Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

B

B osztály - catégorie B
bádoglemez lóvakaró - étrille en tôle
bagócslégy - hypoderme
bagózni /takarmányt/ - chiquer
bagózó /takarmányt/ ló - chiqueur, cheval qui chique
bajnok - champion
bajnoknô - championne
bakozni - faire le gros dos, sauter comme un cabri
bakpata - pied de rampin
baktatni - trottiner
bakteriológiai vizsgálat - examen bactériologique
bála /széna, szalma/ - balle
balesetbiztosítás - assurance contre les accidents
balkézre galoppozni - se lancer au galop ů gauche
balkézre galoppozni - galop ů gauche
baloldal - côté gauche
balra forduló pálya - corde ů gauche, course ů main gauche
balról nyitott félhold - en croissant ouvert ů gauche
baltacím /takarmánynövény/ - esparcette cultifée , sainfoin
bánatpénz - forfait, non valable /n.v./
bánatpénz - n.v. /non valable/
bánatpénz elismervény - mention de non-inscription ů la liste des oppositions
bánatpénz jegyzék - liste des oppositions
bánatpénzigény bejelentése - déclaration de forfait, forfait
bányaféreg - ankylostome
BAP /foglalkozási- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga/ - examen d'aptitude professionnelle pŐdagogique
bármilyen idôben használható pálya - parcours tout temps
barna /versenyszínek/ - marron
barna óriás /pénz/ 1000 DM - argent 1000 DM
beállítani /ménesbe/ - amener au haras
becslés - classement
bedörzsölés - vésicatoire
bedörzsölés - friction
bedörzsölni - frictionner
bedörzsölô folyadék - fluide
bedörzsölôszer - liniment
bedörzsölôszer, gyógykenôcs - liniment
befejezni (finiselni) - finir
befonni - tresser
befutás - arrivée
befutó egyenes - derniŐre ligne droite
befutó fogadás /lásd kettôs fogadás/ - pari couplé, pari jumelé
befutó forduló - dernier tournant
behozatal, import - importation
beige - beige
bejegyzési feltételek - condition de l'enregistrement
bejegyzett külföldi ló - cheval étranger inscrit
bejelentési kötelezettség - déclaration obligatoire
bejelentésköteles járvány - épizootie ů déclaration obligatoire
bekötni - attacher
bekötni, bandázsolni - bander
bekötô lánc - chaine d'attache
bél - boyau, intestin
bélcsavarodás - iléus, volvulus
bélelzáródás - occlusion intestinale
belépés - entrée
belépôdíj-bevétel - recette d'entrée
belépôjegy - biliet d'entrée, carte d'entrée
bélféreg - ver intestinal
belföldi - autochtone, indigŐne
belföldi (ló) - indigŐne
belföldi ló - cheval indigŐne
belföldi melegvérž lovak I. jegyzéke - registre I des chevaux homéothermes allemands
belföldi tulajdonság - qualité de cheval indigŐne
belföldiesítés - assimilé aux chevaux nés et élevés en ..
bélgiliszta - ascaride
bélgyulladás, -hurut - entérite
bélmžködés - fonctions intestinales (pl.)
belovaglás /lovat/ - débourrage
belovagolni - débourrer
belovagolni - débourrer
belovagolni /lovat/ - débourrer
belsô kapocscsont elôl - métacarpe latéral
belsô kapocscsont hátul - métatarse latéral
belsô korlát - corde intérieure
belsô pálya - piste intérieure
beltenyésztés, rokontenyésztés - inbreeding, élevage dans la consanguinité
beltenyésztett, rokontenyésztett - élevé dans la consanguinité
belül - ů l'intérieur
bélyeg /állat testére sütött jel/ - marque du haras
bélyeg /fagyasztással/ - marque par cryocautŐre
bélyeg /tüzes vassal/ - marque au feu rouge
bélyegzés /sötét folt/ - charbonnure tache noire
bemelegítést lovagolni - cantérer
bemelegítô galopp - galop avant de se rallier au départ
bemutató kör - rond deprésentation
béna, sánta - boiteux
bénaság, bakteriális megbetegedések - maladies bactériennes (pl.)
berakodás - embarquement
berakodni - embarquer
bérbe adás - louage ů bail
bérbe adni - donner ů bail
bérbe adó - bailleur
bérbeadás megszüntetése - résiliation de location
berber - berber
bérleti egyezség - stipulation du louage ů bail
bérleti szerzôdés - contrat de bail
bérleti szerzôdés megszüntetése - annulation du contrat de bail
bérleti ürlap - formulaire de donner ů bail
bérlô - locataire
besugárzás - bain de rayons
beszžrôdött láb - jambe grosse
betakarni - caparaçonner
beteg - malade
betegség - maladie
betegségokozó - agent pathogŐne
betegszállítókocsi - ambulance
betörni /lovat/ - débourrer
beugratni /ugróversenyre/ - entraîner ů l'obstacle
bevétel - recette
bevezetés, bejegyzés - enregistrement, inscription
bevezetni, behozni, importálni - importer
bevezetni, bejegyezni - enregistrer
bezsebelt verseny - avoir la course en main
bezsírozni - graisser
bíró - juge ů l'arrivée
bírói itélet - verdict officiel
bírói itélet kihirdetése - affichage de l'arrivée
bírói torony - mirador des juges
bírót nem zavaró ló - cheval ne dérangeant pas le juge d'arrivée
bírság - sanction
bírsággal sújtani - infliger une amende
bírságot elengedni - remettre la sanction
bizonyítvány - certificat
bizottság - comité
bizottság - commission
biztos, biztosan, könnyen - avec aisance
biztosítás átruházás - fiducie
blister /kenôcs/ - liniment
bögöly - hypoderme
bögöly /rovar/ - mouche du varron
bögölylárva - larve de l'hypoderme, varron
bojt - pompon
boka - boulet
bokaduzzadás - bouleture
bokaszôr - fanon
bokaszôr - fanon
bokaszôr - fanon
bokaszôr - fanon
bokaszôr - fanon
bokaszôrök - fanon
bokavédô/lábszárvédô ugrásnál - gułtre pour sauter
bokkolni - sauter comme un cabri, faire des sauts de mouton
bokor, cserje - bouquet
bôr - peau
bôr homlokelô - frontal en cuir
bôr kötôfék - licol en cuir
bôr vezetôszár - rłne en cuir
bôrápolás - soin de la peau
bôrbetegség - dermatose , maladie de la peau
borda - côtes (pl.)
borda - côte
bordaív - arc costal
bôrfekély - crevasses au pli du jarret (pl.)
bôrheveder - sangle en cuir
bôrhorzsolás - excoriation
borjúlábú - creux aux genoux, genoux de mouton
bôrkiütés - exanthŐme
bôrkötény - tablier de cuir
bôrlégzés - respiration cutanée
borogatás - compresse
bôrrepedések a lábtôn - malandre
borsócsont - os pisiforme, sus-carpien
bôrzsír - graisse pour cuir
botméret /marmagasság/ - mŐtre pliant
box - box, stalle
boxajtót szalmával becsavarni - fare la bordure de la litiŐre "
boxban járó /ló/ - cheval au tic ambulatoire
boxbérlet - prix de location de box
boxból indítás - départ en stalles
boxból indítógép - stalles de départ
boxok ellenôrzése - inspection des boxes
boxok elosztása - affectation des boxes
boxos indítás - départ en stalles
bukméker - bookmaker, donneur
bukméker összeköttetése a versenypályával - communication des bookmakers avec l'hippodrome
bukméker segéd - aide-bookmaker
bukméker szövetség - union des bookmakers
bukmékeradó - impôt sur les bookmakers
bukmékerek hozzájárulása - contribution des bookmakers
bukmékerstand - piquet du bookmaker
bukósisak - casque de protection
bukósisak állszíjjal - casque de protection avec mentonniere
büntetés - pénalité
büntetés téves versenyszín használatáért - amende pour couleurs non conformes
büntetés téves versenyszín használatáért - amende pour couleurs non conformes
büntetések jegyzéke - catalogue des pénalités
büntetéssel sújtani - infliger une pénalité
büntetôeszköz - pénalité
butacsíra - immobilité
butacsíra - immobilité
búza - blé
búzakorpa - son
búzaszalma - paille de blé