Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

T

T 61 szer /ló kiírtására/ - substance T 61 for putting down a horse
tag - member
tágállás /hátul/ - too open behind, base-wide (am.)
takarmány - feed, fodder, forage
takarmány - feed
takarmány /adag/ - ration
takarmány kiegészítô - feed additive
takarmány mennyisége - amount of feed
takarmány-bírálat - feed analysis
takarmány-elemzés - feed analysis
takarmány-elôkészítés - feed preparation
takarmány-kereskedô - feed merchant
takarmánycsere - change of feed
takarmányérték - feeding value
takarmánygabona - forage cereals
takarmánykereskedô - feed merchant
takarmánykészlet - foodstock
takarmánykeverék, maccs - mash
takarmányköltségek - fourrage costs
takarmányláda - oat-bin
takarmányozás - feeding
takarmányozni - feed
takarmánypellet - cube, horse cube, pellet, supplet
takarmányrépa - fodder beet, mangel
takarmányrépa - mangold, fodder beet
takarmányrosta - feed sieve
takarmánysiló - feed silo
takaró - rug
takaróheveder nemezpárnázata - felt surcingle pad
takarót feltenni - rug up
takarót levenni - remove the rug , whip off the rug
takarót rágni - rug chewing
takonykór - glanders
takonykór - glanders,
taktika - tactics
talaj - going
talaj állapota - state of going, track condition
talajmérôeszköz /penetrométer/ - penetrometer
taliga - wheelbarrow
talp - sole
talp - sole
talpirharéteg - corium of sole, sole corium
talpirharéteg - corium of sole, sole corium
talpszára - crus of sole
talpszára - crus of sole
talpszög - angle of sole, seat of corn
talpszög - angle of sole, seat of corn
talpzúzódás - bruised sole
talpzúzódás - bruised sole
támadás - attack, starting of a move
támasz - accepting the bridle
támasz nélkül /zablát kiköpni/ - not accepting the bridle, no contact
tampon - tampon
tamponpróba - swab
tamponpróba eredménye - swab result
tanácsadó bizottság - advisory committee
táncolni /verseny-t,-ben futni/ - run
tanítani - school
tanítómester - master
tanuló - apprentice
tanuló /férfi/ - apprentice
tanulô /nô/ - female apprentice
tanuló engedmény - apprentice allcwance, bug (am.)
tanuló éves lovaglási szerzôdése - annual standard apprentice riding agreement
tanuló zsoké - apprentice jockey, bug (am.)
tanulóengedély - apprentice allowance
tanulóidô - apprenticeship
tanulók versenye - apprentice race
tanulólány - female apprentice
tanulószerzôdés - identures of apprenticeship
tapadós - holding, sloppy
tapadós /versenypálya/ - holding ground, sloppy
tapasztalat - experience
tapintószôr - whisker
táplálék, ennivaló - feed
tarka /ló/ - piebald, spotted horse
tarkócsont, nyakszírtcsont - occipital bone
tarkószíj, kantártetô - headstall
tarlórépa - turnip
társfavorit, favoritok - co-favourite, joint-favorites
társtulajdonos - part-owner
társtulajdonos - joint-proprietor, partner
társtulajdonosság - partnership in
társtulajdonosság bejelentése - partnership declaration
társtulajdonosság megszüntetése - dissolution of partnership
tartalék-díj - reserve price
tartalék-díj nélkül - without reserve
tartalék-induló - reserve, stand-by horse, also eligible
tartalékló - reserve
tartaléklovas - substitutional rider
tartaléklovas lovaglása - chance ride
tartán-pálya /mžanyag borítás/ - tartan track
tartani - hold off
tartani a fogadást - take a bet
tartási költségek - cost of maintenance
tartós licence-megvonás - definite loss of licence
táv - distance
tavat keresztezô akadályverseny - steeplechase going through the lake
távcsô - binoculars, race glasses
távolság - distance, margin
távolságban /distancban/ /220 m-rel a cél elôtt/ - 240 yards from the post
távolságok a célban - margins at the finish
technikai osztály /versenytechnika/ - racing department
tehenes állás - cow-hocked
teher elfogadása - acceptance of weight
teher elismerése - acceptance of weight
teherengedmény - weight allowance
teherengedmény nemek szerint - weight for sex
teherközlés - weights published
teherskála - scale of weight
teherszámítás - calculation of weight
tej - milk
tejelválasztás - milk secretion
tejfeles száj - white muzzle
tejfog - milk tooth
tejpor - milk powder
tele kézzel - still something in hand
telephely - station
telephely változtatás - change of station
téli hžtôtakaró - winter cooler
téli szôrzet - winter coat
téli takaró - winter rug
téli verseny - winter races
telivér - thoroughbred horse
telivér - thoroughbred
telivér hordozó - thoroughbred vehicle
telivér kanca - thoroughbred filly
telivér kanca vizsgálati kártya - thoroughbred mare's examination card
telivér lovak - bloodstock
telivér mén - thoroughbred colt
telivér mének jegyzéke - register of thoroughbred stallions
telivér ügynök - bloodstock agent
telivér ügynökség - bloodstock agency
telivér-tenyésztés - thoroughbred breeding
telivér-tenyésztô - thoroughbred breeder
Telivértenyésztés és Versenyzés Igazgatósága /német hatóság/ - German racing authority
teljes /lezárt/ lista - full for .. season, full book
teljes forgalom - total handle, total money wagered
teljes galoppban - in full gallop
teljes nôvér - full-sister, own-sister
teljes nyírás - full clip
teljes pénzdíj - total amount
teljes táp - complete mixed feed
teljes testvér - full-brother, own-brother
teljes zab - whole oats
teljesen vert - cooked, stone cold
teljesítmény vizsga - performance test
teljesítmény, munka - record
teljesítményt csökkentô dopping - doping-to-lose
teljesítményt növelô dopping - doping-to-win
teljesítôképesség - efficiency
teljhatalom - full authority
teljhatalom - authority to act
temperamentum - temperament
temperamentum-hiba - defect in temperament
tempó - pace
tempóváltás - changement of speed
tenyész kiválasztás - breeding selection
tenyészállomány - breeding stock
tenyészbénaság - dourine
tenyészbénaságot okozó baktérium - bacteriological agent of dourine
tenyészeredmény - return of mares
tenyészérték - breeding value
tenyészkanca - brood-mare, broodmare
tenyészképesség - ability to procreate
tenyészló - breeding horse
tenyészmén - sire, stallion, stud (am.)
tenyészmén - sire, stallion
tenyészmén kiválasztás - stallion approval
tenyészmén kondiciója - stallion condition
tenyészmént kiválasztani - approve of a stallion
tenyészmént kiválasztó bizottság - stallion licensing commission
tenyészteni - breed
tenyésztés - breeding
tenyésztés feltétele - breeding condition
tenyésztésbe venni - retire to stud
tenyésztési alap - breeding fund
tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/ - birth certificate, breeding certificate
tenyésztési bizonyítvány száma - birth certificate number
tenyésztési bizottság - breeding committee
tenyésztési cél - breeding aim
tenyésztési eljárás - breeding method
tenyésztési körzet - breeding district
tenyésztési minôsítés - breeding qualification
tenyésztési osztály - stud-book department
tenyésztési prémiuma - breeders' premium, prize for breeder
tenyésztési teljesítmény - breeding record
tenyésztésre alkalmas - sound for breeding purposes
tenyésztésre tovább nem használt - not used for breeding purposes anymore
tenyésztésre való alkalmasság - soundness for breeding purposes
tenyésztô - breeder
tenyésztô siker - breeding success
tenyésztô szövetség - breeding association
tenyésztô tréner - trainer-breeder
tenyésztô tulajdonos - owner-breeder
tenyésztôk egyesülete - breeders' association
tenyésztôk egyesülete - breeders' association
tenyésztôk statisztikája - breeders' statistics
tenyésztôtárs - part-breeder
tépôfog - canine tooth, tush
tépôfogas kanca - mare with canine tooth
térd - stifle
térd /elsô lábtôizület/ - knee (P), carpal joint
térdigérô - hock-deep
térdizület - stifle joint
térdizület sérülés - stifle trouble
térdizületi pók - bog spavin
térdkalács - patella
térdpárna /nyereg/ - knee roll
térdsapka - kneecap
térdvédô - brushing boot
terep vadászverseny - cross country steeplechase, point-to- point
terepló, hunter - cross country horse, hunter
teret veszíteni - lose ground
terhesség korai bizonyítéka - early evidence of pregnancy
terhet megnövelik - weight will be raised
termék - produce
termékeny - fertile
termékenyíteni - inseminate
termékenyítés - insemination
termékenyítés eredménye - fertility over
termékenység - fertility
termékenységi csoport - fertility group
termékenységi ellenôrzés - fertility control
termékenységi kilátás - fertility prospect
termékenységi osztály - fertility grade
terméketlen - infertile, sterile
terméketlenség - infertility, sterility
természetes fedezés - natural service and covering
természetes fedezés - pasture breeding
tértölelô járásmód - overground
test - body
testalkat - conformation of the body
testhômérséklet - body temperature
testi fogyatékosság - bodily defect
testtájak - points of the horse
testvér /fiú/ - brother
tét fogadás - win bet, winning bet
tét fogadás - win bet, winning bet
tetanusz - tetanus
tetanusz - tetanus
tetoválás - tatoo mark, tatooing
tetoválni - tatoo
tétre (fogadás) - win
tétre és helyre fogadni - bet both ways
tétre és helyre fogadni - bet each way
tetszés szerinti sorrendben - in any order
téves becslés - rating error
téves pálya - false track
tikett a halmozáshoz - betting slip for a parlay
tiltott eszközök jegyzéke - proscribed list
tiltott szer - prohibited substance
tipikus - typical
tipp - inside information straight from the horse's mouth
tippadó - tipster
típus - type
tiszta láb - clean leg
tisztán ugrani - clear
tisztán ugrani - clear
tiszteletdíj - cup, trophy
tisztességes, becsületes - genuine
tiszttartó /ménesintézô/ - stud manager
tisztviselô - official
titkos tipp - inside information
több hosszal nyerni - win by a distance
többletértékadó, általános forgalmi adó /ĆFA/ - value added tax /VAT/
többletteher - extra weight, penalty
tôgy - udder
tôgygyulladás - mastitis
tojásdaganat - capped hock
tömlô /vízcsô/ - water-hose
törlés /kizárás/ sorsolás útján - balloting out of the race, elimination by ballot
törlôruha /tisztítóeszköz/ - stable cloth, stable rubber
torok, gége - jowl
torok-, gégejárat - throat
torokbarázda - jugular furrow, jugular groove
torokszorító szíj - throat lash
törvényes szavatossági kötelezettség - legal obligation of granting security
törvényes testi fogyatékosság - legal bodily defect
törzs - trunk
törzs, tenyésztörzs - foundation stock, stirp
törzsanyakanca - foundation mare
törzset kitenyészteni - create a breed
törzskönyv, méneskönyv - stud-book
törzskönyv-szabályzat /tenyésztési/ - stud-book regulation
törzskönyvi /méneskönyv/ szabályzat - rules of the stud-book, stud-book regulations
törzskönyvi elismerés - approval to stud-book registration
totalizatôr - totalisator
totalizatôr-épület - tote building
totalizatôr-esély, kvóta - odds
totalizatôr-személyzet - totalisator staff
totó - tote
tövisnyúlvány - spinal process
tôzeg - peat, peatmoss, peat moss
tôzegalom - peatmoss litter
trágya - dung
trágya - droppings, dung
trágyadomb - dunghill
trágyakosár - dung skip, muck skip
trágyalé-csurgó - dung water drain
trágyát enni - eat droppings
trágyázás - manuring
trágyázás - defecation
trágyázni - defecate
trágyázó villa - manure fork
trágyazsák - muck sack
tréner vizsga - trainers' examination
tréner, idomár /lógazdasági mester/ - trainer
trénercsere - change of trainer
trénerengedély - trainer's licence
trénerhivatás - profession of trainer
trénerprémium - trainers' premium
trénerszoba - trainers' room
trénerszövetség - trainers' association, trainers' federation
trénervizsga - trainers' examination
tréning - training, prep (am.)
tréning díj - training fee
tréning körülmények - training situation
tréning-létesítmény - training ground
tréning-pálya - training ground
tréningbe bejelentve - declared to be in training
tréninget engedélyezni - grant the training
tréningkapcsolat felbontása - dissolution of the training agreement
tréningközpont - training centre
tréninglicenc - licence to train, trainer's licence
tréninglista - list of horses in training
tréningmunka - exercise, work, workout
tréningpálya - training track
tréningpénz - training fee
tréningszerzôdés - training agreement
tréningtelep - training quarter
trenírozás - conditioning
trenírozási engedély - permit to train
trenírozási engedély - permit to train
trenírozni, idomítani - condition , train
trenírozott, idomított - trained
tribün a tulajdonosok részére - owners' stand
tribün elôtti akadály - obstacle in front of the grand stand
tribün elôtti akadályt átugrani - jump the obstacle in front of the grand stand
tribün, lelátó - stand
tribünárok - brook in front of the grand stand
tüdô - lung
tüdôgyulladás - pneumonia
tulajdon - property
tulajdon - possession, property
tulajdonjog fenntartása - conditional possession, property with proviso
tulajdonos - owner
tulajdonos - proprietor
tulajdonos díja - owner's premium, premium to the owner
tulajdonos igazolvány - owner's badge
tulajdonos-okirat - title-deed
tulajdonos-tréner - owner-trainer, permit holder
tulajdonos-tréner engedély - owner-trainer licence
tulajdonos-tréner vizsga - owner-trainer's examination
tulajdonosi alap - owners' sweepstakes
tulajdonosi kartoték - ownership registry
tulajdonosi közösség - partnership
tulajdonosi prémium - owner's premium, premium to the owner
tulajdonosi záradék - special owners' stipulation
tulajdonosnô - lady owner
tulajdonosok egyesülete - racehorse owners' association
tulajdonváltozás - change of ownership, transfer of ownership
tulajdonváltozás bejelentése - declaration of change of ownership
tulajdonviszony - situation of ownership
túlerôltetés - exhaustion
túlnôtt /farban túl magas/ - overbuilt, too high at croup
tulságosan nyitott térdek - wide at the knees
túlsúly - excess of weight, overweight
túlsúly - overweight
túltáplálás - overfeeding
túltáplálni - overfeed
turfidény - turf season
turfkém - tout
türkiz - turquois
tüszô - follicle
tüszôellenôrzés - follicle control
tüzelés - firing
tžzött /szôr/ - grey hairs
tžzött csillag - mixed star
tžzött hóka - mixed stripe
tžzött szôrž - grey ticked
tžzöttség - ticking