Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

D

D-Trensengebiss - feszítôzabla
Damm - gát
Dampf (Dämpfigkeit) - kehesség
Dampfbad - gôzfürdô
dämpfig - kehes
Dämpfigkeit - kehesség
Dämpfigkeit - kehesség
Dampfrinne - hasizmok összehúzódása által jelzett vonal
Dampfstrahlgerät - gôzsugár készülék
Darm - bél
Darmbein - csípôcsont
Darmentzündung - bélgyulladás, -hurut
Darmpech - magzatszurok, bélszurok
Darmtätigkeit - bélmžködés
Darmverschlingung - bélcsavarodás
Darmverschluss - bélelzáródás
Darstellung /graphische - grafikus ábrázolás
Dasselfliege (Bremse) - bögöly
db. /dunkelbraun/ - sötétpej
Dbsch. /Dunkelbraunschimmell - erôsen tžzött sötétpej v. fekete
Debut - kezdés, elsô szereplés /indulás/
Debutant - kezdô, elôször szereplô /induló/
debutieren - elôször szerepelni /indulni/, bemutatkozni
Deckakt - fedezés
Deckbescheinigung - fedeztetési igazolás
Deckbuch für Hengste - mének fedeztetési könyve
Decke - takaró
Decke abnehmen - takarót levenni
Decke auflegen - takarót feltenni
Decke kauen - takarót rágni
decken - fedezni
Decken - fedezés
Decken /natürliches - természetes fedezés
Deckenfresserschutz aus Leder - harapásvédô bôrbôl (a kanca marjára)
Deckengurt mit Rutschhalterung /loser - laza fedeztetési szíj csúszásgátlóval
Deckgeld (siehe Decktaxe) - fedeztetési díj
Deckhengst - fedezômén
Deckhengst /erfolgreicher - eredményes fedezômén
Deckhengst /gekörter - levizsgáztatott fedezômén
Deckhengst aufgestellt /als - ménesbe felállított tenyészcsôdör
Deckhygiene - fedeztetési higénia
Deckinfektion - fedeztetési fertôzés
Deckkonditionen - fedeztetési feltételek
Deckleistung - fedezési teljesítmény
Deckliste - fedezési jegyzék
Deckperiode - fedeztetési periódus
Deckplan - fedeztetési terv
Decksaison - fedeztetési idény
Deckschein - fedeztetési igazolás
Deckschein /grüner - zöld fedeztetési igazolás
Deckschuh mit Seil - fedeztetô papucs kötéllel
Deckschuh aus Filz - filc fedeztetô papucs
Decksperre - fedezési zárlat
Deckstand - fedeztetô pajta
Decktaxe - fedeztetési díj
Decktaxe /geteilte - osztott fedeztetési díj
Decktaxe bei lebendem Fohlen - fedeztetési díj élô csikó esetén
Decktaxe ohne Konditionen - feltétel nélküli fedeztetési díj
Deckvertrag - fedeztetési szerzôdés
Deckvorgang - fedeztetés lefolyása
Deckzeit - fedeztetés ideje
Deekengurt - fedeztetési szíj
Derby - A Derby
Derbyjahrgang - derby-évjárat
Desinfektion - fertôtlenítés
Desinfektionsmittel - fertôtlenítôszer
desinfizieren - fertôtleníteni
deutschtraben - rövid ügetés
Df. /Dunkelfuchs/ - sötét sárga
diagonal gevierteilt - átlósan négyfelé osztott
Diagonalbahn - átlós pálya
Diagonale - átló
Diagramm - diagramm
Diana /Preis der - Kanca-díj
Dickdarm - vastagbél
Ding - dolog
Ding /ein ganz sicheres (P) - egészen biztos dolog
Ding /ein gutes (P) - egy jó dolog
Direktorium für Vollblutzucht und Rennen - Telivértenyésztés és Versenyzés Igazgatósága /német hatóság/
Direktoriumsmitglied (GER) - igazgatósági tag ; Jockey Club tag /ang/
Direktoriumsvorstandsmitglied (GER) - elnökségi tag /német/
Dirttrack - salakpálya
disqu. /disqualifiziert/ - diszkvalifikált
Disqualifikation (Ausschluss von allen Rennen) - diszkvalifikálás /kizárás az összes versenybôl/
Disqualifikation i (Placierung wurde geändert) - diszkvalifikálás /hátrahelyezéssel/
disqualifizieren - diszkvalifikálni
disqualifiziert /disqu./ (aus der Placierung genommen) - diszkvalifikált /kivéve a helyezésbôl/
Disqualifizierungsgrund - diszkvalifikáció oka
Distanz - táv
Distanz /in der (220 vor dem Ziel) - távolságban /distancban/ /220 m-rel a cél elôtt/
Distanz-Spezialist - adott távú ló
Disziplinar-Kommission - fegyelmi bizottság
Diureticum (harntreibendes Mittel) - diuretikum /vizelethajtó szer/
dominant (beherrschend) - domináns /uralkodó/
dopen - doppingolni
Doping - dopping
Doping zur Minderung der Leistung - teljesítményt csökkentô dopping
Doping zur Steigerung der Leistung - teljesítményt növelô dopping
Dopingentnahme - dopping mintavétel
Dopingkommission - dopping bizottság
Dopingkontrolle - dopping ellenôrzés
Dopingmittel - doppingszer
Dopingprobe - doppingpróba
Dopingprobe /positive - pozitív doppingpróba
Dopinguntersuchung - dopping vizsgálat
Doppelbarre - kettôs korlát
Doppelbedeckung - kettôs fedeztetés
Doppelerfolg - kettôs siker
Doppellonge - kettôs /hosszú/ lonzs
Doppelmähne - kettôs sörény
Doppelnennung - kettôs nevezés
Doppelsieger - duplázó nyertes
Doppelsprung - kettôs ugrás
Dornfortsatz - tövisnyúlvány
dotiert - dotált
Dotierung - dotáció
Drahtzaun - drótkerítés
Dreieck - háromszög
dreieckig dreigeteilt - háromszögletžen harmadolt
Dreieckstreifen - háromszögletž szalag
Dreierwette - hármas befutó fogadás
Dreifache Krone - Hármas Korona
Dreifache Krone der Zweijähriyen - Kétévesek Hármas Koronája
dreijährig /3j./ - hároméves
Dreijährige - háromévesek
Dreijähriger - hároméves
Dreiviertelbruder - háromnegyed testvér
dreiviertelschnell - háromnegyedes tempóval
Dreiviertelschwester - háromnegyed testvér /nô/
Dress - dressz, mez
Dressur - idomítás
Drita-Wette (gewettetes Pferd muss Dritter werden) - Drita /német/ fogadás (a lónak harmadiknak kell lennie )
Dritter - harmadik
Drosselrinne - torokbarázda
Drosselrinnenvene - nyakér
Druckstelle - lenyomat
Druckverband - nyomókötés
Drüse - mirigy
Druse - mirigykór, takonykór
Dsch. /Dunkelschimmel/ - sötétszürke
Dummkoller - butacsíra
Dummkoller - butacsíra
Dung - trágya
Düngung - trágyázás
dunkelblau - sötétkék
dunkelbraun /db./ - sötétpej
Dunkelbraunschimmel /Dbsch./ - sötétderes
Dunkelfuchs /Df./ - sötétsárga
dunkelgrün - sötétzöld
dunkelrot - sötétvörös
Dunkelschimmel /Dsch./ - sötétszürke
Dünndarm - vékonybél
Durchführungsbestimmung - kivitelezési határozat
durchgehen - megbokrosodni
durchhaaren (aushaaren) - szôrt váltani
durchlässig (Geläuf) - rugalmas /versenypálya/
Durchlässigkeit (Pferd) - elengedettség /ló/
durchparieren - féken tartani
Durchschnittsgewinn-Index - átlagnyereményindex
Durchschnittspreis - átlagár
Durchschnittspreis /erzielter - elért átlagár
Durst - szomjúság