Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

U

u.a. /und andere/ - és mások
Überanstrengung - túlerôltetés
überbaut - túlnôtt /farban túl magas/
Überbein - csontkinövés
Überbeisser (verkürzter Oberkiefer) - pontyfog
Überbeisser (verkürzter Unterkiefer) - csukafog
überführen - átvezetni
überfüttern - túltáplálni
Überfütterung - túltáplálás
Übergewicht - túlsúly
Übergurt - felsô heveder /nyergen/
überkreuz - keresztben
überlegen /überl./ - fölényes, fölényesen
Überlegenheit - fölény
Übermut - féktelenség
Überputzen - gyors ápolás
Überraschungssieger - meglepetésszerž /váratlan/ gyôztes
überschlagen /nach hinten - hanyattesni
umdrehen - megfordulni
Umkleideraum - öltözôhelyiség
Umkleideraum der Jockeys - zsokék öltözôhelyisége
Umrechnungskurs - átváltási kurzus
Umrechnungstabelle - átszámítási táblázat
Umsatz - fogadási forgalom
Umsatzsteuer - forgalmi adó
Umschlag - borogatás
Umschlag /feuchter - nedves borogatás
Umschlag /warmer - meleg borogatás
unbeschränkt - korlátlan
und andere /u.a./ - és mások
unentwickelt - fejletlen
Unfallversicherung - balesetbiztosítás
unfruchtbar - terméketlen
Unfruchtbarkeit - terméketlenség
ungebärdig am Start - ellenszegülô a startnál
Ungebärdigkeit - ellenszegülés, engedetlenség
ungeritten - nem belovagolt
ungeschlagen - veretlen
ungültig - érvénytelen
unplaciert - helyezetlen
unregelmässig - szabálytalan
unschlagbar - verhetetlen
Unterarm - alkar
Unterbau - alap
unterbieten - alá kínálni
Unterbieter - alá-kínáló
Unterbringung der Pferde - lovak elhelyezése
Unterbrust - szügy
Unterdecke - alsó takaró
Untergurt - alsó heveder
Unterhaltskosten - tartási költségek
Ünterkiefer - alsó állkapocs
Unterkieferbein - alsó állkapocs-csont
Unterlage - alátét
Unterlippe - alsó ajak
Unterschenkel - alcomb
unterständig /hinten - hátul aláállított
Unterstützungseinrichtung - segélyezô intézmény
Unterstützungskasse der Berufstätigen - munkavállalók segélypénztára, segélyezô intézmény
Untersuchung - vizsgálat
Untersuchung /bakteriologische - bakteriológiai vizsgálat
Untersuchung /klinische - klinikai vizsgálat
Untersuchung auf Zuchttauglichkeit - vizsgálat tenyésztésre való alkalmasságra
Untersuchungskarte - vizsgálati kártya
untrainiert - nem trenírozott
Untugend - rossz szokás
Urin - vizelet
Urinprobe - vizelet minta, vizsgálat
Uterus - méh