Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

E

EBF /European Breeders' Fund/ - Európai Tenyésztôk Alapja
EBF-Prämie - ETA - prémium
Eckstrebe - akadályrúd
Eckstrebenwinkel - akadályfal
Eckzahn - szegletfog
Ehrengabe - emléktárgy
Ehrenpreis - tiszteletdíj
ehrlich - tisztességes, becsületes
Eigentum - tulajdon
Eigentümer - tulajdonos
Eigentumsvorbehalt - tulajdonjog fenntartása
Eignung - alkalmasság
Eignungsprüfung - alkalmassági vizsga
Eimer - vödör
Einbiss (Eckzahn) - szegletfog
einbrechen (Pferd) - betörni /lovat/
eindecken - betakarni
einfarbig - egyszínž
einfetten - bezsírozni
einflechten - befonni
Einfuhr - behozatal, import
Einfuhr Idefinitive - végleges import
Einfuhr Vorübergehende - átmeneti import
Einfuhrbeschränkung - importkorlátozás
einführen - bevezetni, behozni, importálni
Einfuhrrecht - importjog
eingehen - kimúlni
Eingeweidewurm - bélféreg
Einhodigkeit - egyheréjžség
einladen - berakodni
Einladen - berakodás
Einlauf - befutás
Einlauf /knapper - szoros befutás
Einlauf /sehr knapper - nagyon szoros befutás
Einlaufbogen - befutó forduló
Einlaufgerade - befutó egyenes
Einlaufwette (siehe Zweierwette) - befutó fogadás /lásd kettôs fogadás/
Einnahme - bevétel
Einreibemittel - bedörzsölôszer
einreiben - bedörzsölni
Einreibung - bedörzsölés
einreiten - belovagolni
Eins. /Einsatz/ - nevezési díj
Einsatibereitschaft - készenléti állapot
Einsatz /Eins./ - nevezési díj
Einsätze /.. und die - ... és a nevezési díjak
Einsätze wurden zurückgezahlt - nevezési díjakat visszafizették
Einsatzpreis (Verkaufsrennen) - nevezési ár /eladó versenyben/
Einsatztermin - nevezési határidô
Einschätzung - becslés
Einschätzung /falsche - téves becslés
einschläfern - kiírtani
Einschuss (Phlegmone) - kötôszöveti gyulladás /flegmon/
einspringen - beugratni /ugróversenyre/
einstellen - beállítani /ménesbe/
Einstreu - alom
einstreuen - almozni
einstufen - osztályozni
Einstufung - osztályozás
eintragen - bevezetni, bejegyezni
Eintragung - bevezetés, bejegyzés
Eintragungsbestimmung - bejegyzési feltételek
Eintragungskarte - regisztrációs kártya
Eintragungsnummer - iktatószám
Eintritt - belépés
Eintrittseinnahme - belépôdíj-bevétel
Eintrittseinnahme /gute - jó belépôdíj-bevétel
Eintrittseinnahme /schlechte - rossz belépôdíj-bevétel
Eintrittskarte - belépôjegy
Einzäunung - elkerítés
Eisen (Hufeisen) - vas /patkó/
Eisen /loses - laza patkó
Eisen abnehmen - patkót levenni
Eisen zeigen (gewinnen) - patkót mutatni /fölényesen nyerni/
Ejakulat - ejakulátum
Ekzem - ekcéma
Elastikbandage - rugalmas kötés
Elektronentoto - elektronikus totalizatôr
Elite - elit (legjobb)
Ellbogen - könyök
Ellbogenhöcker - könyök
Elle - singcsont
Embrocation (Einreibemittel) - bedörzsölôszer, gyógykenôcs
Embryo - embrió, magzat
embryonal - embrionális
Encephalomyelitis (Gehirnrückenmarkentzündung) - agyi gerincvelôgyulladás
enden - befejezni (finiselni)
enden /gut - jól befejezni
Endgeschwindigkeit - végsebesség
Endkampf - végküzdelem
englischtraben - könnyedén ügetni
Entscheidung - döntés
Entwurmungsmittel - féregtelenítôszer
Entzündung des Vorderfusswurzelgelenks - elsô láb lábtôgyulladása
Epiphysitis (krankhafte Veränderung der Epiphysenfuge) - epifizitisz /epifizis beteges elváltozása/
Erbanlage - öröklés
Erbe - örökös
Erbengemeinschaft - örökösök közössége
Erbfehler - örökletes hiba
Erblichkeit - örökölhetôség
Erbsbein , Erbsenbein - borsócsont
Erfahrung - tapasztalat
Erfahrung /viel - sok tapasztalat
Erfolg - siker
Erfolg /züchterischer - tenyésztô siker
Erfolgsserie - sikersorozat
Ergänzungsfutter - kiegészítô takarmány
Ergebnis - eredmény
erkl. /erklärt, Siegererklärung/ - nyerônek jelenteni
Erlaubnis - engedmény
Erlaubnis in Anspruch nehmen /5 kg - 5 kg engedményt igénybe venni
Erlaubnis kommt zur Anrechnung /die höchste - a legmagasabb engedmény kerül beszámításra
Erlaubnisreiter - engedményes lovas
Ersatzpferd - tartalékló
Ersatzreiter - tartaléklovas
Ersatzstarter - tartalék-induló
Erschöpfung - kimeržltség
Ersteigerer - licitáló, árverési vásárló
ersteigern - licitálni
erstklassig - elsôrendž
Erstling - elsô csikó
Erteilung - adományozás
Esel (P) (Pferd) - szamár /ló/
Eselhengst - szamárcsôdör
Eselstute - szamárkanca
Esparsette (Futterpflanze) - baltacím /takarmánynövény/
European Breeders' Fund /EBF/ - Európai Tenyésztôi Alap
Euter - tôgy
Euterentzündung - tôgygyulladás
Eventualquote - esetleges osztalék
Eventualquotenschreiber - esetleges osztalék-író
ex-aequo - holtverseny
Exostose (Knochenauftreibung) - extozis /csontkinövés/
Exterieur - küllem
Extremitäten - szélsôségek