Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

F

F. /Fuchs/ - sárga
F.S. /Fuchs-Stute/ - sárga-kanca
Fahrschein entzogen (P) (Lizenzentzug) - lovaglási engedély visszavonása
Falbe - fakó
fallen - el/leesni
fallen /in den Wassergraben - vizesárokba esni
fallen vor dem Ziel - cél elôtt el/leesni
Familie - család
Fang - szárfogás /ló a farkával/
Farbe - szín
Farbe (Fellfarbe) - szín /szôrszín/
Farben /zugelassene (pl.) - engedélyezett színek
Farbenbuch - versenyszínek könyve
Farbengebühr - büntetés téves versenyszín használatáért
Farbenstrafe - büntetés téves versenyszín használatáért
Farbenvererbung - színöröklés
fassbeinig (hinten) - dongaállás /hátul/
fassbeinig (vorn) - O állás /elôl/
Favorit - favorit
Favorit /heisser - paris favorit
Fehler - hiba
Fehler (Körper) - testi fogyatékosság
Fehler /gesetzlicher - törvényes testi fogyatékosság
Fehler machen (beim Springen) - hibázni /ugrásnál/
fehlerfrei - hibátlan
fehlerhaft - hibás
Fehlgewicht - súlyhiány, téves teher
Fehlstart - érvénytelen indítás
Feiertagskrankheit (Kreuzverschlag) - ünnepi betegség
Feld - mezôny
Feld /geschlagenes - vert mezôny
ferner liefen - futottak még
Fernglas - távcsô
Fersenbein - sarokcsont
Fersenhöcker - sarok-dudor
Fersensehnenstrang (Achillessehne) - sarok ínszalag /Achilles-ín/
Fertigfutter - keverék takarmány
Fessel - csüd
Fessel halb weiss - félcsüdben kesely
Fessel hoch weiss - csüdben kesely
Fessel weiss - csüdben kesely
Fesselbehang - bokaszôr
Fesselbein - csüdcsont
Fesselbeuge - csüdhajlat
Fesselfissur - csüdrepedés /-fisszura/
Fesselgalle - csüdpók
Fesselgelenk - csüdizület /boka/
Fesselhaare - bokaszôr
Fesselkopf - boka
Fesselstellung - csüd állása
Fesselstellung /steile - meredek csüd
Fesselstellung /weiche - puha csüd
Fesselträger - függesztô szalag /csüd/
fest - szilárd
fest (Geläuf) - kemény /pálya/
festlegen - megállapítani
festliegen - vesztegelni
Fettdruck im Auktionskatalog - vastag szedés az árverési katalógusban
Fetus / Feten - magzat
Fieber - láz
Fieberthermometer - állatorvosi hômérô
Filzdecke - nemeztakaró
Filzpadd für Deckengurt - takaróheveder nemezpárnázata
Finish - végküzdelem, hajrá
Finish reiten - hajrát lovagolni /finishelni/
Finish-Wette (Sieger der letzten drei Rennen) - hajrá-fogadás/ném. fogadás az utolsó három futam gyôztesére/
Fischauge - csókaszem
Fissur - repedés
fit - formában lenni
fit /nicht - nincs formában
Flachbahn - síkverseny-pálya
Flachen /auf der - síkverseny
Flachjockey - síkverseny-zsoké
Flachpferd - síkverseny-ló
Flachrennen - síkverseny
Flachrennen reiten /in - síkversenyben lovagolni
Flachrennsport - síkverseny-sport
Flachsaison - síkverseny-idény
Flagge - zászló
Flaggenstart - zászlós start
Flamme - láng
Flanke - lágyék
Flankierbaum - kitörô
flechten - kötni, fonni
Flechtzaun - fonott /drót/ kerítés
Fleck /dunkler - sötét folt
Fleck /fleischfarbener - hússzínž folt
Fleck, Flecken - folt
flehmen - vicsorítani (felsô ajkát felhúzni)
Fleisch /wildes - vadhús
Fliege (Sattel) - nyeregszárny
Fliegencooler - legyek elleni takaró
Fliegenschimmel - legyesszürke
Flieger - sprinter, flyer, rövidtávú ló
Fliegerausgleich - rövidtávú hendikep
Fliegerrennen - rövidtávú verseny
Flocke - kis csillag
Flocke /kleine - nagyon kis csillag, virág
Fluid - bedörzsölô folyadék
Fohlen (Abfohlen) - ellés
Fohlen - csikó
fohlen (abfohlen) - csikót elleni
Fohlen bei Fuss - csikó a lábnál
Fohlen ist bei der Mutter - csikó az anyjánál van
Fohlen kein Deckgeld /kein - nincs csikó, nincs fedeztetési díj
Fohlengebiss - csikó fogazata
Fohlengeld - pótdíj élô csikó esetén
Fohlenhalfter - csikó kötôfék
Fohlenhalfter mit Fangstück - csikó kötôfék fogóval
Fohlenidentität - csikóazonosság
Fohlenkrippe - csikójászol
Fohlenlähme - csikóbénulás
Fohlenrosse - csikósárlás
Fohlenschein - csikójegy
Fohlenstute - csikós kanca
Fohlenweide - csikólegelô
Fohlenzahn - csikófog
Follikel - tüszô
Follikelkontrolle - tüszôellenôrzés
Follikelsprung - peteleválás
Forderer - kihívó
fordern - követelni, kihívni
Forderung - követelés, kihívás
Forke - vasvilla
Form - forma
Form /ausser - formán kívül
Form /letzte - utolsó forma
Form /schwankende - ingadozó forma
Form /wahre - valódi forma
Form als Zweijähriger - kétéves forma
Format - formátum
Formen studieren - formát tanulmányozni
Formschwankung - formaingadozás
Foto-Finish - célfotó
Fötus - magzat
fr. /früher/ - korábban
Frachtunternehmer - fuvaros-vállalkozó
Frachtzuschuss - fuvarpótdíj
freihändig - szabadáras
Freisprung - szabad ugrás
fremdartig - hibrid
fressen - enni /állat/
Fressen - táplálék, ennivaló
Fresser - evô állat
Fresser /guter - jólevô állat
Fresser /schlechter - rosszevô állat
Fresslust - falánkság
frisch - friss
frisieren - nyírni
fromm - nyugodt
Frosch - ínydaganat
fruchtbar - termékeny
Fruchtbarkeit - termékenység
Fruchtbarkeitsaussicht - termékenységi kilátás
Fruchtbarkeitsgruppe - termékenységi csoport
Fruchtbarkeitsklasse - termékenységi osztály
Fruchtbarkeitsüberwachung - termékenységi ellenôrzés
Fruchtresorption - magzat felszívódása
Fruchtwasser - magzatvíz
Frühabort - korai vetélés
früher /fr./ - korábban
Frühnachweis - korai bizonyíték
Frühnachweis der Trächtigkeit - terhesség korai bizonyítéka
frühreif - koránérett
Frühreife - koraérettség
Frühträchtigkeit - korai vemhesség
Fsch. /Fuchsschimmel/ - sárgaderes
Fuchs (P) 50 Pfennig - 50 Pfennig
Fuchs /F./ - sárga ló
Fuchs-Stute /F.S./ - sárga-kanca
Fuchsschimmel /Fsch./ - sárgaderes
führen - vezetni
führen /nach der Arbeit oder dem Rennen - munka vagy verseny után sétáltatni
Führmaschine - jártatógép
Führmaschine /überdachte - fedett jártatógép
Führpferd - vezetôló
Führring - nyergelôhely /ring/
Führung - vezetés
Führung gehen /in - élre állni
Führung übernehmen - vezetést átvenni
Führzügel - vezetôszár
Funktionär - tisztviselô
Fuss - láb
Fuss gesetzt /zu (P) (Reitverbot) - lovaglási engedélyt visszavonni/lovaglási tilalom/
Fuss halb weiss - félszárban kesely
Fuss halb weiss, hinten höher reichend - félszárig, hátul a szár felsô harmadáig kesely
Fuss hoch weiss - a szár felsô harmadában kesely
Fuss weiss - lábtôig /csánkig/ kesely
Futter - takarmány
Futtergetreide - takarmánygabona
Futterhändler - takarmánykereskedô
Futterkiste - takarmányláda
Futterkosten (pl.) - takarmányköltségek
Futtermass - abrak véka
Futtermeister - abrakmester
Futtermenge - takarmány mennyisége
Futtermittel - takarmány
Futtermittelanalyse - takarmány-elemzés
Futtermittelbeurteilung - takarmány-bírálat
Futtermittelhändler - takarmány-kereskedô
füttern - etetni
futtern - takarmányozni
Futtern - takarmányozás
Futterrübe - takarmányrépa
Futterschwinge - takarmányrosta
Futtersilo - takarmánysiló
Fütterung - etetés
Fütterungsfehler - etetési hiba
Fütterungskontrolle - etetésellenôrzés
Fütterungszeit - etetésidô
Futtervorrat - takarmánykészlet
Futterwechsel - takarmánycsere
Futterwert - takarmányérték
Futterwürfel - takarmánypellet
Futterzubereitung - takarmány-elôkészítés
Futterzusatz - takarmány kiegészítô