Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

I

ibolyakék - violet / violette
ideg - nerf
idegoperált ló - cheval ayant une névrotomie
ideiglenes kivitel - exportation ů titre provisoire
idény - saison
idénykezdet - ouverture de la saison
idô - durée
idô elôtt elugrani, kitörni - enfoncer les stalles
idôbeosztás - horaire, (l')
idômérés - chronométrage
idômérô - chronométreur
idômérô galoppnál - chronométreur des essais
idomítás - dressage
idomítási engedély birtokosa - titulaire d'une permission d'entraîner
idôs /7 éves és idôsebb/ - cheval d'ćge (10 ans et au-dessus)
idôsebb ló - cheval d'âge
idôszakos licence-megvonás - suspension temporaire
idôszakos szemgyulladás - fluxion périodique des yeux
idôtartam, több hossz - loin
idült patairhagyulladás - fourbure chronique
igazgatósági tag ; Jockey Club tag /ang/ - membre fondateur de la Société d'Encouragement (FR)
igazi lovas ember - homme de cheval (l')
igazolás - certificat, preuve
igazolás az eredeti származási igazolás leadásáról - récépissé de dépôt du certificat d'origine
igazolás, hitelesítés - identification
igazolni - prouver
igazolni, hitelesíteni - identifier
ijedôsség - hypersensibilité
iker - jumeau, jumelle
ikerellés - accouchement gémellaire
ikerfogadás - pari jumelé
ikerkeletkezés - formation gémellaire
ikervemhesség - grossesse gémellaire
ikreket vetélt - avortée de jumeaux
iktatószám - numéro matricule
illeték - taxe
importjog - droit de douane
importkorlátozás - restriction ů l'importation
in - tendon
in átvágása - incision tendineuse
in-/csonkpók - éparvin calleux
in-/csonkpók - éparvin calleux
indítás gumiszalaggal - prendre le départ aux élastiques
indító, starter /tisztviselô/ - juge de départ
indítóállvány - estrade du juge du départ
indítógép ellenôrzése - examen de départ en stalles
indítózászló - drapeau du starter
indulás külföldi versenyen - performance ů l'étranger
indulni - prendre le départ
induló /ló/ - partant
indulóadás - déclaration des partants
indulóadás visszavonása - rétraction de la déclaration de partant
indulóadás-iroda - bureau pour les déclarations des partants
indulók kisorsolása - tirage au sort des partants
indulók számának korlátozása - limitation du nombre des partants
indulóként megadva - déclaré partant
indulókorlátozás - partants maximum, nombre maximum de concurrents
influenza - grippe , influenza
infravörös megvilágító berendezés - box muni de lampes ů infra-rouge
ingadozó forma - performance instable
íngyulladás - tendinitis, tendon claqué, tendinite
ingyulladás - paralysie de l'arriŐre-main
ingyulladás(tendinitis) - chauffage de tendon, effort de tendon
ínhártya - corion
inhasítás - tendon splitting
inhüvely - gaine tendineuse
inhüvelypók /boka felett/ - vessigon tendineux
inhüvelypók /bokán/ - molette tendineuse
ínhüvelypók a bokán - molette tendineuse
ínhüvelypók a csánkon - vessigon tendineux
inkárosodás - mal au tendon
inrándulás - claquage de tendon
inszalag - ligament tendineux
inszalagszakadás - rupture du tendon
intézô- és pénzügyi bizottság - commission d'administration et de finance
invédô - gułtre
ínydaganat - lampas, tuméfaction du palais
ínyvitorla - voile du palais
ír martingál - martingale irlandaise
ír versenysporthatóság - autorité hippique irlandaise
iram, poroszka jármód - vitesse
iramot diktáló /ló/ - cheval de jeu
iramot meghatározni - fixer le train
irányelv - directives
ismeretlen származás - origine inconnue
ismét teret nyerni - regagner du terrain
ismételt árverés szabálytalan fizetés után - folle enchŐre
ismételt oltás - injection de rappel
ismételten sárlani - revenir en chaleur
ismétlôdô eset - cas de récidive
istálló - écurie, établissement d'entraînement
istálló csere - changement d'écurie
istálló lóállománya - effectif des chevaux
istálló magassága - hauteur de l'écurie (la)
istálló-fogadás - écurie C1 , C2
istálló-személyzet - personnel des écuries
istálló-zsoké - premier jockey
istállóablak - fenétre de l'écurie
istállóajtó - porte de l'écurie
istállóalkalmazott - employéd'écurie, garçon d'écurie
istállóalkalmazott-igazolvány - carte d'identité professionnelle
istállóalkalmazottak igazolványa - carte de service , carte d'identité professionnelle
istállóalkalmazottként dolgozni - travaillercomme garGon d'écurie
istállóban tartás - stabulation
istállóban tartás, istállózás - écuries
istállóépület - bâtiment de l'écurie
istállófödém /plafon/ - plancher de l'écurie
istállófolyosó - couloir d'écurie
istállóhômérséklet - température dans l'éeurie
istállóidô - heures d'écurie
istállókapu - porte de l'écurie
istállókötés - flanelles de repos (pl.)
istállólámpa - lanterne d'écurie
istállómunka - travaux ů l'écurie (pl.)
istállónál lakó istállóalkalmazott - garçon d'écurie habitant auprŐs de l'écurie
istállóôr - garde d'écurie
istállópadló - sol de l'écurie
istállópatika - armoire ů médicaments
istállószellúzés - ventilation de l'écurie
istállószín /versenyszín/ - couleurs
istállószolgálat - service des écuries
istállótakaró /éjszakai takaró/ - couverture d'écurie
istállótakaró /lótakaró/ - couverture d'écurie
istállótárs - camarade d'écurie, compagnon d'écurie
istállóterület - enceinte des écuries
istállótetô - toit de l'écurie
istállótörzskönyv - stud-book privé
istállóudvar - cour de l'écurie
istállóvilágítás - éclairage de l'écurie
Ita-fogadás /a fogadott lónak másodiknak kell lennie/ - pari allemand (le cheval joué doit finir deuxiŐme)
itatás - abreuvement
itatni - laisser boire
itatóvödör - seau
ivóvíz - eau potable
Izabella fakó - cheval isabelle ů la criniŐre claire
izeg-mozog, hányja-veti magát, fejet rángatni - souffrir de tic de l'ours
izom - muscle
izomhorpadás /lándzsaszúrás, mélyedés a nyakon/ - coup de lance
izomszakadás - déchirement musculaire
izomzat - musculature
izület - articulaton , jointure
izületen kívüli csontkinövés - forme périarticulaire
izületfolyadék - synovie
izületi csontkinövés - forme articulaire
izületi gyulladás - inflammation articulaire
izületi nyálkahártya - membrane synoviale
izületi pók - vessigon articulaire
izületi pók - vessigon articulaire
izzadni - łtre en sueur, transpirer
izzadtság - écume, sueur
izzadtság-kaparókés, svicckés - couteau de chaleur
izzadtság-kaparókéssel ledörzsölni - donner un coup de réglette
izzasztó kötés - bandage sudorifique