Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

B

b. /braun/ - pej
Backe - pofa
Backenriemen - pofaszíj
Backenstück - pofaszíj
Backenzahn - zápfog
Bahn - pálya
Bahn /falsche - téves pálya
Bahn /gerade - egyenes pálya
Bahn /grosse - nagy pálya
Bahn /kleine - kis pálya
Bahn abgehen - pályát bejárni /megismerés végett/
Bahn gehen /zur - pályára menni
Bahn steigt an - pálya emelkedik
Bahnarzt - pályaorvos
Bahnbenutzung - pályahasználat
Bahnbenutzungsgebühr - pályahasználati díj
Bahnlänge - pályahossz
Bahnmessgerät (Penetrometer) - pályamérô mžszer /penetrométer/
Bahnrekord - pályarekord
Bahntierarzt - pálya-állatorvos
Balken (vor Hindernis) - gerenda /akadály elôtt/
Ballen (Heu, Stroh) - bála /széna, szalma/
Ballen (Hornballen) - sarokvánkos
Ballen weiss - sarokvánkos kesely
Ballen weiss /äusserer - külsô sarokvánkos kesely
Ballen weiss /beide - mindkét sarokvánkos kesely
Ballengrube - sarokvánkos mélyedés
Ballentritt - seb a ló sarokvánkosán
Bammelohr - lógó fül
Bammelohren /mit - lógó fülekkel
Band (Sehne) - inszalag
Bandage - kötés
bandagieren - bekötni, bandázsolni
Bänderriss - szalagszakadás
Bänderzerrung - szalaghúzódás
Bandmass - szalagmérték
Bandwurm - galandféreg
Bankpferd - család-, vonalalapító ló
BAP /berufs- und arbeitspädagogische Eignungsprüfung/ - BAP /foglalkozási- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga/
bärenfüssig, bärentatzig - medvetalpú
Bauch - has
Bauchmuskel - hasizom
Baum (Sattel) - nyeregfa
Beauftragter - megbízott
Becken - medence
bedecken - fedezni
Bedeckung - fedezés
Bedeckung /zur - fedezésre, -hez
Bedingung - feltétel
Bedingungen /unter klassischen - klasszikus feltételek mellett
befragen - megkérdezni
befragen wegen des Sturzes - esés miatt megkérdezni
Befragung - megkérdezés
Befruchtung - megtermékenyülés
Befruchtungsergebnis - termékenyítés eredménye
Begleitpferd - kisérô ló
Begleitpferd bei Reisen - kisérô ló utazásnál
Begleitpony - kisérô póni
begrenzen - elhatárolni, korlátozni
Behaarung - szôrzet
Behang - bokaszôrök
behindern - akadályozni
Behinderung - akadályozás
Beifutter - póttakarmány
Beifütterung - póttakarmányozás
beige - beige
Bein - láb
Bein /auf dem falschen - rossz lábra
Bein /auf dem richtigen - jó lábra
Bein /dickes - beszžrôdött láb
Bein /klares - tiszta láb
Bein traben /auf dem rechten - jobb lábra ügetni
Bein wechseln - lépést váltani
Beinen sein /auf den - lendületbe jönni
Beinschaden - lábkárosodás
Beinschwäche - lábgyengeség
Beinstellung - lábállás
beissen - harapni
Bekanntgabe des Richterspruchs - bírói itélet kihirdetése
benagen - megrágni
Beobachter der Galopps - galopp felügyelô
Beratungskommission - tanácsadó bizottság
Berber - berber
Berechnung der Erlaubnis - engedmény kiszámítása
Berechnung des Gewichts - súly kiszámítása
berieseln - öntözni
Berieselungsanlage - öntözôberendezés
beruflich - hivatásos
Berufs- und arbeitspädagogische Eignungsprüfung - hivatás- és munkapedagógiai alkalmassági vizsga
Berufsreiter - hivatásos lovas
Berufsrennreiter - hivatásos versenylovas
Berufsrennreiterin - hivatásos versenylovasnô
Berufsrennreiterprüfung - zsokévizsga
Berufstätiger - hivatásos
Berufstrainer, Pferdewirtschaftsmeister - hivatásos tréner
Berufstrainerlizenz - hivatásos trénerengedély
Berufung - fellebbezés
Berufung ablehnen /die - fellebbezést elutasítani
Berufung einlegen gegen - fellebbezést benyújtani
Berufung stattgeben /der - fellebbezésnek helyt adni
Berufungskommission - fellebbviteli bizottság
berunden (Huf) - patát faragni /körmözés/
besamen - termékenyíteni
Besamung - termékenyítés
Besamung /künstliche /K.B./ - mesterséges termékenyítés
Beschaffenheit des Geläufs - versenypálya állapota
Beschäler - tenyészmén
Beschälerkondition - tenyészmén kondiciója
Beschälseuche - tenyészbénaság
Beschälseuchenerreger - tenyészbénaságot okozó baktérium
Bescheinigung über die Hinterlegun des Originalzerbifikats - igazolás az eredeti származási igazolás leadásáról
Beschlag - patkolás
beschlagen - patkolni
Beschlagschmied - patkoló kovács
Beschleunigung /Fähigkeit zur - gyorsuló képesség
beschr. /beschränkt/ - korlátozott
beschränken - korlátozni
Beschreibung - leírás
Besen - söprž
Besitz - tulajdon
Besitzer - tulajdonos
Besitzer /bei der Nennung angegebener - nevezéskor megadott tulajdonos
Besitzerausweis - tulajdonos igazolvány
Besitzerfonds - tulajdonosi alap
Besitzergemeinschaft - tulajdonosi közösség
Besitzerin - tulajdonosnô
Besitzerkartei - tulajdonosi kartoték
Besitzerklausel - tulajdonosi záradék
Besitzerprämie - tulajdonosi prémium
Besitzerpreis - tulajdonos díja
Besitzertrainer - tulajdonos-tréner
Besitzertrainerlizenz - tulajdonos-tréner engedély
Besitzertrainerprüfung - tulajdonos-tréner vizsga
Besitzertribüne - tribün a tulajdonosok részére
Besitzervereinigung - tulajdonosok egyesülete
Besitzurkunde - tulajdonos-okirat
Besitzverhältnis - tulajdonviszony
Besitzwechsel - tulajdonváltozás
Besitzwechselanzeige - tulajdonváltozás bejelentése
Besonderheit - különlegesség
Besonderheit /individuelle - egyedi sajátosság
Besonnungsanlage - infravörös megvilágító berendezés
Beständigkeit - állandóság
Beste ihres Jahrgangs - évjáratának legjobbja /kanca/
Beste unter den Stuten - legjobb kanca
Bester der 3j. Hengste - legjobb 3 éves mén
Bester seines Jahrgangs - évjáratának legjobbja /mén/
Bestimmung - határozat
Bestimmung /allgemeine - általános határozat
Bestimmung /besondere - különleges határozat
Bestrahlung - besugárzás
Betriebsgebäude - üzemi épület
Beugeprobe (Spatprobe) - hajlító próba /ínpók próba/
Beugesehne - hajlító ín
Bevollmächtigter - meghatalmazott
Bevvegungsablauf - mozgás lefolyása
bewegen - mozgatni
Bewegung - mozgás
bezahlen - kifizetni
bezahlen /.. DM für ein Pferd - ... Ft-ot fizetni egy lóért
Biesfliege (Bremse) - bagócslégy
Biestmilch (Kolostralmilch) - föcstej /kolosztrum/
bieten auf - árverésen ajánlatot tenni, licitálni /vmire/
Bieter - licitáló
bietet mehr? /wer - ki ajánl többet ?
biitzen (Rosse) - villogtatni /sárláskor a kanca/
Binde - kötés
Bindegewebe - kötôszövet
blau - kék
Blaues Band (Derby) - kék szalag /Derby/
Blechflagge /gelbe - sárga bádogzászló
Blechstriegel - bádoglemez lóvakaró
Blei - ólom
Bleidecke - ólomtakaró
Bleiplatte - ólomlap
Blender - szemellenzô
Blesse - hóka
Blesse /breite - széles hóka
Blesse /schattierte - árnyékolt hóka
Blesse /schmale - keskeny hóka
Blesse /stichelhaarige - tžzött hóka
Blesse /unregelmässige - szabálytalan hóka
Blesse /unterbrochene - megtört hóka
Blesse /verbreiterte - kiszélesedô hóka
Blinddarm - vakbél
Blister - blister /kenôcs/
Blister /roter - vörös blister
Blistern - bedörzsölés
Blut - vér
Blutarmut - vérszegénység
Blutarmut /ansteckende - fertôzô kevésvéržség
Bluterguss - vérömleny
Blutkreislauf - vérkeringés
Blutlinie - vérvonal
Blutlinien /zusammenpassende (PI.) - összeillô vérvonalak
Blutprobe - vérpróba, vérvétel
Blutstillung - vérzéscsillapítás
Bluttyp - vércsoport
Bluttypbestimmung - vércsoport meghatározás
Blutung - vérzés
Blutuntersuchung - vérvizsgálat
Bock (P) (Pferd) - kecske /ló/
bocken - bakozni
Bockhuf - bakpata
Boden - talaj
Boden bevorzugen /festen - kemény talajt szeretni
Boden gehen /zu (fallen) - földre kerülni /esni/
Boden gutmachen - ismét teret nyerni
Boden verlieren - teret veszíteni
Bodenbeschaffenheit - talaj állapota
bodeneng /hinten - szžk állás /hátul/
bodeneng /vorn - földön szžk állás /elôl/
Bodenmessgerät (Penetrometer) - talajmérôeszköz /penetrométer/
bodenscheu - félénk a földön lévô tárgyaktól
bodenständig - honos, belföldi
bodenweit /hinten - tágállás /hátul/
bodenweit /vorn - földön tág állás /elôl/
Bogen (Rennbahn) - forduló /versenypálya/
Bogen (Sattel) - kápa /nyereg/
Bogen (Tendinitis) - íngyulladás
Bogen /letzter - utolsó forduló
Bogen ist überhöht - megemelt forduló
Bogen kommen /weit aussen durch den - messze kívül fordulni
Bogen verschenken /nichts im - fordulóban a barrier mellett haladni
Bohne (Schneidezahn) - fogkupa /metszôfog/
bösartig - rosszindulatú
Bösartigkeit - rosszindulatúság
Box , / Boxe - box
Boxen /Abgehen der - boxok ellenôrzése
Boxenläufer - boxban járó /ló/
Boxenmiete - boxbérlet
Boxenstart - boxos indítás
Boxenverteilung - boxok elosztása
Brand - bélyeg /állat testére sütött jel/
Brand (Gefrierbrand) - bélyeg /fagyasztással/
Brand (heiss) - bélyeg /tüzes vassal/
Brandzeichen (dunkler Fleck) - bélyegzés /sötét folt/
braun (Rennfarben) - barna /versenyszínek/
braun /b./ (Fellfarbe) - pej /szörzet színe/
Brauner Riese (P) 1000 DM - barna óriás /pénz/ 1000 DM
Braunschimmel /Bsch./ - vörösderes
brav - kezes /ló/
Breiumschlag - pépes borogatás
Bremse (Insekt) - bögöly /rovar/
Bremse (Nasenbremse) - fék /orrfék/
Brenneisen - sütôvas
brennen - sütni
Brennen - tüzelés
Brennen mit elektrisch geheizten Nadeln - elektromosan fžtött tžvel sütni
Brennen mit heissen Eisen - forró vassal sütni
Brennspiritus - denaturált szesz
Brettprobe (bei Hufrollenentzündung) - deszkapróba /patairhagyulladásnál/
Brille (Rennbrille) - versenyszemüveg
Brille (Trense) - feszítôzabla
Britische Rennbehörde - angol versenyhatóság
Brücke - híd
Brücke /doppelte - kettôs híd
Brücke /einfache - egyszerž híd
Bruder - testvér /fiú/
Bruder /rechter - teljes testvér
Brust - szügy, mell
Brustbein - mellcsont
Brustkorb - mellkas
Brustmuskel - mellizom
Brustschnalle - mellszíj
Brustumfang - övméret
Brustwand - borda
Brustwirbel - hátcsogolya
Bsch. /Braunschimmel/ - vörösderes
Buchhaltung - könyvelés
Buchmacher - bukméker
Buchmacher /schwarzer - fekete bukméker
Buchmacherabgabe - bukmékerek hozzájárulása
Buchmachergehilfe - bukméker segéd
Buchmacherstand - bukmékerstand
Buchmachersteuer - bukmékeradó
Buchmacherverband - bukméker szövetség
Buchmacherverbindung zur Rennbahn - bukméker összeköttetése a versenypályával
buckeln - bokkolni
Bügel - kengyel
Bügel schnallen - kengyelt felcsatolni
Bügellänge - kengyel hossza
Bügellänge anpassen - kengyel hosszát beállítani
Bügeln stehen /in den - kengyelben állni
Bügelriemen - kengyelszíj
Bügelriemenende - kengyelszíjvég
Bügelriemenschloss - nyereglakat
Buggelenk - vállizület
Bullfinch - akadály: árokpart élôsövénnyel
Bürste - kefe
bürsten - kefélni
Busch - bokor, cserje
Busse - bírság
Busse /verhängte - felfüggesztett bírság
Busse belegen /mit einer - bírsággal sújtani
Busse erlassen /die - bírságot elengedni