In Memoriam Gergely Imre

NyomtatáshozNyomtatáshoz

Megrendüléssel és fájó szívvel értesültünk arról, hogy Gergely Imre életének 88. évében elhunyt. Személyében elvesztettük az utolsót, akik az ügetőtenyésztő méneseket az ötvenes évektől irányították.

 

Népszerű volt a lovas társadalomban, közvetlen barátságos természetével gyorsan tudott kapcsolatot teremteni bárkivel, néhány mondatával minden társaságban garantált volt a jó hangulat.

 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem elvégzése után Mezőhegyesen kezdett dolgozni, a lótenyésztést törzstenyésztőként a hatvanas évek eleje óta irányította 1990-ig - nyugdíjba vonulásáig. A későbbiekben is résztvett a lovakkal kapcsolatos munkákban. Aktív évei során nehéz feladatokkal kellett szembesülnie, mivel a lótenyésztés folyamatosan háttérbe szorult, vesztett szerepéből. Továbbá a nagyüzem szervezeti strukturája miatti átfedések is sokszor megoldhatatlan nehézségeket okoztak.  1962-ben a furioso-north star és a gidrán fajtát elvitték, csak a nóniuszból maradt néhány egyed köszönhetően az Ő ügyességének is.

 

Kettő új feladatot kapott Mezőhegyes - ezeknek Ő volt az irányítója. Az egyik egy sportló fajta kialakítása, a másik pedig a Pusztaberényi Ménes anyagának az átvétele. Az ügető fajtát rövid idő alatt megismerte és megszerette. Fontos feladatának tartotta a kiemelkedő apamének megszerzését, ezért sokat tett. A kancacsaládokat is sikerült megőrizni és fejleszteni, az irányítása alatt a ménes 12 derbynyerőt adott. Az ügetőt tenyésztő ménesek vezetőivel aktív kapcsolatot tartott, folyamatosan tájékoztatták egymást és igyekeztek segíteni. Az ügetőn a ménesi amatőrök versenyeiben is rendszeresen hajtott. Jó kapcsolatteremtő képességének köszönhetően sok külföldi ismerőse volt, nagyon jó barátságot ápolt az akkori Jugoszlávia tenyésztőivel.

 

A kilencvenes években és a kétezres évek elején szomorúan látta, hogy az általa és munkatársai által megőrzött és fejlesztett ügető tenyészanyag hogyan fogy napról-napra a lelketlen és felkészületlen hozzáállás eredményeként.

 

Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, a hozzá közel állóknak, mély gyászukban osztozunk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.