Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

K

kakaslépés - springhalt, stringhalt
kalapácsütés - stroke of the hammer
kaliber - quality
kámforos alkohol - camphorated alcohol
kanca - f. /female/
kanca - female /f./
kanca /4 éves korig/ - filly
kanca /5 éves és idôsebb/ - mare
kanca csikóval - mare with foal at foot
kanca felvette - mare has held
kanca kis rizikóval - low risk mare
kanca közepes rizikóval - medium risk mare
kanca nagy rizikóval - high risk mare
kanca törzskönyv - brood-mares' book
Kanca-díj - The Oaks Stakes
kancacsikó - filly foal, filly
kancaengedmény - fillies allowed .. kg, weight allowance for sex
kancák ôszi vizsgálata - autumn examnation of brood mares
kancaprémium - fillies' premium
kancatulajdonos - brood-mare owner
kantár - bridle
kantár csuklós zablával - race bradoon, race snaffle bit, racing bradoon
kanül - tube
kanüllel ellátni - tubed
kápa /nyereg/ - arch
kapálás /ló/ - treading in
kapáló /ló/ - groundman
kaparni - paw
kaparni - paw
kaparó - grass rake, rake
karabiner kampó - spring clip, spring hook
karakterisztika - points of the horse
karám - paddock pasture paddock enclosed pasture
karám, paddock - paddock
karámba kitenni - send to grass, turn out
karámban tartózkodás - lay-up (am.)
karámkapu - paddock gate
karámkerítés - paddock fencing
karámkerítés drótból - wire fencing
karámkerítés fából - board fencing
kardállás - scimitar shaped, sickle hock, sickle-shaped
karórágás - crib-biting
karórágás - nibbling at wood
karórágás - crib-biting
karórágó - crib-biter
karszalag - armlet
katalógus - catalogue
kategória - class
kecske /ló/ - useless brute (P)
kedvezményezett startjogosultság - privileged qualification to run
kedvezô teherrel - well-in
kedvezôtlen teherrel - bad-in
kefe - brush
kefélni - brush
kehes - broken-winded
kehesség - broken wind, heaves, pulmonary
kehesség - broken wind, heaves, pulmonary emphysema
kehesség - broken wind, pulmonary emphysema
kék - blue
kék szalag /Derby/ - Blue Riband of the Turf
kemény - hard
kemény /futópálya/ - hard ground
kemény /ló/ - tough
kemény /pálya/ - firm ground
kemény kéz - heavy hands
kemény szájpadlás - hard palate
kemény talajt szeretni - like to hear one's feet rattle
keménység - endurance
keményszájú ló - pulled horse
keményszájú ló (puller) - puller
kenet, minta (mikrobiológia) - swab
kengyel - stirrup iron
kengyel - stirrup iron
kengyel hossza - length of the stirrups
kengyel hosszát beállítani - adjust the length of the stirrups
kengyelben állni - stand up in one's irons
kengyelszíj - stirrup leather
kengyelszíj - stirrup leather
kengyelszíjvég - flap
kengyelt felcsatolni - buckle the stirrups
kenterezni, kezdeni - set off , strike off at the canter
Kentucky Derby - Run for the Roses, Kentucky Derby
kényszerárverezés - compulsory sale by auction
kényszervágás - forced slaughter
kérelem - application
kérelem névadásra - naming form
keresztbe csíkozott - hooped, multiple hoops (am.)
keresztben - crosswise
keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/ - chevrons
keresztben osztott - half half, halves (am.)
keresztcsík - hoops
keresztcsont - sacrum
keresztcsont íngyulladás - myoglobinuria, tying-up
keresztcsont íngyulladás - myoglobinuria, tying-up
keresztcsont süllyedés, hajlott hát - saddleback, sway-back
keresztcsont süllyedéssel - saddle-backed, sway-backed
keresztcsont-kinövés - tuber sacrale, point of croup
keresztcsonti csigolya - sacral vertebra
keresztezés - cross, crossing
keresztezni /tenyésztés/ - cross
keresztezni /versenyben/ - cross
keskeny hóka - narrow stripe
késleltetett vetélés - protracted abortion
késônérés - late maturity
késônérés - late maturity
készenléti állapot - readiness to act
kétéves - two-years-old
kétéves forma - juvenile form
kétévesek - two-year-olds
Kétévesek Hármas Koronája - Triple Crown for two-year-olds
kétévesek hendikepje - nursery handicap
kétévesek hendikepje - nursery handicap
kétszeres klasszikus gyôztes - dual classic winner
kétszeres klasszikus gyôztes - dual classic winner
kettôs /hosszú/ lonzs - long reins
kettôs apaság - double parentage
kettôs fedeztetés - double covering
kettôs fogadás oda és vissza /1.-2. vagy 2.-1./ - either order forecast, dual forecast, quinella
kettôs híd - double bridge
kettôs korlát - double bars
kettôs lonzzsal lonzsolni - long reining
kettôs nevezés - double entry
kettôs siker - two wins
kettôs sörény - double mane
kettôs ugrás - double fence
keverék takarmány - mixed horse feeds
keverék takarmány - mixed feed
kevert - mixed
kevert széna /füveshere széna/ - clover mixture hay
kevert verseny - mixed race
kevés fizetô nézô - poor gate
kéz, marok - hand
kézben - in hand
kézbôl való fedeztetés - hand breeding, hand covering, hand mating
kezdés, elsô szereplés /indulás/ - first outing, first time out
kezdô gátló - debutant hurdler
kezdô, elôször szereplô /induló/ - debutant
kezes /ló/ - easy to handle, placid
kézzel lovagolni - hand ride
ki ajánl többet ? - any more?
kiállítani /licencet/ - grant
kiegészítô takarmány - supplementary feed
kiegészítô versenydíj - appearance money
kiegyenlítés, hendikep - handicap
kiengedés a legelôre - turning out to grass
kifejezô fej - expressive head
kificamítani - strain
kifizetett versenydíj - distributed prize money
kifizetni - pay
kifizetô pénztárablak - paying out window
kifizetô pénztárablakhoz menni - go to the paying out window
kihendikepelve - on his handicap weight
kihendikeppelve lenni - be alloted ..kg, be given ..kg, be weighted .. kg.
kihívó - claimant
kiírás - conditions, terms
kiírást értelmezni - interpret the conditions of a race
kiírást összeállító bizottság - program committee
kiírt pénzdíj - advertised money
kiírt versenydíj - advertised money
kiírtani - destroy , put down
kikaparni - pick out
kikefélni - brush out
kiképzés - apprenticeship, instruction, training
kiképzés éve - year of apprenticeship
kiképzés helye - place of instruction
kiképzés idôtartama - duration or apprenticeship
kiképzési idô - apprenticeship agreement
kiképzési szerzôdés - apprenticeship agreement
kiképzésre való alkalmasság - qualification to instruct
kiképzésre való jogosultság - authorization to instruct
kiképzô, oktató - master
kiképzô. oktató - master
kikiáltási ár - entered selling price
kikötôszár - check-rein, checkrein, side rein
kikötôszár - check-rein, checkrein, side rein
kikötôszárt feltenni, kikötni - put on the side rein
kilátás nyerésre - chance of winning
kiló /100 DM/ - 100 DM
kiló /súly/ - kilo
kilógramm - kilogram /kg/
kilovagolni /istállót elhagyni/ - ride out
kilovagolni az elsô helyekért - ride out the horse for the first places
kimagasló - outstanding
kimázsálás - weighing out
kimázsálni - weigh out
kimélni - go short
kimeržltség - exhaustion
kimúlni - die
kimúlni - die
kipárnázás /nyereg/ - lining
kirakodás - unloading
kirakodni - unload
kirakodó hely - place of unloading
kirakodó rámpa - ramp of unloading
királyi kanca - royal mare
kirúgni - kick , lash out
kis csillag - small star
kis csillag - small star
kis csizma - jodhpur boot
kis fakalapács - mallet
kis fogadó - better laying low bets, mug punter
kis pálya - small track
kis vérfž - burnet saxifrage
kiselejtezés - elimination
kisérô ló - stable companion
kisérô ló utazásnál - traveiling companion
kisérô póni - lead pony
kisorsolás - draw
kiszámítani - handicap
kiszélesedô hóka - broadening stripe
kitartás, állóképesség - stamina, staying power
kitörés - swerving
kitörni - swerve
kitörô - swinging rail
kitört /ló/ - swerved
kitrágyázás után nagyon kevés szalma a padlón - standing litter
kitrágyázni - muck out the box , remove the droppings
kitžzni - mark out
kitžzni - mark
kiülni /rövid ügetés/ - sitting trot
kiutasítás, kitiltás - banishment
kiválasztás - selection
kiválasztás - selection
kiváló ló - top class animal
kivitelezési határozat - general instruction
kiviteli engedély - certificate of exportation,exportation certificate
kiviteli jegyzék - exportation note
kívül - on the outside
kizárás - elimination
kizárás eljárása - elimination's proceeding
kizárás minden versenybôl - disqualification
kizárás módja - elimination's mode
kizárni - eliminate , exclude
kizászlózni, zászlókkal kijelölni - mark out by flags
klasszikus - classic
klasszikus feltételek mellett - under classic conditions
klasszikus verseny - classic race
klinikai vizsgálat - clinical examination
kockacukor - cube sugar
kockás - check, check squares, blocks (arn.)
kocsiló, hátasló - hack, hackney
köhögés - cough
köldök - navel
köldökcsonk - umbilical stub
köldöksérv - omphalocele
köldökzsinór - umbilical cord
kólika - colic
kolosztrum /föcstej/ - colostrum
kolosztrum tartalék - colostrum reserve
költségrend - fees
kombinált lovak - combined horses
kombinált, tétre és helyre (fogadás) - each way both ways
kondíció - condition
kondíciótréning - fitness training
konkurencia - opposition
könnyedén ügetni - rising trot
könnyelmž lovaglási mód - foul riding, reckless riding
könnyen maga mögött hagyni - outpace
könnyen nyerô ló - easy winner
könnyen ügetni - rising trot
könnyž - easy
könnyž /súly/ - light
könnyž kantár csuklós zablával - bridle, plain snaffle bridle
könnyž kéz - gentle hands
könnyž teher - feather
könnyž ügetés - rising trot
könnyž vadászgalopp - hack canter
könnyž vágta /kenter/ - canter
könnyžsúlyú zsoké - light weight jockey
könyök - elbow
könyök - olecranon, point of elbow
könyvelés - bookkeeping department
koplalni - be on the diet
kor - age
korábban - formerly, late, ex.
korábban - formerly late, ex.
koraérettség - early maturity
korai bizonyíték - early evidence
korai vemhesség - early pregnancy
korai vetélés - early abortion
koránérett - precocious
körbesétálni a ringben - walk around the ring
körbevezetni - lead round
kordé - barrow
korlát - rails
korlát mentén - on the rails
korlátlan - unlimited
korlátozni - limit , restrict
korlátozott - limited, restricted
korlátozott hendikep - limited handicap
korlátozva ... indulóra - not more than .. runners
kormeghatározás - determination of age
korpa - bran
korteherengedmény - weight for age
korteherverseny - weight for age race
korteherverseny - condition race, terms race, allowance race
kosfej - ram-head
kosfejž - ram-headed
kötbér - fine
kötelezni - book , engage
kötelezô oltás - compulsory vaccination
kötés - bandage
kötés - bandage
kötés - bandage
kötni, fonni - plait
kötôfék - halter, head-collar
kötôfék névtáblával - head-collar nameplate
kötôfék szíj - headrope tether
kötôféket levenni - remove the halter
kötôszövet - connective tissue
kötôszöveti gyulladás /flegmon/ - phlegmon
kötözô pólya - dressing mull
kötözô vatta - cotton wool for dressing
kötözôanyag - dressing
kovács - blacksmith, farrier
kovácsmžhely - farriery
kovácsolás - forging
követelés, kihívás - claim
követelni, kihívni - claim
közbensô tulajdonos - intermediate owner
közbensô vizsga - intermediate examination
közeli rokon - close relation
középsô metszôfog - lateral incisor
középsô nyirbarázda - central groove of frog
középtáv - middle distance, route (am.)
középtávú ló - rniddle distance horse, router (am.)
középtörzs - barrel
közönség - public
központi hivatal - main office
központi ménvizsga - central licensing of stallions
közvetítés hangosbeszélôn - loud-speaker transmission
közzététel, publikáció - advertisement, publication
kukorica - corn, maize
külföldi - foreign
külföldi ló - horse from abroad
külföldi ló - foreign horse, horse from abroad
külföldi lovak tehertöbblete - special penalty for foreign horses
külföldi versenyhatóság - foreign racing authority
külföldi versenysporthatóság - foreign racing authority
külföldön trenírozott - trained abroad
küllem - exterior, points of the horse
különféle jegy - distinctive mark
különleges alap, pénztár - special fund
különleges alap, pénztár - special fund
különleges engedély - special allowance
különleges engedély - special allowance
különleges határozat - particular disposition
különleges vasalás - special shoeing
különleges vasalás - special shoeing
különlegesség - peculiarity
külsô kapocscsont elôl - lateral metacarpal bone
külsô kapocscsont hátul - lateral metatarsal bone
külsô pálya - outside
külsô sarokvánkos kesely - outside heel white
kupa - cup
kvóta - odds, pay off price, tote price
kvóta 30:10 /a ló 30 a 10-hez áll/ - odds two to one
kvótairnok - person writing down the odds
kvótákat kihirdetni - shout the odds