Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

P

Paarung - párosítás
Paarungssaison - fedeztetési idény
Pace - iram, poroszka jármód
Pace bestimmen - iramot meghatározni
Pacemacher - iramot diktáló /ló/
Pächter - bérlô
Pachtvertrag - bérleti szerzôdés
Pachtvertrags /Aufhebung des - bérleti szerzôdés megszüntetése
Padd - nyeregpárna
Paddock - karám, paddock
Palisadenwurm (Strongylide) - szôrféreg
Parade (Durchparieren) - megállítás
Parade - parádé
Parade vor den Tribünen/vor dem Rennen - verseny elôtti parádé a tribün elôtt
Paragraph - fejezet
Paragraph 4 (Liste zur Teilnahme an Rennen) - 4. fejezet nem telivér lovak jegyzéke
Paragraph 4-Stutenregister - 4. fejezet nem telivér kancák jegyzéke
Parasit - parazita invázió
Parasitenbefall - parazitakór
Paritätisches Schiedsgericht - paritásos választott bíróság
Parkplatz - parkolóhely
Parkplatzkarte - parkolójegy
Passe (Rennfarbe) - passzé rész /verseny szín/
Passgang - poroszkálás /ló/
Passgänger - poroszka
Pausche (Sattel) - térdpárna /nyereg/
Pedigree - pedigré
Pedigree /inzuchtfreies - rokontenyésztésmentes pedigré
Peitsche - ostor
Peitschengebrauch - ostorhasználat
Peitschenhilfe - ostorsegítség
Peitschenmissbrauch - visszaélés az ostorral
Peitschenschlag - ostorütés, -csapás
Pelham - pelham
Pellet - pellet
Penetrometer (Bodenmessgerät) - penetrométer /talajmérô-mžszer/
Pensionsgestüt - panziós ménes
Pensionskosten - panzióköltségek
Pensionspferd - panziós ló
Pensionssatz - panzióköltség
Pensionsstute - panziós kanca
Periodische Augenentzündung - idôszakos szemgyulladás
Periostitis (Knochenhautentzündung) - csonthártyagyulladás
Pferd - ló
Pferd /älteres - idôsebb ló
Pferd /ausgezeichnetes - kiváló ló
Pferd /ausländisches - külföldi ló
Pferd /eingetragenes - bejegyzett külföldi ló
Pferd /gezocktes - keményszájú ló
Pferd /gutes - jó ló
Pferd /noch nicht gelaufenes - még nem futott ló
Pferd /schlechtes - rossz ló
Pferd /sehr gutes - nagyon jó ló
Pferd /vertauschtes - elcserélt ló
Pferd das an spinaler Ataxie leidét - gerincvelô ataxiában szenvedô ló
Pferd das unabhängig von Bahn und Boden ist - pályától és talajtól független ló
Pferd des Jahres - az év lova
Pferd führen - lovat vezetni
Pferd laufen lassen - lovat futtatni
Pferd machen - lovat megcsinálni /menedzselni/
Pferd setzt seinen Reiter ab - ló ledobja lovasát
Pferd versorgen - lovat ellátni
Pferd von 1600 auf 2400 umstellen - lovat 1600 m-rôl 2400 m-re átállítani
Pferd von 2400 auf 1600 umstellen - lovat 2400 m-rôl 1600 m-re átállítani
Pferd wird gefordert - lovat ösztönözni
Pferd, das den Richter nicht belästigt - bírót nem zavaró ló
Pferd, das einen Nervenschnitt hat - idegoperált ló
Pferd, das einen Ton hat - ziháló ló
Pferd, das grosse Steherrennen läuft - nagy steher-versenyekben futó ló
Pferd, das in Hindernisrennen sieglos ist - ugróversenyen nyeretlen ló
Pferd, das in Verkaufsflachrennen läuft - eladóversenyben futó ló
Pferd, das Jagdrennen läuft - akadályversenyben futó ló
Pferd, das kein Rennen gewinnen kann - semmilyen versenyt nyerni nem tudó ló
Pferd, das keine Flachrennen läuft - síkversenyben nem futó ló
Pferd, das mit anderen mitgeht - más lovakat követô ló
Pferd, das mit hoher Quote gewinnt - magas kvótával nyerô ló
Pferd, das nach der Gewichteveröffentlichung stehenbleibt - ló, amely a teherközlés után állva marad
Pferd, das Nasenbluten bekommt - orrvérzésben szenvedô ló
Pferd, das nicht Vollblut ist - nem telivér ló
Pferd, das nur einen Strich gehen kann - egy tempójú ló
Pferd, das priemt - bagózó /takarmányt/ ló
Pferd, das Ruhe bekommt - pihentetett ló
Pferd, das sehr leicht gewinnt - könnyen nyerô ló
Pferd, das tiefen Boden liebt - mély talajt szeretô ló
Pferd, das zurückreisst /angebundenes - megkötött ló, amely visszaránt
Pferde /führende - vezetô ló
Pferde /kombinierte - kombinált lovak
Pferde eines Stalles alle - istálló lóállománya
Pferdebegeisterung - lószeretet
Pferdebegleiter - lókisérô
Pferdebegleiterin - lókisérô nô
Pferdebestand - lóállomány
Pferdefreund - lóbarát
Pferdeführer - lovat vezetô személy
Pferdehaltung - lótartás
Pferdekenner - lószakértô
Pferdekenntnis - lóismeret
Pferdekrankheit - lóbetegség
Pferdelänge - lóhossz
Pferdeliebhaber - lovat szeretô ember
Pferdemensch - igazi lovas ember
pferdemüde (Weide) - legeltetéstôl kimerült legelô
Pferdepass - lóútlevél
Pferdepest - lópestis
Pferdepfleger - lóápoló
Pferdepflegerin - lóápoló nô
Pferderasse - lófaj
Pferderennbahn - lóversenypálya
Pferderennsportmuseum - lóversenysport múzeum
Pferdestall - lóistálló
Pferdetransportanhänger - lószállító utánfutó
Pferdetransportauto - lószállító autó
Pferdetransporter - lószállító jármž
Pferdetransportfahrer - lószállító jármžvezetô
Pferdeverständnis - lóérzék
Pferdewirt - lovász
Pferdewirtschaftsmeister (Gestütsmeister) - ménesmester
Pferdewirtschaftsmeisterprüfung - tréner vizsga
Pferdewirtschaftsrneister (Trainer) - lógazdaság-mester /diplomás tréner/
Pferdezahntechniker - lófogász
Pferdezucht - lótenyésztés
Pferdezucht und Haltung - lótenyésztés és tartás
Pferdezuchtgesetz - lótenyésztési törvény
Pflege - ápolás
Pfriemenschwanz - hegyesfarkú bélgiliszta
Pfund (Gewicht) - font /súly/
Pfundsattel - félkilós nyereg
Phlegmone - phlegmone /kötôszövet gyulladás/
Piephacke - tojásdaganat
Pimpinelle /kleine - kis vérfž
placieren, plazieren - helyezni
Placierung, Plazierung - helyezés
Platz - hely
Platz (Platzwette) - hely /helyre fogadás/
Platz /zweiter - második hely
Platzgeld - helypénz
Platzquote - helykvóta
Platzticket - helyre fogadás tikettje
Platzwette /PI.W. / - helyre fogadás
plaziert, placiert - helyezett
Points - testtájak
Pokal - kupa
Pollutionsring - mén-jártató
Polsterung (Sattel) - kipárnázás /nyereg/
Pony - póniló
Population - népesség, populáció
Potenz - potencia
Prämie - prémium
Prämiierung - premizálás
Presse - sajtó
Pressetribüne - sajtótribün
Pressfutter - préselt táp
Pressstroh - préselt szalma
priemen - bagózni /takarmányt/
Priessnitzumschlag - vizes borogatás
Pritsche (P) (Sattel) - nyeregállvány
Privattrainer - privát tréner
Probegalopp - próbagalopp
Probesprung - próbaugrás
Probezeit - próbaidô
probieren - megpróbálni
Probieren - próbálás
Probierhengst - próbamén
Probierstand - próbaállás, -box
Probierwand - próbafal
Produkt - termék
Prognose - prognózis, elôrejelzés
Programm - program
Programmnummer - programszám
Proposition - javaslat, feltételek
Protest - óvás
Protest einlegen /einen - óvást beadni
Protest stattgeben /dem - óvásnak helyt adni
Protest zurückweisen /den - óvást visszautasítani
Provision - provízió
Prozent - százalék
Prüfungskommission - vizsgálóbizottság
Publik-Trainer - nyílvános tréner
Publikum - közönség
Pull bekommen - lélegzetvételnyi pihenôt kapni
pullen - visszatartani /meghúzni/
Puller - keményszájú ló (puller)
Pullerriemen - orrszíj, puller
Puls - pulzus, érverés
Pulsation - lüktetés
Pulsfrequenz - pulzusfrekvencia
Pulsschlag - érverés
Punkt auf Brust und Rücken - folt a elôl és a háton
Punkte auf Brust und Rücken - foltok a elôl és a háton
Punkteschärpe - pettyes vállszalag
Putzbeutel - ápoló tarisznya
putzen - ápolni
Putzen - ápolás
Putzen /gründliches - alapos ápolás
Putzzeug - ápolóeszköz