Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

V

V auf Brust und Rücken - V mellen és háton
v. /von/ - -tól, -tôl /méntôl, mint apától/
v.l. /vorne links/ - mellsô bal
v.r. /vorne rechts/ - elöl jobbra, /jobbról/
Vater - apa
Vater von Siegern /erfolgreichster - gyôztesek legeredményesebb apja (apamén champion)
Vater werden von - -tól/-tôl apává válni
Vaterschaft - apaság
Vaterschaft /doppelte - kettôs apaság
Vaterschaftsfeststellung - apaság megállapítása
Vene - véna
Ventilator - ventilátor
veranstalten - rendezni
Veranstalter - rendezô
Veranstaltung - rendezvény, meeting
Verband - kötés
Verband /heisser - forró kötés
Verband /kalter - hideg kötés
Verbandsmull - kötözô pólya
Verbandsstoff - kötözôanyag
Verbandswatte - kötözô vatta
Verbrecher (Pferd) - gonosz /ló/
Verdaulichkeit - emészthetôség
Verdauung - emésztés
Verdauungsapparat - emésztôrendszer
Verdauungsorgan - emésztôszerv
Verdauungsstörung - emésztési zavar
Verdauungsvorgang - emésztési folyamat
Veredelung des Pferdes - ló nemesítése
Vereinigung der Züchter - tenyésztôk egyesülete
verenden - kimúlni
vererben - átörökíteni
Vererbung - átörökítés, átöröklés
Vererbungsfähigkeit - átörökítési képesség
verfohlen - elvetélni
Verfohlen - elvetélés
Verfohlen /ansteckendes - fertôzô vetélés
verfohlt - elvetélt
Verfohlung - elvetélés
Verfohlung /seuchenhafte - járványos vetélés
verfuttern - föletetni
Vergiftung - mérgezés
Vergleichsrennen - összehasonlító verseny
Vergrösserung der Zielfotografie - célfotó kinagyítása
Vergütung - megtérítés
verifizieren - igazolni, hitelesíteni
Verifizierung - igazolás, hitelesítés
Verjährungsfrist - elévülési határidô
Verkauf - eladás
Verkauf /freihändiger - szabadkezes eladás
Verkauf gestellt /zum - eladásra felkínált
verkaufen - eladni
Verkäufer - eladó
Verkäufer auf Auktion - eladó az árverésen
Verkaufsabschluss - adás-vétel megkötése
Verkaufsbedingung - eladási feltétel
Verkaufseinsatzpreis - kikiáltási ár
Verkaufspreis - eladási ár
Verkaufsrennen - eladó verseny
Verkaufsring - árverési kör
verletzen - megsérteni
Verletzung - sérülés, sértés
verlieren - veszteni
Verlosungsrennen - sorsolásos verseny (a nyerôt kisorsolják)
vernageln - megszögelni
Vernageln - megszögelés
Vernagelung - megszögelt
veröffentlichen - megjelentet, publikál
Veröffentlichung - közzététel, publikáció
verpachten - bérbe adni
Verpächter - bérbe adó
Verpachtung - bérbe adás
Verpachtungsabmachung - bérleti egyezség
Verpachtungsformular - bérleti ürlap
verpflichten - kötelezni
Verrechnungsstelle - elszámolási hely
Versammlung - összeszedés /lovaglás/ összegyžjtés
Verschlag - ingyulladás
verschnallen - felcsatolni
versorgen - gondozni / alommal ellátni /
verstauchen - kificamítani
Verstauchung - ficam
versteigern - elárverezni
Versteigerung - árverés
Versteigerung kommen /zur - árverésre kerülni
Versteigerung nach ungeregelter Bezahlung /erneute - ismételt árverés szabálytalan fizetés után
Versteigerungsbedingung - árverés feltétele
Versteigerungskatalog - árverési katalógus
Versteigerungsprotokoll - árverési jegyzôkönyv
Versteigerungsring - árverési paddock
Verstopfung - eldugulás
Verstoss - vétség
Vertauschen von Pferden in betrügerischer Absicht - lovak kicserélése csaló szándékkal
Vertrag - szerzôdés
Vertragsstrafe - kötbér
Verwaltungs- und Finanzkommission - intézô- és pénzügyi bizottság
Verwandter - rokon
Verwandter /naher - közeli rokon
Verwandtschaft - rokonság
verwarnen - figyelmeztet
Verwarnung - figyelmeztetés, óvadék
verweigern /ref./ - megtagadni, refüzálni
Verweigerung - megtagadás
Verweisung - kiutasítás, kitiltás
Verwendungszweck - felhasználási cél
Viererwette - négyes fogadás
violett - ibolyakék
Virus - vírus
Virusabort - vírusos vetélés
Vollblut - telivér
Vollblut/englisches - angol telivér
Vollblutagent - telivér ügynök
Vollblutagentur - telivér ügynökség
Vollblutaraber /ox/ - arab telivér
Vollblüter - telivér
Vollbluthengst - telivér mén
Vollblutpferde - telivér lovak
Vollblutstute - telivér kanca
Vollblutträger - telivér hordozó
Vollblutuntersuchungskarte - telivér kanca vizsgálati kártya
Vollblutzucht - telivér-tenyésztés
Vollblutzüchter - telivér-tenyésztô
Vollmacht - teljhatalom
von.. aus der.. - -tól/-tôl... -ból/-bôl... /méntôl, kancától/
Vorarm - alkar
Voraussage - elôrejelzés, prognózis
voraussagen - elôrejelezni
Vorbehalt /mit /m.V./ - fenntartás /jogoké/
Vorbereitung auf eine Auktion - elôkészítés árverésre
Vorbereitungsrennen - elôkészítô verseny
vorbiegig (vorn) - hátrahajtott /lábtô/
Vorderbein - mellsô láb
Vorderbrust - mellkas eleje
Vorderfessel halb weiss - mellsô bokában fél rész kesely
Vorderfessel weiss - mellsô bokában kesely
Vorderfusswurzel - mellsô lábtô
Vorderfusswurzelgelenk (Knie) - mellsô lábtôizölet /térd/
Vordermittelfuss - mellsô lábközép
Vorderwand-Hornspalte - hegyfali repedés
Vorderzeug - szügyelô
Vorderzwiesel (Sattel) - elülsô kápa /nyereg/
vorführen - elôvezetni, bemutatni
Vorführring - bemutató kör
Vorhand - mellsô lábak
Vorletzter - utolsó elôtti
vorn - elöl
vorn zu hoch - elöl túl magas
vorne links /v.l./ - mellsô bal
vorne rechts /v.r./ - mellsô jobb
Vorschrift - elôírás
vorständig /hinten - hátul elôreállított
vorständig /vorn - elöl elôreállított
Vorteil - elôny
Vorwette - elôfogadás, pályán kívül
Vorwiegen - elômérlegelés