Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

R

R. /Rappe/ - fekete ló
Rachitis - angolkór
Rail - korlát
Rails /an den - korlát mentén
Ramskopf - kosfej
Ramskopf /mit - kosfejž
Rappe /R./ - fekete ló
Rappschimmel /Rsch./ - fekete deres
Rasen /grüner - zöld gyep
Raspe - bôrfekély
Raspel - reszelô
raspeln - reszelni
Rasse - fajta
Rasse verbessern - fajtát javítani
Rassereinheit - fajtisztaság
Rassetypisches Merkmal - fajtatipikus jel
Ration - takarmány /adag/
Räude - rüh
Rauhfutter - nyerstáplálék
Raute - ruta /kerti/
Ray ras /französisches (G atthafer) - francia perje
Raygras /englisches - angol perje
Raygras /italienisches - olasz perje
Rechnungsfavorit - számított favorit
Rechtsgalopp - galopp jobbra
Rechtskurs - jobbra fordulós pálya
rechtsverbindlich - jogilag kötelezô
ref. /refüsiert/ - visszautasítva, megtagadva, ellenkezés
Reformhafer - melaszos zab
refüsieren - visszautasítani
Regencooler - vízhatlan lehžtô takaró
Regendecke - esôtakaró
Regenrennhose - lovaglónadrág esôs idôhöz
Register - lajstrom, jegyzék, regiszter
Registrationsbüro - nyílvántartó /regisztráló/ hivatal
Rehe (Hufrehe) - savós patairha-gyulladás
Rehhuf - rokkant pata /savós patairha-gyulladás következménye/
Reibach (P) (Profit) - haszon
Reibfläche - dörzsfelület
Reihenfolge - sorrend
Reihenfolge /in beliebiger - tetszés szerinti sorrendben
Reihenfolge /in richtíger - helyes sorrendben
Reihenfolge blieb unverändert - sorrend változatlan maradt
Reisefuttermeister - utazó abrakmester
Reisekosten - utazási költségek
Reisekostenerstattung - utazási költségek megtérítése
Reitausrüstung - lovagló felszerelés
reiten - lovagolni
Reiten - lovaglás
reiten /kurz - röviden lovagolni
reiten /lang - hosszan lovagolni
reiten /mit den Händen - kézzel lovagolni
reiten /mit Sattel - nyereggel lovagolni
reiten /mit ungleich langen Bügelriemen - egyenlôtlen hosszú kengyellel lovagolni
reiten /ohne Sattel - nyereg nélkül lovagolni, szôrén ülni a lovat
Reiter - lovas
Reiter abwerfen - lovast ledobni
Reiter herausrufen - lovast kidobni /versenybôl/
Reiter raufwerfen - lovast nyeregbe segíteni
Reiterangabe - lovasítás
Reitererlaubnis - lovasengedmény
Reiterlaubnis - lovaglási engedély
reiterlos /rtl./ - lovas nélkül
Reiterwechsel - lovascsere
Reitfähigkeit - lovaglóképesség
Reitfertigkeit - lovaglókészség
Reitgeld - lovaglási díj
Reithalfter - orrszíj /orrfék/
Reithalle - fedeles lovarda
Reithose - lovaglónadrág
Reithose /lange - lovaglópantaló
Reitklappe - rövid lovaglópálca
Reitkleidung - lovagló-öltözet
Reitpferd /französisches - francia hátasló /fajta/
Reitstiefel /hoher - lovaglócsizma
Reitstil - lovaglóstílus
Reittechnik - lovaglótechnika
Reitverbot - lovaglástól /verseny/ való eltiltás
Reitvertrag - lovaglási szerzôdés
Reitvertrag für einen Auszubildenden /jährlicher - tanuló éves lovaglási szerzôdése
Reitweise - lovaglási mód
Reitweise /fahrlässige - könnyelmž lovaglási mód
Rekord - rekord
Rekordinhaber - rekorder
Rekordzeit - rekordidô
Remonte (unzugerittenes Pferd) - nyers ló (remonda)
Rennabrechnung - verseny-elszámolás
Rennausschreibung - versenykiírás
Rennbahn - versenypálya
Rennbahn verwiesen /von der - versenypályáról kitiltani
Rennbahnansage - versenypályahangosítás, hangosbemondó
Rennbahnarzt - versenypályaorvos
Rennbahnbesucher - versenypályalátogató
Rennbahngeläuf - versenypálya futópályája
Rennbahngerücht - híresztelések a versenypályán
Rennbahninspektor - versenypályafelügyelô
Rennbahnplan - versenypálya-térkép
Rennbahnsicherheitsdienst - versenypálya biztonsági szolgálat
Rennbahnsprecher - versenypályabemondó
Rennbahntierarzt - versenypályaállatorvos
Rennbahnverbot - versenypályaeltiltás
Rennbandage - versenykötés
Rennbeginn - versenykezdet, startidô
Rennbehörde - versenyhatóság
Rennbehörde /ausländische - külföldi versenyhatóság
Rennbericht - versenyjelentés, eredmény
Rennberichte /gesammelte - összegyžjtött versenyjelentések, eredmények
Renndress - versenymez
Renneisen - versenypatkó
Rennen - verseny
Rennen 'ohne Sieg /Anzahl der - nyerés nélküli versenyek száma
Rennen /falsches - álverseny, ellassúzott verseny
Rennen /gelaufenes - lefutott verseny
Rennen /gemischtes - kevert verseny
Rennen /halb-klassisches - fél-klasszikus verseny
Rennen /höchstdotiertes - legjobban dotált verseny
Rennen /klassisches - klasszikus verseny
Rennen /öffentliches - nyílvános verseny
Rennen /privates - privát verseny
Rennen /totes - holt verseny
Rennen /ungültiges - érvénytelen verseny
Rennen /wildes - vad verseny, nem hivatalos
Rennen auf Warten - várásra történô verseny
Rennen fällt aus - verseny elmarad
Rennen für Nicht-Vollblüter - verseny nem telivérek részére
Rennen für ungültig erklären - versenyt érvényteleníteni
Rennen gewinnen - versenyt nyerni
Rennen im Sack haben - bezsebelt verseny
Rennen im Wert von mehr als - verseny értéke nagyobb, mint ...
Rennen laufen - versenyt futni
Rennen Parade vor den Tribünen/vor dem - verseny elôtti parádé a tribünök elôtt
Rennen reiten - versenyt lovagolni
Rennen teilnehmen /an - versenyben résztvenni
Rennen verlieren - versenyt elveszteni
Rennen zuschauen /den - versenyt nézni
Rennfarbe - versenyszín
Rennfarbe /zweite - második versenyszín
Rennfarben /zugelassene - engedélyezett versenyszínek
Rennfarbenantrag - versenyszín kérés
Rennfarbeneintragung - versenyszín bejegyzés
Rennfarbeneintragung auf 3 Jahre - versenyszín bejegyzés 3 évre
Rennfarbeneintragung auf Lebenszeit - egész életre szóló versenyszín bejegyzés
Rennfilm - versenyt ellenôrzô film
Rennfonds (beim Rennverein) - versenyalap /egyesületeknél/
Renngericht - feljebbviteli bizottság, versenybíróság
Rennhose - versenynadrág
Rennhufeisen - versenypatkó
Rennjahr - versenyév
Rennkalender - versenynaptár
Rennkalenderbüro - versenynaptár iroda
Rennkleidung - versenyöltözet
Rennkommission - versenyrendezôség
Rennkondition - versenyfeltételek
Rennlaufbahn - versenykarrier
Rennleistung - versenyteljesítmény
Rennleistungsaufstellung - versenyteljesítmény igazolás
Rennleitung /RL/ - versenyintézôség
rennmässig - versenyszerž
Rennorder - versenyzési utasítások
Rennordnung /RO/ - versenyszabályzat
Rennordnungsänderung - versenyszabályzat módosítása
Rennordnungskommission - versenyszabálybizottság
Rennpferd - versenyló
Rennpferd /sehr gutes - nagyon jó versenyló
Rennplanungs-Kommission - versenyszervezô bizottság
Rennpreis - versenydíj
Rennpreis /ausgeschriebener - kiírt versenydíj
Rennpreis /ausgezahlter - kifizetett versenydíj
Rennpreis /zusätzlicher - kiegészítô versenydíj
Rennprogramm - versenyprogram
Rennquintett - Rennquintett /speciális német fogadás/
Rennreiten - versenylovaglás
Rennsaison - versenyévad
Rennsattel - versenynyereg
Rennsitz - versenyülés
Rennsport - versenysport
Rennsportbehörde - versenysporthatóság
Rennsportbehörde /anerkannte - elismert versenysporthatóság
Rennsportbehörde /ausländische - külföldi versenysporthatóság
Rennsportbehörde /englische - angol versenysporthatóság, Méneskönyv
Rennsportbehörde /irische - ír versenysporthatóság
Rennsportbehörde /oberste - legfelsôbb sporthatóság
Rennsportbehörde für HindernisrŐnnen /französische - akadályversenyek francia versenysporthatósága
Rennsportjournalist - versenysport újságíró
Rennsportkonferenz - versenysport konferencia
Rennsportkorrespondent - versenysport tudósító
Rennsportneuigkeit - versenysport újdonság
Rennsportpersönlichkeit - versenysport személyiség
Rennsportpresse - versenysportsajtó
Rennsportzeitung - versenysportújság
Rennstall - versenyistálló
Rennsteigbügel - verseny-kengyel
Rennstiefel - versenycsizma
Rennstiefel an den Nagel hängen - szegre akasztani a versenycsizmát
Rennstrecke - versenytáv
Rennstute - versenykanca
Rennsystem - versenyrendszer
Renntag - versenynap, meeting
Renntermin - verseny idôpontja
Renntermin für Flachrennen - síkverseny idôpontja
Renntrense - versenyzabla
Renntrensengebiss - kantár csuklós zablával
Rennverein - versenyegyesület
Rennvereinsgeschäftsführer - versenyegyesület nagyvezetôje
Rennvereinssekretär - versenyegyesület titkára
Rennverfilmung - versenyt ellenôrzô filmezés
Rennverfilmungsanlage - versenyt ellenôrzô filmberendezés
Rennverlauf - verseny lefolyása
Rennweit - verseny világa
Rennwette - fogadás
Rennwettgesetz - fogadási törvény
Rennwettsteuer - fogadás adója
Rennwettsteuerbetrag - fogadás adójának összege
Reservepreis - tartalék-díj
Reservepreis /ohne - tartalék-díj nélkül
resorbieren - felszívni, elnyelni
Resorption - felszívás, elnyelés
Restanten - visszamaradó összegek
Resultat - eredmény
Reugeld /Rg./ - bánatpénz
Reugeldbescheinigung - bánatpénz elismervény
Reugelderklärung - bánatpénzigény bejelentése
Reugeldliste - bánatpénz jegyzék
Rg. /Reugeld/ - bánatpénz
Rhinopneumonitis - rhinopneumonitis
Rhythmus - ritmus
Richter - bíró
Richterspruch - bírói itélet
Richterspruch /endgültiger - végleges bírói itélet
Richterspruch /vorläufiger - elôzetes bírói itélet
Richterspruch wird bestätigt - megerôsített bírói itélet
Richterturm - bírói torony
Richtlinie - irányelv
Riegel - retesz /a box ajtaján/
Ring (Trense) - gyžrž /zabla/
Ring (Zirkel) - jártató kör, ring
Ring /bedeckter - fedett jártató kör
Ring in der Hufwand (Rehe) - gyžržzöttség a patafalon
Ringbeine (Schale) - gyžržtetem, kapta-tetem
Ringflechte - ótvar
Ringmartingal - gyžržs martingál
Ringsteward - jártatókör bíró
Rinnmesser - patakés
Rippe - borda
Rippenbogen - bordaív
Rippengegend /untere - alsó bordatáj
Rippenwölbung /mit flacher - lapos bordaboltozattal
Rispengras /einjähriges - egyéves perje
Rispengras /gemeines - sovány perje
Ritt - lovaglás
Ritt /placierter - helyezett lovaglás
Ritt /unplacierter - helyezetlen lovaglás
RL /Rennleitung/ - versenyintézôség
RO /Rennordnung/ - versenyszabályzat
Roaren - hörgôsség (gégebénulás)
Roarer - hörgôs (roarer)
Roggen - rozs
Roggenschrot od. - rozsdara
Roggenstroh - rozsszalma
Röhrbein - elülsô lábközép csont (lábszárcsont)
Röhrbein /hinteres - hátulsó lábközép csont (lábszárcsont)
Röhrbein /vorderes - elsô lábszárcsont
Röhre - lábszárcsont
Rohrglanzgras - vörös kanárifž
rosa - rózsaszín
Rosse - sárlás
Rosse /falsche - ál sárlás
Rosse kommen /wieder in - ismételten sárlani
Rossedauer - sárlás idôtartama
rossen - sárlani
rossig - sárló
rot - vörös, piros
Roter Blister - vörös blister
Rotschwingel - vörös csenkesz
Rotz - takonykór
Rotz - takonykór
rtl. /reiterlos/ - lovas nélkül
rückbiegig - borjúlábú
Rücken - hát
Rückenmuskel - hátizom
Rückenwlrbel - hátcsigolya
Rückführung - visszavétel külföldrôl (reimport)
Rückkauf - visszavásárlás
Rückkaufsrecht - visszavásárlási jog
Rückrufer - visszahívó (starter segítsége)
Rückrufflagge - visszahívó zászló
Rückrufgerät /technisches - mžszaki visszahívó készülék
Rückstand - elmaradás (versenyek száma nyerés nélkül)
rückständig /hinten - hátraállított
rückständig /vorn - elôl hátraállított
Ruf - hívás
Ruf /erster - elsô hívás
Ruf /zweiter - második hívás
Ruhe gelassen /Pferd wurde in - lovat pihentették
Rumpf - törzs
Rumpler - megbotló, botladozó /ló/
Runkelrübe - takarmányrépa
runterspringen - leugrani (lóról)
Rute /Penis) - hímvesszô