Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

K

kakaslépés - éparvin sec, halter, pas de coq
kalapácsütés - coup de marteau
kaliber - acabit
kámforos alkohol - alcool camphré
kanca - f. /femelle/
kanca - femelle /f./
kanca /4 éves korig/ - pouliche
kanca /5 éves és idôsebb/ - jument
kanca csikóval - jument suitée
kanca felvette - jument a pris
kanca kis rizikóval - pouliniŐre ů bas risque
kanca közepes rizikóval - pouliniŐre ů moyen risque
kanca nagy rizikóval - pouliniŐre ů haut risque
kanca törzskönyv - livre des pouliniŐres
Kanca-díj - Prix de Diane
kancacsikó - pouliche
kancaengedmény - jumentsrecevront .. k, poids pour sexe
kancák ôszi vizsgálata - examen automnal des pouliniŐres
kancaprémium - prime aux juments
kancatulajdonos - propriétaire de la pouliniŐre
kantár - bride
kantár csuklós zablával - filet,de course
kanül - canule
kanüllel ellátni - muni d'un tube destiné ů faciliter la respiration
kápa /nyereg/ - arcade
kapálás /ló/ - bouchage des trous
kapáló /ló/ - boucheur de trous
kaparni - gratter
kaparni - gratter
kaparó - râteau
karabiner kampó - porte-mousqueton, mousqueton
karakterisztika - caractéristiques (pl.)
karám - pâturage, pâture, enclos, pré
karám, paddock - paddock
karámba kitenni - mettre ů l'herbe
karámban tartózkodás - mise ů l'herbe
karámkapu - barriŐre de la pâture
karámkerítés - clôture du pâturage
karámkerítés drótból - clôture en fil de fer
karámkerítés fából - clôture en bois
kardállás - bancal, Jarret coudé
karórágás - tic ů l'appui
karórágás - grignotement de bois
karórágás - tic ů l'appui, tic aérophagique
karórágó - cheval tiqueur
karszalag - brassard
katalógus - eatalogue
kategória - catégorie
kecske /ló/ - veau (P)
kedvezményezett startjogosultság - étre admis d'office, maintenu partant
kedvezô teherrel - bien situé aux poids
kedvezôtlen teherrel - mal situé aux poids
kefe - brosse
kefélni - brosser
kehes - poussif
kehesség - emphysema, emphysŐme pulmonaire, pousse
kehesség - emphysŐme pulmonaire, pousse
kehesség - pousse, emphysŐme pulmonaire
kék - bleu
kék szalag /Derby/ - Prix du Jockey Club
kemény - dur, sec
kemény /futópálya/ - sec
kemény /ló/ - résistant
kemény /pálya/ - trŐs léger
kemény kéz - main dure
kemény szájpadlás - vožte palatine
kemény talajt szeretni - préférer le terrain dur
keménység - endurance
keményszájú ló - cheval ayant mal aux dents (P)
keményszájú ló (puller) - cheval bourrant, cheval qui tire ů la main
kenet, minta (mikrobiológia) - prélŐ
kengyel - étrier
kengyel - étrier
kengyel hossza - longueur des étriers
kengyel hosszát beállítani - ajuster les étriers
kengyelben állni - łtre debout dans les étriers
kengyelszíj - étriviŐre
kengyelszíj - étriviŐre
kengyelszíjvég - pendant d'étriviŐre
kengyelt felcsatolni - ajuster les étriers
kenterezni, kezdeni - entamer un galop, se lancer au galop
Kentucky Derby - Derby de Kentucky
kényszerárverezés - vente forcée aux enchŐres, vente par licitation
kényszervágás - abattage forcé
kérelem - demande
kérelem névadásra - demande de noms
keresztbe csíkozott - cerclé
keresztben - croisé
keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/ - chevronné
keresztben osztott - mi-parti, transversal
keresztcsík - cerclé
keresztcsont - sacrum
keresztcsont íngyulladás - myoglobinurie
keresztcsont íngyulladás - myoglobinurie
keresztcsont süllyedés, hajlott hát - dos ensellé
keresztcsont süllyedéssel - au dos ensellé
keresztcsont-kinövés - pointe du sacrum
keresztcsonti csigolya - vertŐbre sacrée
keresztezés - croisement
keresztezni /tenyésztés/ - croiser
keresztezni /versenyben/ - changer de ligne
keskeny hóka - liste fine
késleltetett vetélés - avortement retardé
késônérés - tardiveté
késônérés - tardiveté
készenléti állapot - disponibilité
kétéves - deux-ans
kétéves forma - performance de deux ans
kétévesek - deux-ans
Kétévesek Hármas Koronája - Triple Couronne des deux ans Prix Robert
kétévesek hendikepje - handicap pour les 2 ans
kétévesek hendikepje - handicap des deux-ans
kétszeres klasszikus gyôztes - double gagnant classic
kétszeres klasszikus gyôztes - double gagnant classic
kettôs /hosszú/ lonzs - longues rłnes (pl.)
kettôs apaság - double paternité
kettôs fedeztetés - double saillie , revue
kettôs fogadás oda és vissza /1.-2. vagy 2.-1./ - pari couplé gagnant, pari jumelé
kettôs híd - pont double
kettôs korlát - double-barre
kettôs lonzzsal lonzsolni - mener par les longues rłnes
kettôs nevezés - double engagement
kettôs siker - coup de deux
kettôs sörény - criniŐre double
kettôs ugrás - saut double
keverék takarmány - aliments composés pour chevaux (pl.)
keverék takarmány - fourrage mixte
kevert - métis, mixte
kevert széna /füveshere széna/ - foin mixte graminées légumineuses
kevert verseny - course mixte
kevés fizetô nézô - peu de spectateurs payants
kéz, marok - main
kézben - dans la main
kézbôl való fedeztetés - monte en mains
kezdés, elsô szereplés /indulás/ - début
kezdô gátló - débutant sur les haies
kezdô, elôször szereplô /induló/ - débutant
kezes /ló/ - maniable, docile
kézzel lovagolni - pousser sans usage de la cravache
ki ajánl többet ? - qui dit mieux?
kiállítani /licencet/ - délivrer
kiegészítô takarmány - fourrage supplémentaire
kiegészítô versenydíj - prix supplémentaire
kiegyenlítés, hendikep - handicap (le)
kiengedés a legelôre - mise ů l'herbe
kifejezô fej - tłte expressive
kificamítani - se donner une entorse
kifizetett versenydíj - prix alioué, prix distribué
kifizetni - payer
kifizetô pénztárablak - guichet de paiement
kifizetô pénztárablakhoz menni - passer derriŐre la barraque (P)
kihendikepelve - łtre handicapé au poids juste
kihendikeppelve lenni - łtre handicapé
kihívó - réclamant
kiírás - conditions (pl.), programme
kiírást értelmezni - interpréter les conditions d'une course
kiírást összeállító bizottság - commission du programme
kiírt pénzdíj - valeur nominale et les allocations
kiírt versenydíj - prix publié
kiírtani - détruire
kikaparni - curer
kikefélni - brosser, donner un coup de brosse
kiképzés - apprentissage, formation des apprentis
kiképzés éve - année d'apprentissage
kiképzés helye - centre de formation
kiképzés idôtartama - durée de la rormanon r
kiképzési idô - apprentissage
kiképzési szerzôdés - contrat d'apprentissage
kiképzésre való alkalmasság - qualification pour enseigner
kiképzésre való jogosultság - licence pour enseigner
kiképzô, oktató - maître d'apprentissage
kiképzô. oktató - maître d'apprentissage
kikiáltási ár - taux de mise en courses ů réclamer
kikötôszár - enrenernent fixe, rłne fixe
kikötôszár - enrłnement fixe, rłne fixe
kikötôszárt feltenni, kikötni - mettre les rłnes fixes
kilátás nyerésre - chance de gagner
kiló /100 DM/ - 100 DM
kiló /súly/ - kilo
kilógramm - kilogramme /k/
kilovagolni /istállót elhagyni/ - sortir
kilovagolni az elsô helyekért - monter le cheval pour les premiŐres places
kimagasló - hors-ligne
kimázsálás - opération du pesage avant la course
kimázsálni - se faire peser avant la course
kimélni - feindre
kimeržltség - épuisement
kimúlni - mourir
kimúlni - succomber
kipárnázás /nyereg/ - matelassure
kirakodás - débarquement,déchargement
kirakodni - débarquer, décharger
kirakodó hely - débarcadŐre
kirakodó rámpa - rampe de déchargement
királyi kanca - pouliniŐre royale
kirúgni - ruer, taper
kis csillag - légŐrement en tłte
kis csillag - petite pelote
kis csizma - bottillon
kis fakalapács - maillet
kis fogadó - petit joueur, thunard (P)
kis pálya - petite piste
kis vérfž - boucage saxifrage
kiselejtezés - élimination
kisérô ló - compagnon d'écurie
kisérô ló utazásnál - compagnon de voyage
kisérô póni - pony accompagnant
kisorsolás - tirage au sort
kiszámítani - ealculer le classement théorique
kiszélesedô hóka - liste élargée
kitartás, állóképesség - fond, tenue
kitörés - dérobade
kitörni - dérober /dér./
kitörô - bat-fiancs, branloire
kitört /ló/ - dér. /dérobé/
kitrágyázás után nagyon kevés szalma a padlón - trŐs peu de litiŐre sur le sol aprŐs le nettoyage du box
kitrágyázni - nettoyer le box, enlever les crottins
kitžzni - jalonner
kitžzni - marquer, tracer
kiülni /rövid ügetés/ - aller au trot assis, trotter ů la francaise
kiutasítás, kitiltás - bannissement
kiválasztás - sélection
kiválasztás - sélection
kiváló ló - crack
kivitelezési határozat - disposition particuliŐre
kiviteli engedély - certificat d'exportation
kiviteli jegyzék - mention d'exportation
kívül - ů l'extérieur
kizárás - élimination
kizárás eljárása - procédé éliminatoire
kizárás minden versenybôl - disqualification
kizárás módja - mode éliminatoire
kizárni - éliminer, exclure
kizászlózni, zászlókkal kijelölni - marquer par des fanions
klasszikus - classique
klasszikus feltételek mellett - ů des conditions classiques
klasszikus verseny - course classique
klinikai vizsgálat - examen clirnque
kockacukor - sucre en morceaux
kockás - damier, damiers
kocsiló, hátasló - hack
köhögés - toux
köldök - nombril
köldökcsonk - bout ombilical .
köldöksérv - hernie ombilicale(la)
köldökzsinór - cordon ombilical
kólika - colique
kolosztrum /föcstej/ - colostrum
kolosztrum tartalék - colostrum en réserve
költségrend - frais
kombinált lovak - chevaux combinés
kombinált, tétre és helyre (fogadás) - pari simple ů cheval
kondíció - condition
kondíciótréning - entraînement mettant le cheval en condition
konkurencia - concurrence
könnyedén ügetni - marcher au trot anglais
könnyelmž lovaglási mód - maniŐre imprudente de monter
könnyen maga mögött hagyni - dépasser facilement
könnyen nyerô ló - cheval qui se ballade
könnyen ügetni - aller au trot anglais
könnyž - facile
könnyž /súly/ - léger
könnyž kantár csuklós zablával - bridon
könnyž kéz - main douce
könnyž teher - poids léger
könnyž ügetés - trot enlevé
könnyž vadászgalopp - petit galop de chasse
könnyž vágta /kenter/ - canter, galop de chasse
könnyžsúlyú zsoké - poids léger
könyök - coude
könyök - olécrane, pointe du coude
könyvelés - service comptable, service de comptabilité
koplalni - łtre á la diéte
kor - ćge
korábban - ex
korábban - ex
koraérettség - précocité
korai bizonyíték - preuve précoce
korai vemhesség - gestation au stade initial
korai vetélés - avortement précoce
koránérett - précoce
körbesétálni a ringben - marcher sur le cercle
körbevezetni - promener
kordé - brouette
korlát - corde lice
korlát mentén - bien calé ů la corde
korlátlan - illimité
korlátozni - limiter, restreindre
korlátozott - limité, restreint, restrictif
korlátozott hendikep - handicap limité
korlátozva ... indulóra - partants admis limités ů ..
kormeghatározás - détermination de l'âge
korpa - son
korteherengedmény - poids pour âge
korteherverseny - course ů poids pour âge
korteherverseny - course ů condition
kosfej - tłte busquée
kosfejž - ů la tłte busquée
kötbér - amende
kötelezni - engager
kötelezô oltás - vaccination obligatoire
kötés - flanelles (pl.)
kötés - bande
kötés - pansement
kötni, fonni - natter
kötôfék - collier, licol
kötôfék névtáblával - plaque avec gravure pour licol
kötôfék szíj - longe d'attache
kötôféket levenni - enlever le licol
kötôszövet - tissu conjonctif
kötôszöveti gyulladás /flegmon/ - phlegmon
kötözô pólya - gaze hydrophile
kötözô vatta - ouate ů pansement
kötözôanyag - pansement
kovács - maréchal ferrant
kovácsmžhely - forge
kovácsolás - forgement
követelés, kihívás - demande , réclamation
követelni, kihívni - réclamer
közbensô tulajdonos - propriétaire intermédiaire
közbensô vizsga - examen intermédiaire
közeli rokon - proche parent
középsô metszôfog - mitnyenne
középsô nyirbarázda - lacune médiane
középtáv - distance moyenne
középtávú ló - cheval pour des distances moyennes
középtörzs - milieu
közönség - foule, public
központi hivatal - office central
központi ménvizsga - approbation centrale des étalons
közvetítés hangosbeszélôn - transmission par haut-parleur
közzététel, publikáció - publication
kukorica - maős
külföldi - étranger
külföldi ló - cheval étranger
külföldi ló - cheval étranger
külföldi lovak tehertöbblete - surcharge spéciale pour des chevaux Őtrangers
külföldi versenyhatóság - autorité hippique étrangŐre
külföldi versenysporthatóság - autorité hippique étrangŐre
külföldön trenírozott - entraîné ů l'étranger
küllem - extérieur, conformation
különféle jegy - marque distinctive
különleges alap, pénztár - caisse spéciale
különleges alap, pénztár - caisse spéciale
különleges engedély - décharge spéciale
különleges engedély - décharge spéciale
különleges határozat - disposition particuliŐre
különleges vasalás - ferrure spéciale
különleges vasalás - ferrure spéciale
különlegesség - particularité
külsô kapocscsont elôl - métacarpe latéral
külsô kapocscsont hátul - métatarse latéral
külsô pálya - piste extérieure
külsô sarokvánkos kesely - trace de balzane en talon externe
kupa - coupe
kvóta - cote rapport
kvóta 30:10 /a ló 30 a 10-hez áll/ - cote 3/1 (il est coté ů 3 contre 1 )
kvótairnok - cotier
kvótákat kihirdetni - hurler les cotes