Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

H

hab - foam
habgumi nyeregtakaró - foam rubber saddle pad
hagyni gyorsan galoppozni - let gallop fast
hajlító ín - flexor tendon
hajlító próba /ínpók próba/ - bone spavin test, spavin test
hajlott csánk - elbowed hock, sickle hock
hajrá-fogadás/ném. fogadás az utolsó három futam gyôztesére/ - German bet (the winners of the last three races)
hajrát lovagolni /finishelni/ - scrub
hajszálrepedés - fissure
hajtóostor - hunting crop, long Tom
halánték - temple
halántékárok - temporal fossa
halasztást adni - grant a respite
halasztott vételár - delay granted in payment of purchase price
halmozás /fogadás/ - parlay (am.)
halmozás 2 lóra - double, two-horse parlay (am.)
halmozás 3 lóra - treble, three-horse parlay (am.)
halmozás 4 vagy több lóra - accumulator
halmozó fogadás - parlay (am.), permutation bet
hálótakaró - net cooler, anti-sweat rug
halva születés - still-birth
halva született - stillborn
hang - noise
hangosbeszélô - loud-speaker
hangosbeszélô bemondás - loud-speaker comment
hanyagul ugrani - neglect
hanyagul ugrani - neglect
hanyattesni - come over backwards
harapásvédô bôrbôl (a kanca marjára) - leather bib
harapni - bite , snap
harc, küzdelem - fight
harmadik - third
hármas befutó fogadás - tricast, trifecta (am.)
Hármas Korona - Triple Crown
harmónia - harmony
hároméves - three years old /3-y-o/
hároméves - three-years-old
háromévesek - three-year-olds
háromnegyed testvér - three-parts brother
háromnegyed testvér /nô/ - three-parts sister
háromnegyedes tempóval - three-quarter pace
háromszög - triangle (am.)
háromszögletž szalag - triangular panel (am.)
háromszögletžen harmadolt - triangular thirds (am.)
has - abdomen, belly
hashajtószer - laxative
hasított /kettôs/ far - double rump
hasizmok összehúzódása által jelzett vonal - heave line
hasizom - abdominal muscle
haszon - profit
hát - back
határ - border
határ-állatorvos - frontier veterinary officer
határformalitás - frontier formality
határozat - rule, condition, disposition
hátcsigolya - dorsal vertebra
hátcsogolya - thoracic vertebra
hátizom - dorsal muscle
hátraállított - camped behind, camped out (am.)
hátracsapott fülekkel - with ears scowled
hátrahajtott /lábtô/ - over at the knee, knee-sprung, buck-kneed
hátsó nyeregkápa - cantle
hátsó rész /hátsó végtagok/ - hind quarter
hátsó végtag - hind limb
hátsó végtagok állása - formation of hindlegs
hátsóláb - hind leg, hind limb
hátsórész gyengeség - hind limb debility
hátszôrnyírás - blanket clip
hattyúnyak - swan neck
hattyúnyakkal - swan-necked
hátul - behind
hátul aláállított - camped under
hátul elôreállított - under himself behind, camped under (am)
hátul hátraálló - camped behind, camped out (am.)
hátulsó bal - left hind /L.H./
hátulsó bal - L.H. /left hind/
hátulsó jobb - right hind /R.H./
hátulsó jobb - R.H. /right hind/
hátulsó lábközép csont (lábszárcsont) - hind cannon bone
hátulsó lábszárcsont - hind cannon
hátulsó lábszárcsont - hind cannon
havi vakság - moon blindness,periodic ophthalmia
heg, forradás - scar
hegyesfarkú bélgiliszta - pinworm
hegyezett fülekkel - with ears pricked
hegyfali repedés - toe crack
hektár - hectare
hely - place
hely /helyre fogadás/ - place, show (am.)
helyes sorrendben - in the right order
helyettes tréner - representative trainer
helyezés - placings
helyezetlen - un-placed
helyezetlen lovaglás - unplaced mount
helyezett - placed
helyezett lovaglás - placed mount
helyezni - place
helykvóta - place pay-off
helypénz - place money, place stake
helyre fogadás - place bet, place, show (am.)
helyre fogadás tikettje - place ticket
hemperegni - role
hendikep - handicap
hendikep - handicap
hendikep 2 részben - handicap in two divisions
hendikep besorolás - handicap rating
hendikep értékelés - handicap rating
hendikep súly - handicap weight
hendikep száma ellen futni - run above his handicap weight
hendikep vizsgálóbizottság - handicap appeals' board
hendikep-súly - handicap weight
hendikepelés - handicapping, professional handicapping
hendikepelés díja - handicapper's fee
hendikepelni - handicap
hendikeper - handicapper
hendikeper - handicapper
hendikepper - handicapper
here - testicle
herélés - castration
herélni - geld , add to the list
herélni /kasztrálni/ - castrate , geld
herélt ló - g./gelding/
herélt ló - gelding /g./
heterogén /különféle/ - heterogeneous
heti versenynaptár - weekly racing calendar
heveder - saddle girth
heveder helyzete - brisket
heveder kerülete - girth's circumference
heveder nyoma - depth, girth
heveder-védôhuzat - girth cover, girth sleeve
hevederalátét - surcingle pad
hevedercsattól védô lap - buckle guard
hevedert lazítani - slacken the girth
hevedert meghúzni - tighten the girth
hevedert megoldani - unbuckle
hevedert utánhúzni - tighten the girth
heveny patairhagyulladás - acute laminitis
heves, erôs - headstrong
hézag - opening
hézagmentes - complete
hiányos minôsítés - deficient qualification
hiányosság, fogyatékosság - bodily defect
hiányzó állóképesség - missing stamina
hiba - fault
hiba - defect
hibás - incorrect
hibás állás - incorrect formation of legs
hibátlan - correct, faultless
hibázni /ugrásnál/ - peck , stumble
hibrid - hybrid
hibrid - hybrid
híd - bridge
hideg kötés - cold bandage
hidegvérž ló - coldblood
higiéne, egészségügy - hygiene
higított jódtinktura - diluted tincture of iodine
hímvesszô - penis
hirdetôtábla - number-board
híresztelések a versenypályán - racecourse rumours and whispers
hívás - retainer
hivatás- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga - professional-educational aptitude test
hivatásos - professional
hivatásos - professional
hivatásos és amatôr nôlovasok versenye - ladies' race for professionals and amateurs
hivatásos lovas - jockey, race rider
hivatásos tréner - trainer, professional trainer
hivatásos trénerengedély - professional trainer's licence
hivatásos vagy amatôr nôlovasok - professional or amateur lady rider
hivatásos versenylovas - jockey
hivatásos versenylovasnô - female jockey
hóka - stripe, blaze (am.)
holt verseny - dead-heat
holtverseny - dead-heat
hômérô - thermometer
hômérséklet - temperature
homlok - forehead
homlokcsont - frontal bone
homlokszíj - browband, forehead piece
homlokszíj, homlokelô mžanyag bevonattal - plastic covered browband
homloktincs - forelock
homogén /egynemž/ - homogeneous
homok - sand
homokon - on sand
homokpálya - sand track, sanded track
honos, belföldi - indigenous
hordani, vinni - carry
hordozószél-szarurepedés - crack originating at basal border of hoof wall
hörgés - whistler
hörgôs (roarer) - roarer, whistler
hörgôsség - roaring
hörgôsség - whistling
hörgôsség (gégebénulás) - roaring, whistling
horkantani - snort
horkantás - snort, snorting
horogféreg - ancylostoma, hookworm
hossz - length
hosszabra csatolni - lengthen
hosszak, melyek egy lovat a gyôztestôl elválasztanak - performance rate (am.)
hosszan lovagolni - ride long
hosszú lábú - leggy
hosszú száron - on a long rein
hosszútávú verseny - long-distance race
hozzájárulás a szállítási költségekhez - travelling allowance
hurkos szár - drawing reins, running reins
hússzínž folt - flesh mark
hüvely - vagina
hüvelyesek, pillangós növények - leguminous plant
hüvelyfolyás - vaginalflux
hžtôkészülék - cooler