter
farizom - gluteal muscle
farkasfog - wolf tooth
farkot csóválni - swish the tail
farok - tail
farokápolás - tail care
farokcsigolya - coccygeal vertebra
farokcsigolya - coccygeal vertebra
farokcsonk, -tô - dock
farokcsonk, -tô - dock
farokkal csapkodni - swish the tail
farokkötés - tail bandage
farokmozgás - tail motion
farokszíj, farmatring - crupper, tail string
farokszíj, farmatring - fillet string, tail string
faroktô - root of tail
faroktô, -csonk - dock, root of tail
farokvédelem - tail guard
farokvédô - tail guard
farokviselés - tail carriage
faütô /pl. lovaspólóban/ - mallet
favorit - favourite, chalk horse (am.), he is the shortest price
fedeles lovarda - covered ride
fedett jártató kör - covered ride
fedett jártatógép - covered horse walker, covered walker
fedett kifutókarám - covered yard
fedezés - covering, service, serving
fedezés - covering, mating, service, breeding
fedezés - covering, mating, service, breeding
fedezési jegyzék - covering list
fedezési teljesítmény - covering performance
fedezési zárlat - covering ban
fedezésre, -hez - for covering
fedezni - cover
fedezni - cover , serve , breed (am.)
fedezô mént elutasítani - not accepting, refuse the stallion
fedezômén - sire, stallion, stud (am.)
fedezômén résztulajdon - share to stallion
fedeztetés a legelôn szabadon - pasture mating
fedeztetés ideje - covering time
fedeztetés lefolyása - mating service
fedeztetés, hágatás - mating service, stallion season (am.)
fedeztetési díj - nomination fee, stallion fee, stud fee
fedeztetési díj - fee, nomination fee, nomination, stallion, stud fee
fedeztetési díj élô csikó esetén - live foal nomination, for .. live foal
fedeztetési feltételek - service conditions
fedeztetési fertôzés - covering infection
fedeztetési higénia - covering hygiene
fedeztetési idény - covering season
fedeztetési idény - mating season
fedeztetési igazolás - covering certificate
fedeztetési igazolás - covering certificate
fedeztetési periódus - covering period
fedeztetési szerzôdés - covering agreement
fedeztetési szíj - surcingle
fedeztetési terv - covering schedule
fedeztetett kanca - covered mare, served mare
fedeztetô pajta - service stock
fedeztetô papucs kötéllel - cotton cord service hobbles
fegyelmi bizottság - disciplinary committee
fehér - white
fehér jegy - white mark
fehér zab - white oats
fej - h. /head/
fej - head /h./
fejét fönthordó ló - stargazer
fejezet - paragraph, rule
fejhosszal verve - beaten by a head
fejletlen - immature
fejrángásban szenvedô ló - weaver
fejsapka - hood, sweat hood
fejtartás - posture of the head
fejvédô - hood
fejvédô szállításnál - head bumper
fék /orrfék/ - twitch
féken tartani - check
fekete - black
fekete bukméker - black bookmaker, itlicit bookmaker
fekete deres - dark grey, black roan
fekete ló - black horse
fekete ló - black horse
fekete zab - black oats
féktelenség - high spirit
fél-klasszikus verseny - semi-classic race
felbukott - f. /fell/
felcsatolni - buckle up
félcsüdben kesely - half pastern white
félcsüdben kesely - half pastern white
félénk a földön lévô tárgyaktól - shying from things on the ground
felenni, felzabálni - clean up , eat up , no leavings
felépítés /küllem/ - exterior, points of the horse
felfüggesztett bírság - fine imposed
felfüggesztett pénzbüntetés - fine imposed
felfuvódni - blow out
felhasználási cél - purpose of use
félhold - crescent star
félholdból kiinduló - crescent star coinjoined with
félholdpatkó - half moon shaped shoe
felhorzsolni magát /járás közben/ - brush
félhossz - half length
félig gyors - half-speed, part-speed
feljebbviteli bizottság, versenybíróság - appeal committee (Stewards of the Jockey Club)
felkantározni - bridle
felkantározni - bridle
felkar - upper arm
felkar-csont - humerus
félkilós nyereg - pound saddle
fellebbezés - appeal
fellebbezésnek helyt adni - sustain the appeal
fellebbezést benyújtani - lodge an appeal against
fellebbezést elutasítani - overrule the appeal
fellebbviteli bizottság - stewards committee
felmondás - previous notice
felmondási idô - period of notice
felnevelés - rearing
felnevelési betegség - rearing disease
felnevelni - rear
felnevelve - rown up,reared
félni a lovaglástól - have chicken (P), have lost one's nerves
felnyergelés - saddling up
felnyergelni - saddle
felnyomott, sérült mar - withers sore
felsô ajak - upper lip
felsô ajakszôr - whisker
felsô állcsont - maxillary bone
felsô állkapocs - upper jaw
felsô csontkinövés (csüdizületnél) - high ringbone
felsô heveder /nyergen/ - surcingle
felsô léguti hurut - catarrh of the respiratory tract
felsô szemhéj - upper eyelid
felsô versenybíróság - stewards of the Jockey Club, high appeal
felsôbb csoportba sorolás - up-grading
felsorakozni, igazodni - align
felszámítás összege - charge amount
félszárban kesely - white fetlock, white ankle (am.)
félszárig, hátul a szár felsô harmadáig kesely - white fetlock higher behind
felszívás, elnyelés - absorption, resorption
felszívni, elnyelni - absorb , resorb
feltartott - p.u. /pulled up/
féltestvér - half-brother
féltestvér /nônemž/ - half-sister
feltétel - condition
feltétel nélküli fedeztetési díj - straight fee, straight nomination, fee: ... straight
felugrás - landing
felülés - mounting
felülés elrendelése - jockeys get mounted announcement
felületi lábujjhajlító ín - perforatus tendon
felülni - mount
felvenni - hold
félvér - half-bred, part-bred
felvette a kanca - mare has held to
felzárkózni - catch up with the leaders
fenntartás /jogoké/ - rights reserved
ferdén csíkozott - diagonal stripes
ferdén osztott - oblique
féreg, belsô parazita, giliszta - farcy, internal parasite, worm
féregbetegség - intestinal worms
féregellenôrzés - worm control
féregfertôzés - worm attack
féreghajtószer - anthelmintics, vermifuge
féregírtó kezelés - worming
féregtelenítôszer - dose for worms, worm dose
férfi-, hím- - male
fertôtleníteni - disinfect
fertôtlenítés - disinfection
fertôtlenítôszer - antiseptic, disinfectant
fertôzés - contagion, infection
fertôzés - infection
fertôzô - contagious
fertôzô - infectious
fertôzô betegség - infectious disease
fertózó betegség - contagious disease
fertôzô kevésvéržség - equine infectous anaemia
fertôzô kevésvéržség - equine infectious anaemia /E.I.A./
fertôzô méhgyulladás - CEM /contagious equine metritis/
fertôzô vetélés - infectious abortion
fertôzô vetélés - infectious abortion
feszítôin, nyújtóin - extensor tendon
feszítôizom, nyújtóizom - extensor muscle
feszítôzabla - rings
feszítôzabla - D-bit, dee bit, dee cheek snaffle
feszítôzabla - curb bit
fia valakinek - son
fia valakinek - son
ficam - strain
figyelmeztet - caution
figyelmeztetés, óvadék - caution
filc fedeztetô papucs - mare's service boot
fix akadály - fixed obstacle
fix fogadás - bet on ante-post market
fix martngál - standing martingale
fizetendô, fizethetô - payable
fizetni - pay
fizetô nézôk száma - gate, attendance
fô /nemzeti/ ménes - national stud
fô hiba - debility defect
fô verseny - principal event, principal race
föcstej /kolosztrum/ - colostrum
fog - tooth
fogadás - bet
fogadás - bet
fogadás a versenypályán - on-course betting, on-track betting
fogadás adója - betting turnover tax
fogadás adójának összege - amount of the betting turnover tax
fogadás megkötése - betting laying of a wager
fogadás nélkül - without betting
fogadás nélkül - without betting
fogadási forgalom - betting turnover, handle
fogadási forgalom - betting turnover, handle
fogadási mód - betting type
fogadási nyereség - return
fogadási pénztárablak - betting window, booth, mutuel window
fogadási piac - probable pay-off prices
fogadási szabályzat - betting regulation
fogadási számlával fogadni - bet on account
fogadási szelvény - betting slip
fogadási szelvény - betting slip
fogadási tét - stake for a bet
fogadási tét-kezelô /Anglia/ - stakeholder
fogadási törvény - betting law
fogadást elfogadni - take a bet
fogadást kötni - lay a bet
fogadni - back, bet, wager
fogadni - back , bet
fogadó - backer, better, punter
fogadó - backer, better
fogadóiroda - betting office
fogadóiroda - betting shop, pool
fogadóiroda közvetlen versenyközvetítéssel - race-by-race office
fogakat csikorgatni - grind one's teeth
fogazat - denture
fogazott - dentated
fogkupa - black centre, infundibulum, mark of incisor tooth
fogkupa /metszôfog/ - dental star
fogni a szárat /ló/ - lean on the bit
fogó /metszôfog/ - central tooth
fogó a patkó levételére - pincers
fogreszelô - teeth rasp
fogváltás - changing the teeth
fok - degree
földön szžk állás /elôl/ - closed in front, base-narrow (am.)
földön tág állás /elôl/ - too open in front, base-wide (am.)
földre kerülni /esni/ - bite the dirt
földsánc - bank
fölény - authority
fölényes, fölényesen - with authority
fölényesen legyôzni - outciass
föletetni - feed
fôlovász - stud groom
folt - spot
folt a bokaszôrön - mark on hairy heel
folt a elôl és a háton - disc, bail (am.)
foltok a elôl és a háton - spots, dots (am.)
foltos - spotted
fonat - braid
fonott /drót/ kerítés - wire fencing
fonott kerítés - wire fencing
font /súly/ - pound
forduló /versenypálya/ - turn
forduló zászló - compulsory turning post
fordulóban a barrier mellett haladni - keep to the inside of the turn
forgalmi adó - turnover-tax
forma - form
formában lenni - fit
formaingadozás - running in and out
formán kívül - stale, without form
formát tanulmányozni - study the form
formátum - class
forró kötés - hot bandage
forró vassal sütni - bar-firing
fôtitkár - secretary general
fôtitkárság - general secretary's office
francia hátasló /fajta/ - French saddle horse
francia kettôs fogadás /az elsô három ló közül kettô/ - french forecast of two horses to finish 1st, 2nd or 3rd
francia méneskönyv - French stud-book
francia perje - French rye-grass, tall oat-grass
Franciaországban: visszatérô sántaság, bénaság - in France: intermittend lameness
friss - fresh
frissítô injekció - Booster injection
függesztô szalag /csüd/ - suspensory ligament
függni, lógni - hang
fül - ear
füleket hátracsapni - scowl
fülsapka - hood
futás - running
futni - race
futószárazás - work with the lunge rein
futószárazni - longe , lunge
futottak még - also ran
futtatni - run , let run
fuvaros-vállalkozó - horse transport agent
fuvarpótdíj - transport allowance
füves pálya - turf track
fž - grass
fžápolás - grass work
fžbetegség /Ny.Eu./ - grass sickness, grass tetany
fžrészpor - sawdust