Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

J

Jagdgalopp - vadászvágta
Jagdpferd - akadályló
Jagdrennen - akadályverseny
Jagdschnitt - vadászvágás
Jagdsprung - akadály
Jahres-Generalausgleich rn - éves generálhendikep
Jahreskarte - éves belépôjegy
Jahreskarte für Stallangestellte - éves belépôjegy istállóalkalmazottak részére
Jahresrennkalender - éves versenynaptár
Jahrestotoumsatz - éves totóforgalom
Jahrgang - évjárat
Jahrgang /jüngster - legfiatalabb évjárat
Jahrgang /sein erster - elsô évjárata (ménnek)
Jährling - éves yearling
Jährlingsauktion - yearling árverés
Jährlingsmarkt - yearling vásár
Jährlingsversteigerung - yearling árverés
Jaucherinne i - trágyalé-csurgó
Jockey - versenylovas, zsoké
Jockey /schlechter - rossz zsoké
Jockey mit erstem Ruf - zsoké elsô kötelezettsége
Jockey mit zweitem Ruf - zsoké második kötelezettsége
Jockey ohne festen Vertrag - állandó szerzôdés nélküli zsoké
Jockey-Agentur - zsoké-ügynökség
Jockey-Club - zsoké-klub
Jockey-Unterstützungskasse - zsoké-biztosítópénztár
Jockeyberuf - zsoké hivatás
Jockeydiät - zsoké étrend /diéta/
Jockeydiener - zsoké szolga
Jockeyship - zsokéság
Jockeyverband - zsoké-egyesület
Jockeyvertrag - zsokészerzôdés
Jodtinktur - jódtinktura
Jodtinktur /verdünnte - higított jódtinktura
Jokeylizenz - zsoké licencia
Joockeystube - zsokészoba