Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

T

T 61 szer /ló kiírtására/ - Mittel T 61 (Tötung eines Pferdes)
tag - Mitglied
tágállás /hátul/ - bodenweit /hinten
takarmány - Futter
takarmány - Futtermittel
takarmány /adag/ - Ration
takarmány kiegészítô - Futterzusatz
takarmány mennyisége - Futtermenge
takarmány-bírálat - Futtermittelbeurteilung
takarmány-elemzés - Futtermittelanalyse
takarmány-elôkészítés - Futterzubereitung
takarmány-kereskedô - Futtermittelhändler
takarmánycsere - Futterwechsel
takarmányérték - Futterwert
takarmánygabona - Futtergetreide
takarmánykereskedô - Futterhändler
takarmánykészlet - Futtervorrat
takarmánykeverék, maccs - Mash
takarmányköltségek - Futterkosten (pl.)
takarmányláda - Futterkiste
takarmányozás - Futtern
takarmányozni - futtern
takarmánypellet - Futterwürfel
takarmányrépa - Futterrübe
takarmányrépa - Runkelrübe
takarmányrosta - Futterschwinge
takarmánysiló - Futtersilo
takaró - Decke
takaróheveder nemezpárnázata - Filzpadd für Deckengurt
takarót feltenni - Decke auflegen
takarót levenni - Decke abnehmen
takarót rágni - Decke kauen
takonykór - Rotz
takonykór - Rotz
taktika - Taktik
talaj - Boden
talaj állapota - Bodenbeschaffenheit
talajmérôeszköz /penetrométer/ - Bodenmessgerät (Penetrometer)
taliga - Schubkarre
talp - Sohle
talp - Sohle
talpirharéteg - Sohlenlederhaut
talpirharéteg - Sohlenlederhaut
talpszára - Sohlenast
talpszára - Sohlenast
talpszög - Sohlenwinkel
talpszög - Sohlenwinkel
talpzúzódás - Sohlenquetschung
talpzúzódás - Sohlenquetschung
támadás - Angriff
támasz - Anlehnung
támasz nélkül /zablát kiköpni/ - Anlehnung /ohne (Gebiss nicht annehmen)
tampon - Tupfer
tamponpróba - Tupferprobe
tamponpróba eredménye - Tupferbefund
tanácsadó bizottság - Beratungskommission
táncolni /verseny-t,-ben futni/ - tanzen (P) (Rennen laufen)
tanítani - schulen
tanítómester - Lehrherr
tanuló - Lehrling
tanuló /férfi/ - Auszubildender
tanulô /nô/ - Auszubildende
tanuló engedmény - Auszubildenden-Erlaubnis
tanuló éves lovaglási szerzôdése - Reitvertrag für einen Auszubildenden /jährlicher
tanuló zsoké - Auszubiidender Schwerpunkt Rennreiten
tanulóengedély - Lehrlingserlaubnis
tanulóidô - Lehre
tanulók versenye - Auszubildenden-Rennen
tanulólány - Lehrling /weiblicher
tanulószerzôdés - Lehrvertrag
tapadós - sehr weich
tapadós /versenypálya/ - weich /sehr (Geläuf)
tapasztalat - Erfahrung
tapintószôr - Tasthaar
táplálék, ennivaló - Fressen
tarka /ló/ - Schecke
tarkócsont, nyakszírtcsont - Hinterhauptbein
tarkószíj, kantártetô - Kopfstück
tarlórépa - Wasserrübe
társfavorit, favoritok - Mitfavorit
társtulajdonos - Mitbesitzer
társtulajdonos - Teilhaber
társtulajdonosság - Teilhaberschaft
társtulajdonosság bejelentése - Teilhaberschaftsanzeige
társtulajdonosság megszüntetése - Aufhebung der Teilhaberschaft
tartalék-díj - Reservepreis
tartalék-díj nélkül - Reservepreis /ohne
tartalék-induló - Ersatzstarter
tartalékló - Ersatzpferd
tartaléklovas - Ersatzreiter
tartaléklovas lovaglása - Kistenritt (Ritt eines Ersatzreiters)
tartán-pálya /mžanyag borítás/ - Tartan-Bahn (synthetischer Belag)
tartani - halten
tartani a fogadást - Wette halten
tartási költségek - Unterhaltskosten
tartós licence-megvonás - Lizenzentzug auf Dauer
táv - Distanz
tavat keresztezô akadályverseny - Seejagdrennen
távcsô - Fernglas
távolság - Abstand
távolságban /distancban/ /220 m-rel a cél elôtt/ - Distanz /in der (220 vor dem Ziel)
távolságok a célban - Abstände im Ziel (pl.)
technikai osztály /versenytechnika/ - Technische Abteilung (Renntechnik)
tehenes állás - kuhhessig
teher elfogadása - Gewichtsannahme
teher elismerése - Gewichtsanerkennung
teherengedmény - Gewichtserlaubnis
teherengedmény nemek szerint - Gewichtserlaubnis für Geschlecht
teherközlés - Gewichteveröffentlichung
teherskála - Gewichtsabstufung
teherszámítás - Gewichtsberechnung
tej - Milch
tejelválasztás - Milchabsonderung
tejfeles száj - Milchmaul
tejfog - Milchzahn
tejpor - Trockenmilch
tele kézzel - Hände voll
telephely - Standort
telephely változtatás - Standortwechsel
téli hžtôtakaró - Wintercooler
téli szôrzet - Winterhaar
téli takaró - Winterdecke
téli verseny - Winterrennen
telivér - Vollblüter
telivér - Vollblut
telivér hordozó - Vollblutträger
telivér kanca - Vollblutstute
telivér kanca vizsgálati kártya - Vollblutuntersuchungskarte
telivér lovak - Vollblutpferde
telivér mén - Vollbluthengst
telivér mének jegyzéke - Hengstregister
telivér ügynök - Vollblutagent
telivér ügynökség - Vollblutagentur
telivér-tenyésztés - Vollblutzucht
telivér-tenyésztô - Vollblutzüchter
Telivértenyésztés és Versenyzés Igazgatósága /német hatóság/ - Direktorium für Vollblutzucht und Rennen
teljes /lezárt/ lista - Liste /volle
teljes forgalom - Gesamtumsatz
teljes galoppban - Galopp /in vollem
teljes nôvér - Schwester /rechte
teljes nyírás - Totalschnitt
teljes pénzdíj - Gesamtgeldpreis
teljes táp - Alleinfutter
teljes testvér - Bruder /rechter
teljes zab - Hafer /ganzer
teljesen vert - geschlagen /ganz und gar
teljesítmény vizsga - Leistungsprüfung
teljesítmény, munka - Leistung
teljesítményt csökkentô dopping - Doping zur Minderung der Leistung
teljesítményt növelô dopping - Doping zur Steigerung der Leistung
teljesítôképesség - Leistungsfähigkeit
teljhatalom - Generalvollmacht
teljhatalom - Vollmacht
temperamentum - Temperament
temperamentum-hiba - Temperamentsfehler
tempó - Tempo
tempóváltás - Tempowechsel
tenyész kiválasztás - Zuchtauswahl
tenyészállomány - Zuchtbestand
tenyészbénaság - Beschälseuche
tenyészbénaságot okozó baktérium - Beschälseuchenerreger
tenyészeredmény - Zuchtergebnis
tenyészérték - Zuchtwert
tenyészkanca - Zuchtstute
tenyészképesség - Zuchtfähigkeit
tenyészló - Zuchtpferd
tenyészmén - Beschäler
tenyészmén - Zuchthengst
tenyészmén kiválasztás - Körung
tenyészmén kondiciója - Beschälerkondition
tenyészmént kiválasztani - kören
tenyészmént kiválasztó bizottság - Körkommission t
tenyészteni - züchten
tenyésztés - Zucht
tenyésztés feltétele - Zuchtkondition
tenyésztésbe venni - Zucht nehmen /in die
tenyésztési alap - Zuchtfonds
tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/ - Zuchtnachweis
tenyésztési bizonyítvány száma - Zuchtnachweisnummer
tenyésztési bizottság - Zuchtkommission
tenyésztési cél - Zuchtziel
tenyésztési eljárás - Zuchtmethode
tenyésztési körzet - Zuchtgebiet
tenyésztési minôsítés - Zuchtqualifikation
tenyésztési osztály - Zuchtabteilung
tenyésztési prémiuma - Züchterprämie
tenyésztési teljesítmény - Zuchtleistung
tenyésztésre alkalmas - zuchttauglich
tenyésztésre tovább nem használt - Zucht benutzt /nicht mehr zur
tenyésztésre való alkalmasság - Zuchttauglichkeit
tenyésztô - Züchter
tenyésztô siker - Erfolg /züchterischer
tenyésztô szövetség - Zuchtverband
tenyésztô tréner - Züchtertrainer
tenyésztô tulajdonos - Züchterbesitzer
tenyésztôk egyesülete - Vereinigung der Züchter
tenyésztôk egyesülete - Züchtervereinigung
tenyésztôk statisztikája - Züchterstatistik
tenyésztôtárs - Mitzüchter
tépôfog - Hakenzahn
tépôfogas kanca - Hakenstute
térd - Knie
térd /elsô lábtôizület/ - Knie (P) (Vorderfusswurzelgelenk)
térdigérô - knietief
térdizület - Kniegelenk
térdizület sérülés - Kniegelenkschaden
térdizületi pók - Kreuzgalle (Galle am Sprunggelenk)
térdkalács - Kniescheibe
térdpárna /nyereg/ - Pausche (Sattel)
térdsapka - Kniekappe
térdvédô - Streichkappe
terep vadászverseny - Geländejagdrennen
terepló, hunter - Geländepferd
teret veszíteni - Boden verlieren
terhesség korai bizonyítéka - Frühnachweis der Trächtigkeit
terhet megnövelik - Gewicht wird erhöht
termék - Produkt
termékeny - fruchtbar
termékenyíteni - besamen
termékenyítés - Besamung
termékenyítés eredménye - Befruchtungsergebnis
termékenység - Fruchtbarkeit
termékenységi csoport - Fruchtbarkeitsgruppe
termékenységi ellenôrzés - Fruchtbarkeitsüberwachung
termékenységi kilátás - Fruchtbarkeitsaussicht
termékenységi osztály - Fruchtbarkeitsklasse
terméketlen - unfruchtbar
terméketlenség - Unfruchtbarkeit
természetes fedezés - Decken /natürliches
természetes fedezés - Natursprung
tértölelô járásmód - Gänge Raumgreifende
test - Körper
testalkat - Körperbau
testhômérséklet - Körpertemperatur
testi fogyatékosság - Fehler (Körper)
testtájak - Points
testvér /fiú/ - Bruder
tét fogadás - Siegwette
tét fogadás - Siegwette
tetanusz - Tetanus (Wundstarrkrampf)
tetanusz - Wundstarrkrampf
tetoválás - Täiowierung
tetoválni - tätowieren
tétre (fogadás) - Sieg (Siegwette)
tétre és helyre fogadni - Sieg und Platz wetten
tétre és helyre fogadni - wetten /Sieg und Platz
tetszés szerinti sorrendben - Reihenfolge /in beliebiger
téves becslés - Einschätzung /falsche
téves pálya - Bahn /falsche
tikett a halmozáshoz - Schiebeticket
tiltott eszközök jegyzéke - Liste der unerlaubten Mittel
tiltott szer - Mittel /unerlaubtes
tipikus - typisch
tipp - Tip
tippadó - Tipser, Tipster
típus - Typ
tiszta láb - Bein /klares
tisztán ugrani - springen /sauber
tisztán ugrani - springen /sauber
tiszteletdíj - Ehrenpreis
tisztességes, becsületes - ehrlich
tiszttartó /ménesintézô/ - Gestütsverwalter
tisztviselô - Funktionär
titkos tipp - Geheimtip
több hosszal nyerni - Weile gewinnen /mit
többletértékadó, általános forgalmi adó /ĆFA/ - Mehrwertsteuer /MWSt./
többletteher - Aufgewicht
tôgy - Euter
tôgygyulladás - Euterentzündung
tojásdaganat - Piephacke
tömlô /vízcsô/ - Schlauch (Wasserschlauch)
törlés /kizárás/ sorsolás útján - Ausscheidung durch Los
törlôruha /tisztítóeszköz/ - Wischtuch (Putzgerät)
torok, gége - Kehle
torok-, gégejárat - Kehlgang
torokbarázda - Drosselrinne
torokszorító szíj - Kehlriemen
törvényes szavatossági kötelezettség - Gewährleistungspflicht /gesetzliche
törvényes testi fogyatékosság - Fehler /gesetzlicher
törzs - Rumpf
törzs, tenyésztörzs - Stamm
törzsanyakanca - Stammutter
törzset kitenyészteni - Stamm bodenständig machen
törzskönyv, méneskönyv - Zuchtbuch
törzskönyv-szabályzat /tenyésztési/ - Zuchtbuchordnung /ZBO/
törzskönyvi /méneskönyv/ szabályzat - ZBO /Zuchtbuchordnung/
törzskönyvi elismerés - Zuchtbuchanerkennung
totalizatôr - Totalisator
totalizatôr-épület - Totogebäude
totalizatôr-esély, kvóta - Totoquote
totalizatôr-személyzet - Totopersonal
totó - Toto
tövisnyúlvány - Dornfortsatz
tôzeg - Torf
tôzegalom - Torfstreu
trágya - Dung
trágya - Mist
trágyadomb - Misthaufen
trágyakosár - Mistkorb
trágyalé-csurgó - Jaucherinne i
trágyát enni - Mist fressen
trágyázás - Düngung
trágyázás - Kotabsatz
trágyázni - misten
trágyázó villa - Mistgabel
trágyazsák - Mistsack
tréner vizsga - Pferdewirtschaftsmeisterprüfung
tréner, idomár /lógazdasági mester/ - Trainer (Pferdewirtschaftsmeister)
trénercsere - Trainerwechsel
trénerengedély - Trainerlizenz
trénerhivatás - Trainerberuf
trénerprémium - Trainerprämie
trénerszoba - Trainerzimmer
trénerszövetség - Trainerverband
trénervizsga - Trainerprüfung
tréning - Training
tréning díj - Trainingsgebühr
tréning körülmények - Trainingsverhältnis
tréning-létesítmény - Trainingsanlage
tréning-pálya - Traíningsgelände
tréningbe bejelentve - Training gemeldet /in
tréninget engedélyezni - Training genehmigen
tréningkapcsolat felbontása - Aufl_sung des Trainingsverhältnisses
tréningközpont - Trainingszentrale
tréninglicenc - Trainingslizenz
tréninglista - Trainingsliste
tréningmunka - Trainingsarbeit
tréningpálya - Trainierbahn
tréningpénz - Trainingsgeld
tréningszerzôdés - Trainingsvertrag
tréningtelep - Trainieranstalt
trenírozás - Trainieren
trenírozási engedély - Trainierausweis
trenírozási engedély - Trainiererlaubnis
trenírozni, idomítani - trainieren
trenírozott, idomított - trainiert
tribün a tulajdonosok részére - Besitzertribüne
tribün elôtti akadály - Tribünensprung
tribün elôtti akadályt átugrani - Tribünensprung springen
tribün, lelátó - Tribüne
tribünárok - Tribünengraben
tüdô - Lunge
tüdôgyulladás - Lungenentzündung
tulajdon - Besitz
tulajdon - Eigentum
tulajdonjog fenntartása - Eigentumsvorbehalt
tulajdonos - Besitzer
tulajdonos - Eigentümer
tulajdonos díja - Besitzerpreis
tulajdonos igazolvány - Besitzerausweis
tulajdonos-okirat - Besitzurkunde
tulajdonos-tréner - Besitzertrainer
tulajdonos-tréner engedély - Besitzertrainerlizenz
tulajdonos-tréner vizsga - Besitzertrainerprüfung
tulajdonosi alap - Besitzerfonds
tulajdonosi kartoték - Besitzerkartei
tulajdonosi közösség - Besitzergemeinschaft
tulajdonosi prémium - Besitzerprämie
tulajdonosi záradék - Besitzerklausel
tulajdonosnô - Besitzerin
tulajdonosok egyesülete - Besitzervereinigung
tulajdonváltozás - Besitzwechsel
tulajdonváltozás bejelentése - Besitzwechselanzeige
tulajdonviszony - Besitzverhältnis
túlerôltetés - Überanstrengung
túlnôtt /farban túl magas/ - überbaut
tulságosan nyitott térdek - knieweit
túlsúly - Mehrgewicht
túlsúly - Übergewicht
túltáplálás - Überfütterung
túltáplálni - überfüttern
turfidény - Turfsaison
turfkém - Turfspion
türkiz - türkis
tüszô - Follikel
tüszôellenôrzés - Follikelkontrolle
tüzelés - Brennen
tžzött /szôr/ - Stichelhaar
tžzött csillag - Stern /stichelhaariger
tžzött hóka - Blesse /stichelhaarige
tžzött szôrž - stichelhaarig
tžzöttség - Stichelhaarigkeit