Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

I

I.C. /Internationale Klassifikation/ - nemzetközi osztályozás
identifizieren - azonosítani
Identifizierung - azonosítás
Identität - azonosság
Identitätsnachweis - azonossági bizonylat
Igelscheibe - pofakefe
Impfbescheinigung - oltásigazolás
Impfdatum - oltás idôpontja
impfen - oltani
Impfgestüt - ménes, ahol az összes ló kapott oltást
Impfkarte - oltási kártya
Impfpass - oltási igazolvány
Impfprogramm - oltási program
Impfstoff - oltóanyag
Impfstoffs /Fertigungsnummer des - oltóanyag gyártási száma
Impfung - oltás
Impfzwang - kötelezô oltás
in Frankreich: wiederkehrende Lahmheit - Franciaországban: visszatérô sántaság, bénaság
Infektion - fertôzés
Infektionskrankheit - fertôzô betegség
infektiös - fertôzô
Influenza (Grippe) - influenza
ingezogen - beltenyésztett, rokontenyésztett
ingezogen auf - valamire beltenyésztett, rokon tenyésztett
Inhaber einer Trainiererlaubnis - idomítási engedély birtokosa
Injektion - oltás
Inkubationszeit - lappangási idô
inl. /inländisch/ - belföldi (ló)
Inländer - belföldi ló
Inländereigenschaft - belföldi tulajdonság
Inländergeltung - belföldiesítés
inländisch /inl./ - belföldi
innen - belül
Innen-Rail - belsô korlát
Innenbahn - belsô pálya
Innenseite der Bahn - pálya belsô oldala
Intervalltraining - szakaszos tréning
Inzucht - beltenyésztés, rokontenyésztés
Isabell - Izabella fakó
Isolierboxe - elkülönítô box
isolieren - elkülöníteni
Isolierstall - elkülönítô istálló
Isolierung - elkülönítés
Ita-Wette (das gewettete Pferd muss Zweiter werden) - Ita-fogadás /a fogadott lónak másodiknak kell lennie/