Főmenü

Lovas szótár - Equine dictionary in 4 languages

Z

Z. /Ziffer/ - paragrafus
zackeln - baktatni
zäh (Pferd) - szívós /ló/
zahlbar - fizetendô, fizethetô
zahlen - fizetni
zahlen /viel - sokat fizetni
Zahn - fog
Zähne /alle (fünfjährig) - összes fog /öt éves/
Zähnen knirschen /mit den - fogakat csikorgatni
Zahnraspel - fogreszelô
Zahnwechsel - fogváltás
Zange (Zahn) - fogó /metszôfog/
Zaurnzeug - kantár
ZBO /Zuchtbuchordnung/ - törzskönyvi /méneskönyv/ szabályzat
Zehe - lábujj
Zehen-Hornspalte - pataszarurepedés
Zehenbeuger (Muskel) - lábujjhajlító /izom/
Zehenbeugesehne - lábujjhajlító ín
Zehenbeugesehne /oberflächliche - felületi lábujjhajlító ín
Zehenbeugesehne /tiefe - mély lábujjhajlító ín
zeheneng - X-lábú, gacsos lábú
Zehenkappe (Zehenaufzug) - patakápa
Zehenstellung - lábállás
Zehenstrecker - lábujj nyújtó izom
Zehenstreckersehne - lábujjnyújtó ín
Zehenwand - patafal
zehenweit - lôcslábú
Zeit - idô
Zeit nicht gemessen /n.gem./ - nem mért idô
Zeiteinteilung - idôbeosztás
Zeitmessung - idômérés
Zeitnehmer - idômérô
Zeitnehmer bei Galopps - idômérô galoppnál
Zentralstelle - központi hivatal
zeugen - nemzeni
Zeugungsfähigkeit - nemzôképesség
Zeugungsorgan - nemzôszerv
Ziel - cél
Ziel /200 vor dem - 200 m-rel a cél elôtt
Ziel gehen /durch das - áthaladni a célon
Zielfoto - célfotó
Zielfotoanlage - célfotó-berendezés
Ziellinie - célvonal
Zielpfosten - céloszlop
Zielrichter - célbíró
Zielrichterspruch - célbíró itélete
Zirkel - ring, kör
Zirkel gehen /auf dem - körbesétálni a ringben
zocken (P) (Pferd zurückhalten) - meghúzni a lovat /visszatartani/
zocken (P) (wetten) - fogadni
Zocker (P) (Wetter) - fogadó
Zoliformalität - vámformalitás
Zucht - tenyésztés
Zucht benutzt /nicht mehr zur - tenyésztésre tovább nem használt
Zucht nehmen /in die - tenyésztésbe venni
Zuchtabteilung - tenyésztési osztály
Zuchtauswahl - tenyész kiválasztás
Zuchtbestand - tenyészállomány
Zuchtbuch - törzskönyv, méneskönyv
Zuchtbuchanerkennung - törzskönyvi elismerés
Zuchtbuchordnung /ZBO/ - törzskönyv-szabályzat /tenyésztési/
züchten - tenyészteni
Züchter - tenyésztô
Züchterbesitzer - tenyésztô tulajdonos
Zuchtergebnis - tenyészeredmény
Züchterprämie - tenyésztési prémiuma
Züchterstatistik - tenyésztôk statisztikája
Züchtertrainer - tenyésztô tréner
Züchtervereinigung - tenyésztôk egyesülete
Zuchtfähigkeit - tenyészképesség
Zuchtfonds - tenyésztési alap
Zuchtgebiet - tenyésztési körzet
Zuchthengst - tenyészmén
Zuchtkommission - tenyésztési bizottság
Zuchtkondition - tenyésztés feltétele
Zuchtleistung - tenyésztési teljesítmény
Zuchtmethode - tenyésztési eljárás
Zuchtnachweis - tenyésztési bizonyítvány /születési bizonyítvány/
Zuchtnachweisnummer - tenyésztési bizonyítvány száma
Zuchtperle - nagy értékž tenyészkanca, a tenyésztés gyöngye
Zuchtpferd - tenyészló
Zuchtqualifikation - tenyésztési minôsítés
Zuchtstute - tenyészkanca
zuchttauglich - tenyésztésre alkalmas
Zuchttauglichkeit - tenyésztésre való alkalmasság
Zuchtverband - tenyésztô szövetség
Zuchtwert - tenyészérték
Zuchtziel - tenyésztési cél
Zucker - cukor
Zuckerrübe - cukorrépa
Zügel - gyeplô, szár
Zügel /am langen - hosszú száron
Zügel gehen /hinter dem - szár mögött menni
Zügel hingeben - szárat adni
Zügel liegen /auf dem - fogni a szárat /ló/
Zügel nachfassen - szárat rövidebbre fogni
Zügel nachgeben - szárat lazítani
Zügelbrille - szárkarikák
Zügelführung - szárfogás
Zügelhilfe - szársegítség
Zügeln reissen lan den - meghúzni a szárat
Zügelringe - gyeplôkarikák
Zulassung - minôsítés
Zulassung /endgültige - végleges minôsítés
Zulassung /fehlende - hiányos minôsítés
Zulassungsbestimmung - minôsítési elôírások
Zunge - nyelv
Zunge herausstrecken - nyelvet kinyújtani
Zunge über das Gebiss ziehen - nyelvet a zabla fölé húzni
Zungenrlemen - nyelvleszorító szíj
Zungenstrecker - nyelvöltögetô
zureiten - belovagolni
zurückersteigern - visszavásárolni
zurückfallen - visszaesni
zurückgewogen - visszamért
zurückweisen - visszautasítani
Zurückweisung - visszautasítás
zurückwiegen - visszamérni
Zurückwiegen - visszamérés
zurückzahlen - visszafizetni
zurückziehen - visszavonni
Zurückziehung - visszavonás
Zurückziehung der Starterangabe - indulóadás visszavonása
Zusammenführung von Hengst und Stute in Freiheit - fedeztetés a legelôn szabadon
Zuschauer - nézô
Zuschauer /Anzahl der zahlenden - fizetô nézôk száma
Zuschauer /viele zahlende - sok fizetô nézô
Zuschauer /wenige zahlende - kevés fizetô nézô
Zuschlag - leütés /árverésen/
zuschlagen (Auktion) - leütni /árverésen/
Zuschlagsbetrag - eladási ár árverésen
Zuschlagspreis - eladási ár árverésen
Zustand der Bahn - pálya állapota
zustossen - lökni
Zustossen - lökés
Zwanghuf - szžk pata
Zwangsversteigerung - kényszerárverezés
Zweierwette /französische (2 von den ersten drei Pferden) - francia kettôs fogadás /az elsô három ló közül kettô/
Zweierwette hin und zurück (1 .-2. oder 2.-1 .) - kettôs fogadás oda és vissza /1.-2. vagy 2.-1./
Zweig - ág, vonal /származás/
Zweijährige - kétévesek
Zweijährigen-Ausgleich - kétévesek hendikepje
Zweijähriger - kétéves
Zweijähriger /als - mint kétéves
zweite - második /nônem/
zweiter - második
zweiter /er wurde - második lett
zweiter hinter.. vor.. - második ... után ... elôtt
Zwilling - iker
Zwillinge verfohlt - ikreket vetélt
Zwillingsbildung - ikerkeletkezés
Zwillingsgeburt - ikerellés
Zwillingsträchtigkeit - ikervemhesség
Zwillingswette - ikerfogadás
Zwischenbesitzer - közbensô tulajdonos
Zwischenprüfung - közbensô vizsga
Zwischenrosse - sárlások közötti állapotban lévô kanca
Zwölffingerdarm - nyombél, epésbél
Zylinder /grauer - szürke cilinder