Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

E

egész életre szóló versenyszín bejegyzés - enregistrement de couleurs pour la vie
egészen biztos dolog - c'est du cousu main (P)
egészség - santé
egészséges - sain
egészségi állapot - état de santé
egészségi bizonyítvány - certificat sanitaire
egészségügyi könyv - livre médical
egészségügyi szabályok - rŐgles éléméntaires de l'hygiŐne (Pl.)
egy gyôztest eltalálni - toucher un gagnant
egy gyôztest eltalálni - toucher un gagnant
egy hosszal nyerni - gagner par une longueur
egy jó dolog - une bonne affaire
egy mén utódai - descendance d'un étalon
egy nyerô anyja - mŐre d'un gagnant
egy tempójú ló - cheval qui n'a qu'un train
egy versenynap összes gyôztesét eltalálni - toucher tous les gagnants de la réunion
egy versenynap összes gyôztesét eltalálni - toucher tous les gagnants de la réunion
egyedi sajátosság - particularité individuelle
egyenes - ligne droite
egyenes csánk - jarret droit, jarret trop ouvert
egyenes irányt betartani - tenir sa ligne
egyenes közepén - ů mi-ligne d'arrivée, ů mi-ligne droite
egyenes pálya - ligne droite
egyenes pálya - ligne droite
egyenesbe állítani /lovat/ - mettre le cheval droit
egyenlô teher - ů poids égal
egyenlôtlen hosszú kengyellel lovagolni - monter aux étriviŐres inégales
egyensúly - équilibre
egyéves perje - paturin annuel
egyheréjž vagy rejtett heréjž csikó/mén - cryptorchide
egyheréjž vagy rejtett heréjž csikó/mén - cryptorchide
egyheréjžség - monorchidie
egymást keresztezô vállszalagok - croix de Saint-André
egymást követô startok - sorties suivantes
egyszer már fedeztetett kanca - pouliniŐre saillie déjů une fois
egyszerž fogadás - pari simple
egyszerž híd - pont simple
egyszínž - uni
együtt futni - prendre l'air
együtt futtatni - faire prendre l'air ů un cheval
éhezni - ježner, se mettre ů la diŐte
ejakulátum - éjaculat
éjszakai verseny - nocturne
ekcéma - eczéma
el/leesni - culbuter, tomber, aller au tapis(P)
eladás - vente
eladási ár - prix de vente
eladási ár árverésen - prix de vente ů l'enchŐre
eladási ár árverésen - prix de vente ů l'enchŐre
eladási feltétel - condition de vente
eladásra felkínált - mis ů vendre, passé en vente
eladni - vendre
eladó - vendeur
eladó az árverésen - vendeur ů l'occasion des ventes
eladó verseny - prix ů réclamer, prix ů vendre aux enchŐres
eladóversenyben futó ló - cheval courant de course plate ů réclamer
elárverezni - vendre aux enchŐres
elcserélt ló - cheval troqué
elcsigáz, agyonhajszol - surmener
eldugulás - constipation
elégtelen indulóadás - déclaration insuffisante des partants
elektromosan fžtött tžvel sütni - cautérisation au cautŐre électrique
elektronikus totalizatôr - totalisateur électronique
elengedettség - décontraction de la mâchoire
elengedettség /ló/ - réceptivité
elengedni - ouvrir les mains
elért átlagár - prix moyen obtenu
élesztô - levure
elévülési határidô - délai de prescription
elhatárolni, korlátozni - border
elindultak - partis!
elismert laboratórium - laboratoire reconnu
elismert versenysporthatóság - autorité hippique reconnue
elit (legjobb) - élite
elkerítés - clôture clôturage
elkülöníteni - isoler
elkülönítés - isolement
elkülönítô box - box d'isolement
elkülönítô istálló - écurie d'isolement
ellenállóképesség - résistance
ellenegyenes (tulsó egyenes) - ligne d'en face , ligne opposée
ellenfél - adversaire
elleni - mettre bas de, pouliner
ellenszegülés, engedetlenség - indocilité
ellenszegülô a startnál - indocile au départ
ellentétesen osztott ujjak - mi-parti vertical avec inversion des manches
ellés - mise bas, poulinage
ellés - mise bas , poulinage
ellés idôpontja - date du poulinage
ellési bizonyítvány - déclaration de naissance
elletô box - box d'accouchement, box de poulinage
elmaradás (versenyek száma nyerés nélkül) - écart
elnökségi tag /német/ - commissaire de la Société d'Encouragement (FR)
elôfogadás, pályán kívül - répartition des enjeux au pari mutuel urbain
elôírás - rŐglement
elôkészítés árverésre - préparation aux ventes
elôkészítô verseny - course de préparation
elöl - antérieur
elöl elôreállított - campé du devant
elôl hátraállított - sous lui du devant
elöl jobbra, /jobbról/ - A.D. /antérieur droit/
elöl túl magas - bâti en montant
elômérlegelés - prépesée
elôny - avantage
elôre fogadni - parier longtemps d'avance
elôrehaladottan vemhes - prłte ů mettre bas
elôrejelezni - indiquer dans les pronostics
elôrejelzés, prognózis - pronostic
elôreviteli sántaság /fájdalmak az elsô láb emelésekor/ - boiterie du soutien
elôször szerepelni /indulni/, bemutatkozni - débuter
elôvezetni, bemutatni - présenter
elôzetes bírói itélet - verdict non confirmé
élre állni - prendre le commandement
élre menni - aller en tłte
élre menni - aller en tłte
elrontott száj - bouche abimée
elsô csikó - premier produit
elsô évjárata (ménnek) - ses premiers produits
elsô hívás - premiŐres montes
elsô láb lábtôgyulladása - inflammation du genou
elsô lábszárcsont - métacarpe principal
elsô nyakcsigolya - atlas, premiŐre vertŐbre cervicale
elsô nyeregfa rögzítése - fixation de l'arçon du devant
elsô osztályú /kiváló/ ló - cheval de premiŐre classe
elsô start /indulás/ - premiŐre apparition en public
elsô végtagok állása - aplombs antérieurs
elsô versenyt nyerni - gagner la premiŐre course
elsôrendž - de premiŐre classe
elszabadulni - échapper, łtre lâché
elszámolási hely - office de compensation
eltérés az egyenes iránytól - changement de ligne
eltérni az egyenes iránytól - ne pas tenir sa ligne, quitter sa ligne
elugrani /akadály/ - s'enlever
elugrani /startnál/, indulni - démarrer
elugrani, megugrani /galopp/ - entamer un galop, piquer un patatrot (P)
elugrás, indulás - contre-bas, départ
elugró láb - astragale
elülsô kápa /nyereg/ - pommeau
elülsô lábközép csont (lábszárcsont) - canon
elválasztani /csikót/ - sevrer
elvetélés - avortement
elvetélés - avortement
elvetélni - avorter, couler
elvetélt - avorté
embrió, magzat - embryon
embrionális - embryonnaire
emésztés - digestion
emésztési folyamat - processus digestif
emésztési zavar - troubles digestifs
emészthetôség - digestibilité
emésztôrendszer - appareil digestif
emésztôszerv - organe de la digestion
emlék - souvenir
emléktárgy - souvenir
engedélyes tréner - entraîneur licencé
engedélyezés - autorisation
engedélyezett - licencé
engedélyezett színek - coloris autorisés (pl.)
engedélyezett versenyszínek - coloris autorisés
engedmény - décharge
engedmény herélt lónak - hongres recevront .. k.
engedmény kiszámítása - calcul des décharges
engedményes lovas - jockey bénéficiant d'une décharge
enni /állat/ - manger
epifizitisz /epifizis beteges elváltozása/ - épiphysite, genou noué
ér, véredény - veine
eredmény - résultat
eredmény - résultat
eredményes fedezômén - étalon de tłte
ereszkedô far - croupe inclinée
erkölcsi bizonyítvány - certificat de bonne conduite
erô - puissance
erôltetni, meghajtani - faire l'effort
erôs bokaszörzetž - haut-jointé
erôs csontozatú - bien bâti
erôs tempóban - ů bonne allure
erôsen tžzött sötétpej v. fekete - gris foncé
erôsen tžzött, fakó - rouan
erôsített patkószárvég - éponge épaissie
érték - valeur
értékel, taksál - taxer
értelmezés, magyarázat - interprétation
értesítés nélkül - sans nouvelles i(pl.)
érvénytelen - non-valable /n.v./
érvénytelen indítás - départ non valable, faux départ
érvénytelen verseny - course non-valable
érverés - pulsation
érzékeny száj - bouche sensible
és mások - et d'autres co-propriétaires
és mások - et d'autres co-propriétaires
esés - chute
esés miatt megkérdezni - interroger sur la chute
esetleges osztalék - rapport éventuel, rapport probable
esetleges osztalék-író - cotier
esôtakaró - couverture de pluie
esti istállóidô - écurie du soir (pl.)
esti takarmány - fourrage du soir
ETA - prémium - prime F.E.E.
etetés - affouragement
etetés istállóban - affouragement dans l'écurie
etetésellenôrzés - controle de l'affouragement
etetési hiba - faute dans l'affouragement
etetésidô - heures d'affouragement (pl.)
etetni - affourager
etetni - affourager
étvágy - appétit
étvágytalanság - inappétence manque d'appétit
Európai Tenyésztôi Alap - Fonds Européen de l'Elevage /F.E.E./
Európai Tenyésztôk Alapja - F.E.E. /Fonds Européen de l'Elevage/
éves belépôjegy - carte annuelle
éves belépôjegy istállóalkalmazottak részére - carte d'identité professionnelle
éves generálhendikep - handicap général annuel
éves totóforgalom - montant des mises annuel
éves versenynaptár - calendrier annuel
éves yearling - yearling
évjárat - année
évjáratának legjobbja /kanca/ - meilleure jument de son année
évjáratának legjobbja /mén/ - meilleur de sa génération
evô állat - mangeur
export, kivitel - exportation
exportálni - exporter
extozis /csontkinövés/ - exostose
ezt bezsebeltük - c'est bien dans la poche