Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

G

GAG /Generalausgleich-Gewicht/ - GAG /német generálhendikep teher/
Galle (Gelenkgalle) - izületi pók
Galle (Sehnenscheidengalle am Fesselkopf) - ínhüvelypók a bokán
Galle (Sehnenscheidengalle am Sprunggelenk) - ínhüvelypók a csánkon
Galopp - galopp
Galopp /in vollem - teljes galoppban
Galopp /langsamer - lassú galopp /vágta/
Galopp /versammelter - összeszedett galopp
galoppieren - galoppozni
galoppieren /gut - jól galoppozni
Galopprennen - galoppverseny
Galopprennpferd - galopp-versenyló
Galopprenntraining - galoppverseny-tréning
Galopprennverein - galoppverseny-egyesület
Galoppsprung - galoppugrás
Gamasche - lovagló /rövidszárú/ csizma
Gamasche (Reitkleidung) - lábszárvédô /kamasni/ (lovaglóöltözék)
Ganasche - alsó állkapocs szöglet
Gang - járásmód
Gangart wechseln - járásmódot váltani
Gänge - járásmód
Gänge Raumgreifende - tértölelô járásmód
Gastlizenz - vendéglovas engedélye
Gastpferd - vendégló
Gaststall - vendégistálló
Gattung - nem
Gaul (P) (Pferd) - gebe /ló/
Gaumen - szájpadlás
Gaumen /harter - kemény szájpadlás
Gaumen /weicher - lágy szájpadlás
Gaumensegel - ínyvitorla
Gebärmutter - anyaméh
Gebärmutterentzündung /ansteckende - méhgyulladás /fertôzô/ CEM
Gebäude (Exterieur) - felépítés /küllem/
Gebiss (anat.) - fogazat
Gebiss (Zaumzeug) - zabla
Gebiss gehen /am - száron menni
Gebiss gehen /hinter dem - szár mögött menni
Gebiss gehen /nicht am - zablát visszautasítani
geboren - született
Gebot - árverési ajánlat
Gebot abgeben - árverési ajánlatot tenni
Gebot abgeben /höheres - ráigérni
Gebühr - illeték
Geburt - születés
Geburtsdatum - születés idôpontja
Geburtsjahr - születés éve
Geburtsurkunde - születési okirat
Geburtszertifikat - ellési bizonyítvány
Geburtszeugnis - születési bizonyítvány
gedeckt /nicht - nem fedeztetett
gedeckt von - ... által fedeztetett
gef. /gefallen/ - felbukott
gefleckt - foltos
Gefrierbrand - fagyasztásos bélyeg
Gegengerade - ellenegyenes (tulsó egyenes)
gegenreiten - megtámadni (lovaglás)
Gegner - ellenfél
gehandikapt werden - kihendikeppelve lenni
Geheimtip - titkos tipp
Geländejagdrennen - terep vadászverseny
Geländepferd - terepló, hunter
Geläuf - /ló/versenypálya
gelaufen /noch nicht - még nem futott
gelb - sárga
Geld - pénz
Geld reiten /für - pénzért lovagolni
Geld sein /im - pénznél lenni, helyezett lovak között végezni
Geldbusse - pénzbüntetés
Geldbusse /verhängte - felfüggesztett pénzbüntetés
Geldbusse auferlegen /eine - pénzbüntetést kiszabni
Geldpreis - pénzdíj
Geldpreis /ausgeschriebener - kiírt pénzdíj
Geldpreis /garantierter - garantált pénzdíj
Geldpreis von ..DM .kg mehr /für jeden - minden ...Ft értékž versenyért ...kg többletteher
Gelenk - izület
Gelenkentzündung - izületi gyulladás
Gelenkflüssigkeit - izületfolyadék
Gelenkgalle - izületi pók
Gelenkschleimhaut - izületi nyálkahártya
gemessen /nicht /n.gem.l - nem mért
gemischt - kevert
Generalausgleich /GAI - generálhendikep
Generalausgleich-Gewicht /GAG/ - generálhendikepsúly
Generalsekretär - fôtitkár
Generalsekretariat - fôtitkárság
Generalvollmacht - teljhatalom
Generation - generáció
Genick - nyakszírt
Genick stossen /ins - lökni
Gerade - egyenes
Gerade Bahn - egyenes pálya
gerade richten - egyenesbe állítani /lovat/
geradeaus reiten nach dem Start - start után egyenesen lovagolni
gerautet - romboidos
geringelt - gyžržs, gyžržzött
geritten von - lovagolta ...
Gerste - árpa
Gerstenstroh - árpaszalma
Gerte - pálca
Gesamtgeldpreis - teljes pénzdíj
Gesamtgewinnsumme - össznyeremény
Gesamtumsatz - teljes forgalom
Geschäftsführer - ügyvezetô
geschlagen - vert
geschlagen /ganz und gar - teljesen vert
Geschlecht - nem
Geschlechtsmerkmal - nemi jelleg
Geschlechtstrieb - nemi ösztön
Geschwindigkeit - sebesség
gestreift (längsgestreift) - csíkos /hosszirányban/
Gestüt - ménes
Gestütbuch - méneskönyv
Gestütbuch /englisches - angol méneskönyv
Gestütbuch /französisches - francia méneskönyv
Gestütbuch führende Behörde - méneskönyvet vezetô hatóság
Gestütbuchabteilung - méneskönyv osztály
Gestütbuchkommission - méneskönyv bizottság
Gestütbuchkommission/internationale - nemzetközi méneskönyv bizottság
Gestütbuchstelle - méneskönyv hivatal
Gestütbuchzeugnis - méneskönyv bizonyítvány
Gestütsbedingungen (pl.) - ménesfeltételek
Gestütslaufbahn - ménesi eredmények (lóé)
Gestütsleiter - ménesvezetô
Gestütsmeister (Pferdewirtschaftsmeister) - ménesmester
Gestütsrennstall - ménes-versenyistálló
Gestütsverwalter - tiszttartó /ménesintézô/
Gestütsverwaltung - ménesvezetôség
Gestütswärter - lóvász
gesund - egészséges
Gesundheit - egészség
Gesundheitsattest - egészségi bizonyítvány
Gesundheitsbuch - egészségügyi könyv
Gesundheitszustand - egészségi állapot
geteilt, Ärmel entgegengesetzt - ellentétesen osztott ujjak
gevierteilt - negyedelt
Gewähr - szavatosság
Gewährfrist - szavatossági idô
Gewährleistungspflicht /gesetzliche - törvényes szavatossági kötelezettség
Gewährsfehler - szavatossági hiba
Gewährsmangel - szavatossági hiba
Gewalt /höhere - vis major
Gewicht - súly
Gewicht /das zu tragende - viendô teher
Gewicht /gleiches - egyenlô teher
Gewicht /leichtes - könnyž teher
Gewicht /mit günstigem - kedvezô teherrel
Gewicht /mit ungünstigem - kedvezôtlen teherrel
Gewicht /niedrigstes - legkisebb teher
Gewicht bekommen von - ...-tól kapta a terhet
Gewicht geben an - ...-nak adta a terhet
Gewicht machen (Hungern und Schwitzen) - súlyra fogyasztani /koplalni és izzadni/
Gewicht wird erhöht - terhet megnövelik
Gewichteveröffentlichung - teherközlés
Gewichtsabstufung - teherskála
Gewichtsanerkennung - teher elismerése
Gewichtsannahme - teher elfogadása
Gewichtsberechnung - teherszámítás
Gewichtserlaubnis - teherengedmény
Gewichtserlaubnis für Alter - korteherengedmény
Gewichtserlaubnis für Geschlecht - teherengedmény nemek szerint
Gewichtshilfen - súlykiegészítések /nyereg, lovas súlya/
Gewichtskontrolle - súlyellenôrzés
Gewichtsneuberechnung - súly újraszámítása
Gewichtsskala - súlyskála
Gewichtsträger m - súlyt hordó
gewinkelt geringelt - csavart ékvonal /a dressz karján/
gewinkelt quergestreift - keresztben csíkos ékvonal /a dressz karján/
Gewinn - nyereség, nyeremény
Gewinnabtretung - lemondás a nyereményrôl
Gewinnanteil - nyereményrész
Gewinnaussicht - kilátás nyerésre
Gewinnaussichten nicht wahrgenommen - nyerési esélyeket elszalasztani
Gewinnchance - nyerési esély
gewinnen - nyerni
gewinnen /das erste Rennen - elsô versenyt nyerni
gewinnen /mit dem Finger in der Nase - nagyon könnyen nyerni
gewinnen /mit einer Länge - egy hosszal nyerni
gewinnen gegen - ... ellen nyerni
Gewinnsumme - nyereményösszeg
gezackt quergeteilt - cakkozottan keresztben osztott
gezähnt - fogazott
gezogen /selbst - saját tenyésztésž
gleichartig - azonos, -an
Gleichbein - szézámcsont
Gleichgewicht - egyensúly
gleichziehen mit - magával húz
Glied (Bein) - végtag /láb/
Glied /ins zwete (Start) - második sorban /start/
Gliedmassen - végtagok
Gr.I - Gr.III (Gruppe-Rennen) - csoport versenyek
Graben - árok
Grad - fok
Gras - fž
Grasarbeit - fžápolás
Grasbahn - füves pálya
Grasbauch - szalma-has
grasen - legelni
grasen lassen - legeltetni
Gräser - legelészô állat
Grasgalopp - galopp füvön
grau - szürke
greifen (sich angaloppieren) - összeverni
Grenze - határ
Grenzformalität - határformalitás
Grenztierarzt - határ-állatorvos
Griffelbein - patacsonk
Griffelbein hinten /äusseres - külsô kapocscsont hátul
Griffelbein hinten /inneres - belsô kapocscsont hátul
Griffelbein vorn /äusseres - külsô kapocscsont elôl
Griffelbein vorn /inneres - belsô kapocscsont elôl
Grimmdarm - vastagbél
Grippe - lóinfluenza
Grösse - nagyság, méret
Grössenwachstum - növekedés
Grosser Preis - nagydíj
Grossmutter - nagyanya
Grossvater - nagyapa
Grummet (zweiter Schnitt) - sarjú /második kaszálás/
grün (Farbe) - zöld /szín/
grün (ohne Routine) - zöld /kezdô/
Gründerstute - alapító kanca
Grundgangart - alapjárásmód
Grundgewicht - alapsúly
Grundimmunisierung - alapimmunizálás
Grünfutter - zöldtakarmány
Gruppe - csoport
Gruppe herabsetzen /in der - csoportba leminôsíteni
Gruppe heraufsetzen /in der - csoportba felminôsíteni
Gruppen-Einteilung - csoportbeosztás
Gruppenrennen, Gruppe-Rennen - csoportverseny
Gruppenrennenbuch - csoportversenykönyv
Gruppensieger - csoportverseny gyôztese
Gruppenverbesserung - felsôbb csoportba sorolás
Gummi (für Handgelenk) - gumi /csuklóhoz/
Gummigebiss - gumizabla
Gummiglocke - gumiharang
Gummigurt für Arbeitssattel - gumiheveder munkanyereghez
Gummimartingalschieber - gumi martingál karika
Gummistopper - gumistopper
Gummistriegel - gumivakaró
Gummitrense - gumi feszítôzabla
Gummizügel - gumiszár
Gummizungenstrecker - gumi nyelvöltögetô
Gurt - öv, heveder
Gurt anziehen - hevedert meghúzni
Gurt lockern - hevedert lazítani
Gurt lösen - hevedert megoldani
Gurt mit Gummieinsatz - gumibetétes heveder
Gurt zu sehr angezogen - nagyon meghúzott heveder
Gürtel - öv
Gürtel /gerauteter - romboidos öv
Gurtenlage - heveder helyzete
Gurtentiefe - heveder nyoma
Gurtenunterlage - hevederalátét
Gurtschoner - heveder-védôhuzat
Gurtumfang - heveder kerülete
güst - üres /kanca/
güst nach - üres ... /kanca/
Güstsein - meddôség
gut - jó
gut (Geläuf) - jó /versenypálya/