Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

A

A Derby - Prix du Jockey Club
a gyôztest visszavezetni - ramener le gagnant
a gyôztest visszavezetni - ramener le gagnant
a legmagasabb engedmény kerül beszámításra - remise de poids la plus forte est la seule
a mén összes fedezése eladva - łtre liste pleine
a mezôny végén galoppozni - passer en laterne rouge
a startnál, starthelyen - au départ
a szár felsô harmadában kesely - balzane haut-chaussée
a verseny indítását gongütéssel jelezni - sonner pour donner le signal de départ
abrak - grains
abrak véka - mesure ů avoine
abrakmester - premier garçon
abraktakarmány - concentrés (pl.)
Achillesin - tendon d'Achille
acre (0.46 ha) - arpent de terre, acre
adás-vétel megkötése - conclusion de la vente
adásvételi szerzôdés - contrat de vente
adományozás - délivrance
adományozni, alapítványt tenni - donner, faire don de, offrir
adományozó, alapítványt tevô - donneur
adósok jegyzéke (bánat jegyzék) - liste des débiteurs
adósságok, tartozások - dettes, non-paiements
adott távú ló - spécialiste d'une distance spéciale
ág, vonal /származás/ - rameau, branche
ágaskodás közben hanyattesni - tomber ů la renverse
ágaskodást gátló zabla, ágaskodó - chifnez, mors ant-cabreur
ágaskodni - se cabrer pointer
agyag - glaise
agyagpépborogatás - cataplasme ů la glaise
agyarfog - canine , crochet
ágyék - reins (pl.)
ágyékcsigolya - vertŐbre lombaire
ágyéktáj - région lombaire
agyi gerincvelôgyulladás - encéphalomyélite équine
ajak - babine
ajak - lŐvre
ajaktetoválás - tatouage de lŐvres
ajakvédô gumibél - muserole en caoutchouc
akadály - obstacle
akadály - obstacle
akadály: árokpart élôsövénnyel - bullfinch
akadályfal - angle de la muraille, angle de la paroi
akadályló - cheval de chasse
akadályló - steepler
akadályokat ugratni - monter sur les obstacles
akadályozás - bousculade
akadályozni - głner, bousculer
akadályrúd - arc-boutant, barre
akadályt súrolni, érinteni - accrocher l'obstacle, effleurer l'obstance
akadályverseny - steeple-chase
akadályverseny-istálló - écurie de courses ů obstacles
akadályversenyben futó ló - steeple-chaser
akadályversenyek francia versenysporthatósága - Société des Steeple-Chases en France
akció - action
aklimatizáció - acclimatation
aklimatizálódni - s'acclimater
akusztikus jelzés, harang, sziréna - signal de la cloche
akusztikus jelzés, harang, sziréna - signal de la cloche
ál sárlás - chaleur sans ovulation i
alá kínálni - porter l'enchŐre inférieure
alá-kínáló - enchérisseur battu
alacsony kvóta - cote faible mauvaise cote
alap - fondement
alapimmunizálás - primo-vaccination , vaccination primaire
alapító kanca - jument-base , pouliniŐre de fondation
alapító kanca (család) - jument-base, pouliniŐre de fondation
alapító mén (vonal) - chef de race, étalon souche
alapítvány - donation
alapjárásmód - allure de base
alapos ápolás - pansage ů fond
alapsúly - poids de base
alátét - tapis, flanelle
alcomb - jambe
alkalmasság - aptitude
alkalmassági vizsga - examen d'aptitude professionnelle
alkar - avant-bras
alkar - avant-bras
alkat, konstitució - constitution
áll - menton
állandó szerzôdés nélküli zsoké - jockey indépendant, jockey sans contrat
állandóság - constance
állás - stalle
állás - aplomb
álláshiba - défaut aux aplombs
állatklinika - hôpital vétérinaire (l')
állatorvos - vétérinaire
állatorvosi bizonyítvány - certificat sanitaire
állatorvosi bizonyítvány - certificat vétérinaire
állatorvosi hômérô - thermomŐtre médical
állattartó - détenteur
állattartó és tenyésztô tanuló - apprenti dans un haras
állattartó szavatossági kötelessége - responsabilité civile de détenteur
állattartó szavatossági kötelességének biztosítása - assurance de responsabilité civile de détenteur
állattenyésztési törvény - loi zootechnique
álledzôlánc (nagykantár) - gourmette
állgödör - passage de gourmette
állkapocs - mâchoire nférieure
állkapocs-csont - barres (pl.)
álló abrakolás - botte, picotin, petit repas du matin
állóképesség, stamina - fond, tenue
állszíj - gourmette en cuir
állva maradás (ellenszegülni) - refus
állva maradni (megállni) - s'arrłter
állva maradt /startnál/ - resté au poteau
almásszürke folt - pommelé
almot felújítani - refaire la litiŐre
almozni - faire la litiŐre
alom - litiŐre
alom - litiŐre
alsó ajak - lŐvre inférieure
alsó állkapocs - mâchoire inférieure ganache
alsó állkapocs szöglet - ganache
alsó állkapocs-csont - maxillaire inférieur
alsó bordatáj - hypochondre (l')
alsó csontkinövés (pataizületnél) - forme coronaire
alsó heveder - sous-sangle
alsó nyereglap - faux-quartier
alsó szemhéj - paupiŐre inférieure
alsó takaró - sous-couverture
általános határozat - conditión générale, disposition commune
aluminium kengyel - étrier d'aluminium
aluminium patkó - fer d'aluminium
álverseny, ellassúzott verseny - faux-train
amatôr akadályverseny - steeple-chase d'amateurs
amatôr akadályverseny vadászlovaknak - steeple-chase d'amateurs et pour chevaux de chasse
amatôr lovas - amateur, entleman-rider, cavaliŐre
amatôr lovasnô - cavaliŐre
amatôr versenylovas /férfi/ - gentleman-rider /G.R./
amatôr versenylovas /nô/ - cavaliŐre
amatôr versenylovas /nôlovas és/vagy férfilovas/ - cavaliŐre t, gentleman-rider
amatôr versenylovas engedély férfiak részére - autorisation de monter en qualité de gentleman-rider
amatôr versenylovas engedély nôk részére - autorisation de monter en qualité de cavaliŐre
amatôr versenylovas vizsga - examen d'amateur
amatôr versenylovasok lovaglási engedélye - autorisation de monter en qualité d'amateur
amatôrverseny - course d'amateurs
amatôrverseny - course d'amateurs
amatôrverseny /nôlovasok kizárva/ - course de gentlemen-riders /G.R.I
amatôrverseny nôlovasok részére - course de cavaliŐres
angol méneskönyv - stud-book anglais
angol perje - ray-grass anglais
angol telivér - pur-sang anglais
angol versenyhatóság - autorité hippique de la Grande-Bretagne
angol versenysporthatóság, Méneskönyv - autorité hippique anglaise
angol-arab - anglo-arabe /AA/
angolkór - rachitisme
anya - mŐre
anyagcsere - métabolisme
anyai oldalról - côté maternel
anyai vonal - lignée maternelle i
anyai vonal visszavezetve az alapító kancáig - lignée maternelle tracée jusqu'ů la pouliniŐre de fondation
anyai vonal, család - lignée maternelle
anyakanca - pouliniŐre
anyakanca - pouliniŐre
anyakanca csoport - troupeau des pouliniŐres
anyakanca jegyzék - registre des pouliniŐres
anyaméh - utérus
anyaméhbe bevezetve (hasban importálva) - importé en utéro
anyja - et
apa - auteur, pŐre
apai vonal - lignée paternelle
apaság - paternité
apaság megállapítása - détermination de filiation
ápolás - pansage, toilettage
ápolás - pansage
ápolni - panser
ápoló tarisznya - musette de pansage
ápolóeszköz - outils de pansage
arab - arabe
arab telivér - arabe pur-sang
arab telivér - arabe pur-sang
árnyékolt hóka - liste bordée
árnyékolt hóka - trace de liste
árok - open ditch
árpa - orge
árpaszalma - paille d'orge
artéria - artŐre
árverés - vente aux enchŐres i
árverés - vente aux enchŐres
árverés feltétele - rŐglement de vente
árverés kezdete - horaire des vacations
árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/ - enchérir sur
árverési ajánlat - enchŐre , offre
árverési ajánlatot tenni - enchérir, faire une offre
árverési díj - frais de vente
árverési iroda - bureau de vente
árverési jegyzôkönyv - procŐs verbal de la vente
árverési katalógus - catalogue de vente
árverési katalógus - catalogue de vente
árverési kikiáltó - crieur
árverési kör - rond de présentation
árverési kör /ring/ - rond de présentation
árverési paddock - paddock de vente
árverési tételszám - lot, numéro de catalogue
árverésre kerülni - łtre vendu aux enchŐres
árverezô - commissaire priseur
átfutó martingál - martingale mobile
áthaladni a célon - passer le poteau
átlagár - prix moyen
átlagnyereményindex - coefficient de réussite
átló - diagonale
átlós pálya - piste diagonale piste du huit
átlósan négyfelé osztott - écartelé en diagonale
átmeneti import - importation temporaire
átörökíteni - transmettre qc.ů qn.
átörökítés, átöröklés - hérédité (l')
átörökítési képesség - excellence héréditaire
átruházás /átengedés/ végösszege - somme totale de cession
átruházás, átengedés - cassion
átszámítási táblázat - table de comparaison
átváltási kurzus - calcul du change, taux de change
átvezetni - transférer
ausztrál orrszíj - muserole australienne
axis /2. nyakcsigolya/ - axis, deuxiŐme vertŐbre cervicale
az adósok jegyzékébôl törölni - retirer de la liste des oppositions
az elsô lot után - aprŐs le premier lot
az elsô lottal kimenni - sortir le premier lot
az év lova - cheval de l'année
az utolsó helyre is kilovagolni - monter ů fond
azonos, -an - homogŐne
azonosítani - authentifier, identifier
azonosítás - identification, vérification d'identité
azonosság - identité
azonossági bizonylat - preuve de l'identité
azoturia - azoturie
azoturia - azoturie
azoturia /vesebaj/ - azoturie