Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

K

K. /Kopf/ - fej
k.K /kurzer Kopf - r.f. /rövid fej/
Kalenderjahr - naptári év
Kaliber - kaliber
Kaltblut - hidegvérž ló
Kammer (Sattel) - nyeregkamra
Kampf - harc, küzdelem
Kampferspiritus - kámforos alkohol
Kandarengebiss - feszítôzabla
Kandarentrense - nagy kantár
Kandarenzaum - nagy kantár
Kanter - vadászvágta, kenter
Kanter /ruhiger - nyugodt vágta
Kanter /treier - jó iramú vágta
Kanüle - kanül
Kanüle versehen /mit - kanüllel ellátni
Kappe - sapka
Kappzaum - orrfék, kapizán
Kapuze - csuklya
Karabinerhaken - karabiner kampó
Kardätsche - lókefe, lóvakaró
kariert - kockás
Karpalgelenk (Vorderfusswurzelgelenk) - lábtôizület
Karpfenrucken - pontyhát
Karre - kordé
Kassenvollmacht - jogosultság pénzfelvételre
Kastanie (Hornhaut) - gesztenye /szaruhártya/ szarugesztenye
Kastration - herélés
kastrieren - herélni
Katalog - katalógus
Katarrh der oberen Luftwege - felsô léguti hurut
Kategorie - kategória
kauen - rágni
Kauen - rágás
Kauf - vásárlás
kaufen - vásárolni
Käufer - vevô
Kaufpreis - vételár
Kaufpreis /gestundeter - halasztott vételár
Kaufvertrag - adásvételi szerzôdés
Kaumuskel - rágóizom
Kehle - torok, gége
Kehlgang - torok-, gégejárat
Kehlkopf - gégefô
Kehlkopf operiert /am - gégefôn operálva
Kehlkopfpfeifen - hörgôsség
Kehlkopfpfeifen - hörgôsség
Kehlkopfpfeifer - hörgés
Kehlriemen - torokszorító szíj
Keimhafer - csíráztatott bab
Kentucky Derby - Kentucky Derby
Kernspur (Schneidezahn) - magnyom fog
Kette - lánc
Kilo (Gewicht) - kiló /súly/
Kilo 100 DM - kiló /100 DM/
Kilogramm /kg/ - kilógramm
Kinn - áll
Kinnbacken - állkapocs
Kinnkette - álledzôlánc (nagykantár)
Kinnkettengrube - állgödör
Kinnriemen - állszíj
Kistenritt (Ritt eines Ersatzreiters) - tartaléklovas lovaglása
Klasse (Gruppe) - osztály /csoport/
Klasse (Oualität) - osztály /minôség/
Klasse 1, 2 - 1, 2 osztály
Klasse B /KI.B./ - B osztály
Klassen-Rennen - osztályozott verseny
Klassepferd - elsô osztályú /kiváló/ ló
Klassifikation /internationale/I.C./ - nemzetközi osztályozás /I.C./
klassisch - klasszikus
kleben - ragadni
klebrig (Geläuf) - ragadós /versenypálya/
Klee - lóhere
Kleeheu - lóhereszéna
Kleiderkasten - ruhaszekrény
Kleie - korpa
klopfen /sich - magát ütögetni
Klopfschlegel - kis fakalapács
Klopphengst (Kryptorchide) - rejtett heréjž ló
Knie - térd
Knie (P) (Vorderfusswurzelgelenk) - térd /elsô lábtôizület/
Kniebeule (Carpalbeule) - lábtô izületi duzzanat
knieeng, zehenweit - X állás
Kniegelenk - térdizület
Kniegelenk /gehemmtes - gátolt térdizület
Kniegelenkschaden - térdizület sérülés
Kniekappe - térdsapka
Kniescheibe - térdkalács
knietief - térdigérô
knieweit - tulságosan nyitott térdek
knirschen - csikorgatni
Knochen - csont
Knochen - csontok
Knochenauftreibung - csontkinövés
Knochenauftreibung beim Griffelbein - csontkinövés a kapacsonton
Knochenbau - csontváz, csontozat
Knochenbildung - csontképzôdés
Knochenentzündung des Hufbeins - csontgyulladás a patacsonton
Knochengerüst - csontváz
Knochenhasenhacke - csontos nyúltetem
Knochenhaut - csonthártya
Knochenhautentzündung - csonthártyagyulladás
Knochenhautentzündung am Fesselgelenk - csonthártyagyulladás a csüdizületen
Knochenhautentzündung an der Röhrbeinvorderseite - csonthártyagyulladás a sípcsonton, u.n. sinesség
Knochenspat - csánkpók
Knoehenbau /von starkem - erôs csontozatú
Knoten - csomó
Knotengitter (Flechtzaun) - fonott kerítés
Knüppel laufen /über die - gátversenyben futni
Kolik - kólika
Koller - ló álomkórsága
Kolostralmilch (Biestmilch) - kolosztrum /föcstej/
Kolostrumreserve - kolosztrum tartalék
Kommission - bizottság
Kommode (Sattel) - nyereg
Kondition /in bester - legjobb kondícióban
Konditionstraining - kondíciótréning
Kondtion - kondíció
Königliche Stute - királyi kanca
Konkurrenz - konkurencia
Können /rennreiterliches - versenylovagló tudás
Konstitution - alkat, konstitució
Kopf /ausdrucksvoller - kifejezô fej
Kopf /K./ - fej
Kopf /kurzer /k.K./ - rövid fej
Kopf /trockener - száraz fej
Kopf geschlagen /um - fejhosszal verve
Kopf schlagen /mit dem - ló a fejét csóválja és emelgeti
Kopfhaltung - fejtartás
Kopfkappe - fejsapka
Kopfschutz - fejvédô
Kopfstück - tarkószíj, kantártetô
Koppel - karám
Koppel schicken /auf - karámba kitenni
Koppelaufenthalt - karámban tartózkodás
Koppeltor - karámkapu
Koppelzaun - karámkerítés
Koppelzaun aus Draht - karámkerítés drótból
Koppelzaun aus Holz - karámkerítés fából
Koppen (Aufsetzen) - karórágás
Koppen (Luftkoppen) - levegônyelés
Koppen - levegô nyelés, karórágás
koppen (aufsetzen) - jászolt rágni
koppen (frei koppen) - levegôt nyelni
Kopper (Aufsetzer) - karórágó
Kopper (Luftkopper) - levegônyelô
Köramt - ménosztályozó osztály
kören - tenyészmént kiválasztani
Körkommission t - tenyészmént kiválasztó bizottság
Körnerfutter - abrak
Körper - test
Körperbau - testalkat
Körpertemperatur - testhômérséklet
Korrekturbeschlag - javító vasalás
Körung - tenyészmén kiválasztás
Kostenordnung - költségrend
Kot - ürülék
Kotabsatz - trágyázás
Köte (Hornhaut unter Fesselbehang) - szarusarkantyú a bokaszôr alatt
Kötenbehang - bokaszôr
Kötenfleck - folt a bokaszôrön
Kötenhaare - bokaszôr
Kötenzopf - bokaszôr
Kotprobe - ürülék mintavétel
Kotuntersuchung - ürülékvizsgálat
Kraft - erô
Kraftfutter - abraktakarmány
Kragen - gallér
Krampen (P) (Pferd) - gebe /ló/
krank - beteg
Krankenwagen - betegszállítókocsi
Krankheit - betegség
Krankheit /ansteckende - fertózó betegség
Krankheitserreger - betegségokozó
kratzen - kaparni
Kratzer - kaparó
Kreuzbein - keresztcsont
Kreuzdecke - lótakaró
Kreuzdecke für die Morgenarbeit - lótakaró a reggeli munkához
Kreuzdecke für Vorführung - lótakaró a bemutatáshoz
Kreuzdeckengurt - lótakaró heveder
kreuzen (im Rennen) - keresztezni /versenyben/
kreuzen (Zucht) - keresztezni /tenyésztés/
Kreuzgalle (Galle am Sprunggelenk) - térdizületi pók
Kreuzhöcker - keresztcsont-kinövés
Kreuzschlag - keresztcsont íngyulladás
Kreuzung - keresztezés
Kreuzverschlag - keresztcsont íngyulladás
Kreuzwirbel - keresztcsonti csigolya
Krippe - jászol
Krippenbeisser (Aufsetzer) - jászolrágó /ló/
Krippenlecken - jászolnyalás
Krippensetzer - jászolrágó /ló/
Kronbein - pártacsont
Krone - párta
Krone vorn weiss - pártaszélben kesely elôl
Krone weiss - pártaszélben kesely
Kronenfleck /farbiger - pártaszélben foltos kesely
Kronenfleck /weisser - pártaszélben fehér folt
Kronenfleck aussen /weisser - pártaszélben fehér folt kívül
Kronenfleck innen /weisser - pártaszélben fehér folt belül
Kronenfleck vorn /weisser - pártaszélben fehér folt elöl
Kronentritt - pártatiprás
Krongelenk - csüdizület
Kronlederhaut - pártairharéteg
Kronrand - párta
Kronrand-Hornspalte - párta szarurepedés
Kropf - golyva
Kruppe - far
Kruppe /abfallende - ereszkedô far
Kruppe /gespaltene - hasított /kettôs/ far
Kruppenmuskel - farizom
Kryptorchide (Klopphengst) - rejtett heréjž
Kryptorchismus - rejtett heréjžség
Kuhblume - gyermekláncfž
kuhhessig - tehenes állás
Kunde (Zahn) - fogkupa
Kündigung - felmondás
Kündigungsfrist - felmondási idô
Kurs - útvonal
Kurzatmigkeit - rövid légzés
kurzgefesselt - duzzadt bokájú /ló/