Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

A

a.d. /aus der/ - anyja
Aalstrich - szíjalt hát
ab! - elindultak
Abendfutter - esti takarmány
Abendstallzeit - esti istállóidô
Abfohlbox , Abfohlboxe - elletô box
abfohlen - elleni
Abfohlen - ellés
Abfohltermin - ellés idôpontja
Abführmittel - hashajtószer
abfüttern - etetni
abhalftern - kötôféket levenni
abkauen - megrágni
abkommen (Start) - startolni
Ablauf des Rennens - verseny lefolyása
abläuten - a verseny indítását gongütéssel jelezni
Abmeldegebühr - lejelentés díja
Abort - vetélés
Abort /infektiöser - fertôzô vetélés
Abort /nichtinfektiöser - nemfertôzô vetélés
Abort /protrahierter - késleltetett vetélés
abputzen - letisztítani
abreiben - ledörzsölni
abreiten - lelovagolni
Absage des Rennens - verseny törlése
absatteln - lenyergelni
Absatteln - lenyergelés
Absattelring - lenyergelô
Absattelring für den Sieger - lenyergelô a gyôztes részére
Absatzfohlen - választási csikó
abschlagen (wehren gegen Bedeckung) - fedezô mént elutasítani
abschleifen - lereszelni, lecsiszolni
Abschluss einer Wette - fogadás megkötése
abschnauben - lecsutakolni
abschwammen - szivaccsal letörölni
absetzen (Fohlen) - elválasztani /csikót/
Absetzen (Fohlen) - csikóelválasztás
absetzen (Reiter) - ledob /lovast/
Absetzer - választott csikó
absitzen - leszállni /lóról/
abspringen (Galopp) - elugrani, megugrani /galopp/
abspringen (Hindernis) - elugrani /akadály/
abspringen (Start) - elugrani /startnál/, indulni
abspringen /gut - jól elugrani, jól indulni
abspringen /vorzeitig - idô elôtt elugrani, kitörni
abspritzen - lelocsolni, lemosni
Absprung - elugrás, indulás
abstammen - származni
Abstammung - származás
Abstammung /unbekannte - ismeretlen származás
Abstammungsnachweis - származásigazolás
Abstand - távolság
Abstände im Ziel (pl.) - távolságok a célban
abstecken - kitžzni
abstempeln - lepecsételni
Abstempeln - lepecsételés
Abstrich, vement - kenet, minta (mikrobiológia)
Abteilung - osztály /hivatali/
Abteilung /renntechnische - versenytitkárság
Abteilung für Zucht im Landwirtschaftsministerium - Mezôgazdasági Minisztérium Ćllattenyésztési Osztály
abtraben - pihentetôn ügetni
abtrensen - lekantározni
Abtretung - átruházás, átengedés
Abtretung der Nennungen - nevezések átengedése
Abtretung vom Bruttogewinn - össznyeremény átengedése
Abtretung von Rennpreisen - versenydíjak átengedése
Abtretungsgesamtsumme - átruházás /átengedés/ végösszege
abweichen von der geraden Linie - eltérni az egyenes iránytól
Abweichen von der geraden Linie - eltérés az egyenes iránytól
abwerfen (Reiter) - ledobni /lovast/
abwerfen (Wette) - leszokni, elutasítani /fogadás/
abwiegen - mázsálni, mérlegelni
Abwiegen - mázsálás, mérlegelés
Abwieger - mázsáló, mérlegelô
abwischen - letörölni
abzäumen - lekantározni
Abzeichen - jegy
Abzeichen /unterschiedliches - különféle jegy
Abzeichen /unwesentliches - jelentéktelen jegy
Abzeichen /weisses - fehér jegy
Abzeichenaufnahme - jegyek leírása
Abzeichendiagramm - jegy-ábra
Abzug vom Geldpreis - levonás pénzdíjból
Achillessehne (Fersensehnenstrang) - Achillesin
ackern P hungern - koplalni
Adel - nemesség
Ader - ér, véredény
Aderlass - vérvétel
ADGB (Allgemeines Deutsches Gestütbuch) - Német Méneskönyv
Affensitz - majomülés
After - végbélnyílás
Afterjucken - végbélviszketés
agbr. /ausgebrochen/ - kitört /ló/
agh. /angehalten/ - feltartott
Agl. /Ausgleich/ - hendikep
Ahnen(pl.) - ôsök
Ahnenreihe - generáció
Ahnenreihe /inzuchtfreie - szabad generáció
Ahnentafel - családfa
akklimatisieren /sich - aklimatizálódni
Akklimatisierung - aklimatizáció
Aktion - akció
Aktion /grosse - nagy akció
Aktion /schöne - szép akció
Akzeptierung des Gewichts - súly elfogadása
Alfalfaheu - lucernaszéna
Alleinfutter - teljes táp
Allgemeines Deutsches Gestütbuch - Német Méneskönyv
Allwetterbahn - bármilyen idôben használható pálya
alt (7jährig und älter) - idôs /7 éves és idôsebb/
Alter - kor
Altersbestimmung - kormeghatározás
Altersgewichtsrennen - korteherverseny
altgold - óarany
Aluminiumbügel - aluminium kengyel
Aluminiumeisen - aluminium patkó
Amateurjagdrennen - amatôr akadályverseny
Amateurjagdrennen für Jagdpferde - amatôr akadályverseny vadászlovaknak
Amateurreiten - amatôrverseny
Amateurreiter - amatôr lovas
Amateurreiterin - amatôr lovasnô
Amateurrennen - amatôrverseny
Amateurrennen (Reiterinnen ausgeschlossen) - amatôrverseny /nôlovasok kizárva/
Amateurrennen für Reiterinnen - amatôrverseny nôlovasok részére
Amateurrennreiter (männlicher) - amatôr versenylovas /férfi/
Amateurrennreiter(Reiterin und/oder Reiter) - amatôr versenylovas /nôlovas és/vagy férfilovas/
Amateurrennreiter-Prüfung - amatôr versenylovas vizsga
Amateurrennreiterin - amatôr versenylovas /nô/
Amateurrennreiterlizenz - amatôr versenylovasok lovaglási engedélye
Amateurrennreiterlizenz für Amateurrennen - lovaglási engedély amatôrversenyekre
Amateurrennreiterlizenz für Reiter - amatôr versenylovas engedély férfiak részére
Amateurrennreiterlizenz für Reiterinnen - amatôr versenylovas engedély nôk részére
Amazone - hivatásos vagy amatôr nôlovasok
Amazonenrennen - hivatásos és amatôr nôlovasok versenye
Amboss - üllô
Amme - dajka
Ammenstute - dajkakanca
Anämie - vérszegénység
Anämie !infektiöse - fertôzô kevésvéržség
Anbieter bei einer Auktion - megbízó az árverésen
Anbindekette - bekötô lánc
anbinden - bekötni
Anbinderiemen - megkötô szíj
Anbindestrick - megkötô kötél
Andenken - emlék
Anerkennung des Gestütbuchs - méneskönyv elismerése
anfassen (energische Hilfen geben) - összefogni /energikusan segíteni/
angaloppieren (anfangen) - kenterezni, kezdeni
angaloppieren (verletzen) - rágaloppozni /megsebezni/
angaloppieren auf dem linken Bein - balkézre galoppozni
angaloppieren auf dem rechten Bein - jobbkézre galoppozni
Anglo-Araber rn - angol-arab
Angriff - támadás
anhalten /agh./ - megállítani
anhören - meghallgatni
Anhörung - meghallgatás
Ankauf - megvásárlás
Ankylostoma (Hakenwurm) - horogféreg
Anlage zur Rennordnung - versenyszabályzat melléklete
Anlegeriemen - kötôfék szíj
Anlehnung - támasz
Anlehnung /ohne (Gebiss nicht annehmen) - támasz nélkül /zablát kiköpni/
Annagen von Holz - fa rágcsálása
Anordnung zum Aufsitzen - felülés elrendelése
Anordnung zum Hinausreiten auf das Gelauf - pályára lovaglás elrendelése
Anrechnungsbetrag - felszámítás összege
Anreiten (Pferd) - belovaglás /lovat/
anreiten (Pferd) - belovagolni /lovat/
anreiten (Sprung) - rálovagolni /ugrás/
anschlagen - megütni
ansteckend - fertôzô
Ansteckung - fertôzés
Anteil - rész /tulajdon/
Anteil an einem Deckhengst - fedezômén résztulajdon
Anteilseigner - résztulajdonos
Antiphlogistine - gyulladáscsökkentô szer
Antrag - kérelem
Antrag auf Namensgebung - kérelem névadásra
antreten - erôltetni, meghajtani
Anweisung - utasítás
Anzeigetafel - hirdetôtábla
anziehen (Gurt) - meghúzni /hevedert/
Apfelung - almásszürke folt
Appetit - étvágy
Appetitlosigkeit - étvágytalanság
Araber - arab
Arbeit - munka
Arbeit /in der - munkában
Arbeit /schnelle - gyors munka
Arbeitsbahn - munkapálya
Arbeitsbandage - munkakötés /-fásli/
Arbeitsreiter - munkalovas
Arbeitssattel - munkanyereg
Armbinde - karszalag
Ärmel - mez-, ruhaujj
Arterie - artéria
Arznei - orvosság
Arzt - orvos
Askaride (Spulwurm) - orsóféreg
Ataxie /spinale (Störung der Bewesungskoordination) - gerincataxia /mozgáskoordináció zavara/
Atem - légzés
Atemgeräusch - légzészaj
Atemweg - légut
Atemwegserkrankung - léguti megbetegedés
Atemwegsuntersuchung - légút vizsgálat
Atemzug - lélegzetvétel
Atlas(1 .Halswirbel) - elsô nyakcsigolya
Atmung - légzés
Atmungsorgan - légzôszerv
Attest - bizonyítvány
Attest /tierärztliches - állatorvosi bizonyítvány
aufblähen /sich - felfuvódni
aufcantern, aufkantern - bemelegítést lovagolni
Auffavorit - paris favorit
Auffrischungsimpfung - frissítô injekció
Aufgalopp - bemelegítô galopp
Aufgalopphnrde - próba /vágta/ akadály
Aufgaloppsprung - próba /vágta/ ugrás
aufgenommen /Stute hat - kanca felvette
aufgestellt (im Gestnt) - ménesbe beállítva
Aufgewicht - többletteher
Aufgewichte steigend bis ..kg - ... kg-ig növekvô többletteher
Aufgewichtsrennen - korteherverseny
Aufgezogen - felnevelve
Aufhebung der Teilhaberschaft - társtulajdonosság megszüntetése
Aufhebung der Verpachtung - bérbeadás megszüntetése
aufkantern - starthelyre galoppozni
Aufl_sung des Trainingsverhältnisses - tréningkapcsolat felbontása
aufnehmen - felvenni
aufpullen - visszafogni
aufpusten /sich - magát felfújni
aufreiten /sich - magát feltörni /lovaglástól/
aufsatteln - felnyergelni
Aufsatteln - felnyergelés
Aufschläge - nyeregtörések
aufschliessen - felzárkózni
Aufsetzen (Koppen) - karórágás
aufsitzen - felülni
Aufsitzen - felülés
Aufsprung - felugrás
aufstellen im Gestnt - ménesbe állítani
Aufstellung (Start) - starthely elfoglalása
Aufstellung der Rennleistungen - versenyeredmények összeállítása
auftrensen - felkantározni
aufziehen - felnevelni
Aufznchter - nevelô
Aufzucht - felnevelés
Aufzuchtkrankheit - felnevelési betegség
aufz_umen - felkantározni
Auge - szem
Augenbogen - szemüreg ív
Augenentzündung - szemgyulladás
Augenentzündung /periodische - periódikus szemgyulladás, havivakság
Augengrube - szemgödör
Augenhöhle - szemüreg
Augenkrankheit - szembetegség
Augenlid - szemhéj
Augenlid /oberes - felsô szemhéj
Augenlid /unteres - alsó szemhéj
Augenlinie - szemvonal
Augenlinie /auf der - szemvonalon
Augenlinie /über der - szemvonal fölött
Augenlinie /unter der - szemvonal alatt
Auktion - árverés
Auktionator - árverezô
Auktionsbeginn - árverés kezdete
Auktionsbüro - árverési iroda
Auktionsgebühr - árverési díj
Auktionshelfer - árverési kikiáltó
Auktionskatalog - árverési katalógus
Auktionsnummer - árverési tételszám
Auktionsring - árverési kör /ring/
AusbiIdungsstätte - kiképzés helye
Ausbildender - kiképzô. oktató
Ausbilder - kiképzô, oktató
Ausbildung - kiképzés
Ausbildungsbefähigung - kiképzésre való alkalmasság
Ausbildungsberechtigung - kiképzésre való jogosultság
Ausbildungsdauer - kiképzés idôtartama
Ausbildungsjahr - kiképzés éve
Ausbildungsvertrag - kiképzési szerzôdés
Ausbildungszeit - kiképzési idô
ausbinden - kikötôszárt feltenni, kikötni
Ausbinder - kikötôszár
Ausbindezügel - kikötôszár
Ausbrechen - kitörés
ausbrechen /agbr./ - kitörni
ausbürsten - kikefélni
Ausdauer - kitartás, állóképesség
auseinanderfallen - szétesni
Ausfall von Rennen - verseny elmaradása
ausflaggen - kizászlózni, zászlókkal kijelölni
ausfressen - felenni, felzabálni
Ausfuhr - export, kivitel
Ausfuhr /endgültige - végleges kivitel
Ausfuhr /vorübergehende - ideiglenes kivitel
Ausfuhrbescheinigung - kiviteli engedély
ausfuhren - exportálni
Ausfuhrvermerk - kiviteli jegyzék
ausgehandikapt - kihendikepelve
ausgehandikapt /nicht - nincs kihendikepelve
ausgelost werden - sorsolással kizárni
Ausgleich /Agl./ - kiegyenlítés, hendikep
Ausgleich /begrenzter - korlátozott hendikep
Ausgleich fnr Zweijährige - kétévesek hendikepje
Ausgleich in 2 Läufen - hendikep 2 részben
Ausgleicher - hendikeper
Ausgleichergebühr - hendikepelés díja
Ausgleichseinschützung - hendikep értékelés
Ausgleichsgewicht - hendikep súly
Ausgleichsmarke - hendikep besorolás
Ausgleichsprüfungskommission - hendikep vizsgálóbizottság
aushaaren - szôrét veszteni
auskratzen (Hut) - kikaparni
Auskreuzen (Outbreeding) - vérfrissítés
ausladen - kirakodni
Ausladen - kirakodás
Ausladeplatz - kirakodó hely
Ausladerampe - kirakodó rámpa
Ausländer - külföldi ló
Ausländeraufgewicht - külföldi lovak tehertöbblete
ausländisch - külföldi
Auslandsstart - indulás külföldi versenyen
auslegen /eine Ausschreibung - kiírást értelmezni
Auslegung - értelmezés, magyarázat
Auslese - kiválasztás
Auslosung - kisorsolás
Auslosung der Startnummern - startszámok kisorsolása
Ausmerzung - kiselejtezés
ausmisten - kitrágyázni
ausrechnen - kiszámítani
Ausrechner - hendikeper
Ausrechnung - hendikepelés
ausreiten (Stall verlassen) - kilovagolni /istállót elhagyni/
ausreiten bis zum Letzten - az utolsó helyre is kilovagolni
ausreiten für die ersten Plätze - kilovagolni az elsô helyekért
ausrichten /sich - felsorakozni, igazodni
Ausscheidung durch Los - törlés /kizárás/ sorsolás útján
Ausscheidungsmodus - kizárás módja
Ausscheidungsverfahren - kizárás eljárása
ausschlagen - kirúgni
ausschliessen - kizárni
Ausschluss - kizárás
Ausschluss von allen Rennen - kizárás minden versenybôl
Ausschreibung - kiírás
Ausschreibungsheft - versenynaptár
Ausschreibungskommission - kiírást összeállító bizottság
ausschuhen - pataleválás
Ausschuss - bizottság
ausschwammen - szivaccsal törölni
ausschwammen /Hintern - végbélnyílást szivaccsal kitörölni
aussen - kívül
Aussenbahn - külsô pálya
Aussenseiter - outsider
Aussetzen mit der Arbeit - munka megszakítása
aussitzen (Trab) - kiülni /rövid ügetés/
ausstecken - kitžzni
ausstellen (Lizenz) - kiállítani /licencet/
Australischer Nasenriemen - ausztrál orrszíj
Ausweis für Stallangestellte - istállóalkalmazottak igazolványa
auswiegen - kimázsálni
Auswiegen - kimázsálás
Auswieger - mázsáló
Auszahlschalter - kifizetô pénztárablak
Auszahlschalter gehen /zum - kifizetô pénztárablakhoz menni
Auszubiidender Schwerpunkt Rennreiten - tanuló zsoké
Auszubildende - tanulô /nô/
Auszubildenden-Erlaubnis - tanuló engedmény
Auszubildenden-Rennen - tanulók versenye
Auszubildender - tanuló /férfi/
Auszubildender Schwerpunkt Zucht und Haltung - állattartó és tenyésztô tanuló
Autfgewicht kommt zur Anrechnung / höchstes - nem halmozódó többletteher
Axis (2.Halswirbel) - axis /2. nyakcsigolya/
Azoturie (Nierenverschlag) - azoturia /vesebaj/